Moseskjegg og tistelstøv

2019

Prosjektet «Moseskjegg og Tistelstøv» er et samarbeid mellom dansekunstner Maria Lothe og keramiker Linda Jansson Lothe. De er mor og datter, og har hatt flere samarbeidsprosjekter i Norge og England. Kunstnerne har felles interesse for bærekraftig utvikling, miljø og tverrkunstneriske prosjekter. Hva kan vi som kunstnere bidra med for en mer bærekraftig fremtid, og hvordan kan kunst løfte frem menneskets forhold og forbindelse til naturen?Skogen er landjordas største og viktigste karbonlager, der soppen, plantene og trærne sammen sørger for lagring av karbon under jorda. Alt dette skjer i det stille, helt usynlig, likevel er det så grunnleggende for vårt liv.
Porselensarbeidene er tolkninger av naturen, med fokus på utrydningstruede planter. Arbeidene modelleres for hånd, noen deler dyppes i porselensleire mange ganger, brennes og glaseres flere ganger for å oppnå dybde i fargene. Ved å bruke porselen som materiale, blir objektene en metafor for økosystemets paradoksale skjørhet og utsatthet, men også styrke. Naturen puttes inn under en beskyttende kuppel av glass, som bringer assosiasjoner til de første naturhistoriske museenes fremstilling av naturen. En natur der mennesket hadde sin selvfølgelige plass og der kunsthåndverk ble stilt ut side om side med den rene natur. Det ligger langt fra dagens fremstillinger av natur i naturhistoriske museer der objektivitetskrav og frykten for å menneskeliggjøre naturen, søker å fremstille naturen som den er, snarere enn å forskjønne den i måten man utstiller den på. Det man glemmer er at mennesket er også natur.
Prosjektet har fått ny aktualitet i forbindelse med Koronapandemien vi nå opplever. Pandemien er menneskeskapt på den måten at man bygger ned forskjellige arters habitat. Tap av leveområder gjør at dyr må tilpasse seg menneskeskapte landskap, kontakten blir tettere, og virus og bakterier overføres lettere. En viktig del av forsvaret vårt mot sjukdom vil være å la naturen fungere. Å ta bedre vare på de store skogområdene-regnskoger og andre- er avgjørende viktig for dette.

Utrydningstruede planter under glasslokk

Blue collar,White collar: utstilling på Nääs konsthantverk juli-sept 2017, Buskerud Kunstsenter april-mai,2018, NKs årsutilling 2018, Østfold kunstsenter

2018

Den 4. industrielle revolusjon kalles ”The rise of the robots”. Det foregår en robotisering av arbeidsoppgaver, i helsevesenet, kontoryrker og i andre områder. De ”gamle” yrkene forsvinner; arbeidsdressen (blue collar) og kontorarbeidere (white collar) er på vei ut. Samtidig ser vi tendenser til håndverkets tilbakekomst. Kunstnergruppen AvArt (Lothe, Kielland, Berg og Swang) ønsker å sette spørsmålstegn ved utviklingen og å lage kunstneriske refleksjoner omkring temaet.
En konseptuell ramme for utstillingen er å lage keramikk i blått og hvitt. En slik tilnærming viser linjer tilbake fra den 4. industrielle revolusjon til den 1. industrielle revolusjon da arts & crafts bevegelsen vokste som en motkraft til forflatningen i det masseproduserte.
Linda Jansson Lothe fokuserer fascineres av menneskets indre landskap og har laget en serie hun kaller «Inner beauty/Blue willow», der hun kobler håndtegnete organer med masseprodusert servisemønster fra 1700-tallet. Som en refleksjon over det masseproduserte kontra det håndlagde, analoge.

Fra serien Inner beauty/Blue willow

The tree

Blue willow on my mind

The house

Breathe

MellanRum

2016

Keramiska former – oregelbundna, rörliga, håller runt

Dessa former har sprungit ur ett samarbetsprojekt med min dotter, som är danskonstnär. Jag skapade former som tolkade rörelsen men också "höll" något. Formerna illuderar rörelse och även moderskap: att hålla runt och att släppa taget.

Det är en pågående process mellan oss och vi skall ställa ut i hop 2019 med ett samarbete mellan våra olika discipliner, keramik och dans. Detta är på Ramsmoen galleriet i Tynset och Tøysentralen i Tolga. Vi har också en rescidens på Eina sommaren 2018 för att utveckla projektet Skaga (fornnordiskt för skog).

Udd & Stad

Utsikt

Melodi

Resan

Hägring

"Spunk" utställning på Blås & Knåda i Stockholm

2016

THE ARTIST WHO PREFER SPUNK (Utdrag fra katalogtekst av Lars Elton)

Should art be only serious, or are you allowed to add a humoristic twist? Linda Lothe says – Yes, thank you. I prefer both.

Humour is the joy of life, but the clown’s sad face adds a tragic dimension to our laughter. Still, there is too much seriousness in art. After modernism had its breakthrough a century ago, phantasy and humour has been an underestimated measure in art. The serious bunch is in power, but Linda Jansson Lothe prefers to be included in the joyous crowd who are doing their best to lighten up life.

Therefore she might call an exhibition “Spunk” – named after the peculiar word Pippi Långstrump (Pippi Longstocking) invented. Since the gure from the Swedish children’s books, written by the author Astrid Lindgren, did not know what spunk was, Pippi went out into her village, together with her two friends Tom- my and Annika, and asked shopkeepers and people they met if they had spunk. Since nobody knew, it can be de ned – with inspiration from Pippi – as courage, or the ability to carry on with good cheer and strong heart. Spunk might also be explained like this: “When you are having a tough time learning to do some- thing, but you persist and keep coming back and trying again, this is an example of when you show spunk.”

Linda Jansson Lothe has a lot of spunk. As a Norwegian ceramist she has persisted to follow her humorous approach to art. She builds sculptures and gures that are both sweet and serious, sometimes only funny, other times quite ambiguous in the stories they tell. She is nearly always gurative in her approach, but often more surrealistic than naturalistic. And there is often a twist to what you experience: What you see on the outside might differ quite seriously from what you find on the inside.

Lars Elton

Bubble

Bom bom jär

Astronauten behöver space

Musca Domestica

Nærbilde

Underström

Alio pediculum

Saturnus nära

Honungsfällan närbild

Blåset

Frejaskolan Konstnärlig gestaltning 2018

2017

2018: Utsmykkningsuppdrag Frejaskolan
Figurene til utsmykkingsoppdraget på Frejaskolen, Göteborgs konstenhet er nå på plass. Detaljer i monteringen kvarstår og blir gjort innan den nye skolan öppnar i april!

Uppdragsbeskrivning: Gestalt som alltid finns vid uteplatsen utanför matsalen och som gör att man känner sej trygg.

Material: Betong, mosaik.

Konst som kommunicerar, berör och gör vårt gemensamma rum öppet och inkluderande.

Världens Bästa

Världens Bästa

Bambi