NKs temautstilling 2020: her er utstillerne!

Detalj av Kristina D. Aas sitt verk "Unweaving".
Foto
Karina Nøkleby Presttun
16 kunstnere er valgt ut til å delta på NKs temautstilling 2020. Utstillingen, "Mendable", vises til høsten i Moss, og det er NK Viken som er arrangør.

Jury for Norske Kunsthåndverkeres temautstilling 2020 har bestått av kunstnerne Margrethe Loe Elde, Barbro Hernes, Svein Ove Kirkhorn og Ann Kristin Aas. 115 søknader ble behandlet, hvorav 16 kunstnere ble valgt ut til utstillingen, som har fått tittelen "Mendable".

Miljøaktivisme i kunsten
Juryen forteller at til årets temautstilling har de stilt spørsmål om hvordan det tas stilling til klima og miljøspørsmålet i den materialbaserte kunsten i dag.
– Vi ønsket å få vite noe om på hvilke måter materialvalg, praksis, innhold og uttrykk i kunsten påvirkes av tanker om, og hensyn til, miljøspørsmålet. Denne utstillingen tar sikte på å undersøke hvordan miljøaktivismen er tilstede i kunsthåndverket, og hvordan kunstnerne reflekterer rundt det å skape kunstverk i en verden som allerede er full av ting.

Kan repareres
Tittelen "Mendable" (able to be mended) viser til at noe er mulig å reparere, både som en manuell handling, men også som reparasjon av en relasjon eller forbedring av en tilstand. Kunstnerne i utstillingen uttrykker en viss uro for klimasituasjonen, og søker gjennom arbeidet sitt relevante måter å reflektere rundt dette. De leter på ulike vis etter uttrykk, metoder og forslag som kan hjelpe oss til å få en dypere forståelse og innsikt. I dette ligger det et håp om at det er mulig å gjøre noe med situasjonen, at det er mulig å reparere det som ødelegges, og at det er mulig å endre og forbedre vår måte å leve i verden på. 

Naturnære arbeidsprosesser og råmaterialer
Kunstnerne stiller spørsmål rundt overproduksjon, overforbruk, rovdrift på naturressurser, og hvilke konsekvenser dette får for naturen, og for oss. Flere av kunstnerne holder frem en naturnær arbeidsprosess som en mulig måte å arbeide med disse spørsmålene på. Noen henter selv råmaterialer som leire, tre, kvae, planter o.l. til sitt kunstneriske virke, direkte fra naturen. Gjenbruk og det manuelle arbeidet står sterkt hos kunstnerne, som ved å omforme funnet materiale, bygge steg for steg, sy sting for sting, reparere, rekke opp, spikke og veve skaper et rom for refleksjon og nye erkjennelser – en metode for å få en dypere forståelse for naturen og for verden rundt oss.

Deltakende kunstnere
Anita Hanch-Hansen
Anja Borgersrud
Cecilie Haaland
Eline Medbøe
Erika Henriksson
Erika Reed
Gabriella Gøransson
Gerd Wevling Matre
Karina Nøkleby Presttun 
Kristin Sæterdal
Kristina D. Aas
Linda Jansson Lothe
Linnea Blakèus Calder
Ruta Pakarklyte
Thomas Iversen
Toril Redalen

Norske Kunsthåndverkeres temautstilling 2020 MENDABLE arrangeres av NK Viken i samarbeid med House of Foundation i Moss og NK sentralt. Utstillingen vises på House of Foundation i perioden 29. august–11. oktober.