Det følger av åndsverkloven at privatpersoner kan kopiere åndsverk til egen bruk uten tillatelse fra opphaveren. Opphavere har rett til kompensasjon for slik privat bruk av deres verk. Dette gjelder fra endringene i åndsverkloven ble vedtatt i 2018 også for visuelle kunstnere, inkludert kunsthåndverkere.
Søknadsportalen har åpnet og nå kan du søke deltakelse! Norske Kunsthåndverkeres Årststilling er den største årlige mønstringen av norsk samtidskunsthåndverk, og det er Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø som er vertskapet for Årsutstillingen 2020.
Kunstnerorganisasjonene må stå sammen for å bidra til at kunstnere og kunstinstitusjoner – i alle land – skal kunne skape og utøve sin kunst fritt, uten trusler og forfølgelse. Dette er en grunnleggende rettighet og forutsetning for et fritt og demokratisk samfunn. NK har derfor sammen med resten av kunstnerorganisasjonene i Kunstnernettverket stilt seg bak et opprop om fri kunst.
Norske Kunsthåndverkere samarbeider i år med Nordnorsk Kunstmuseum om produksjon av Årsutstillingen, som gjester Nord-Norge for første gang siden 1981! Nå kan du søke deltakelse.
Toril Bonsaksen fra Sandnessjøen mottok Scheibler-prisen innen kunsthåndverk på Mellomstasjonen i Oslo i dag. Designprisen gikk til Stine Aas fra Bergen.
Kulturrådets forsøk på «å rette opp i noen misforståelser om Kulturrådets tenketank» understreker tenketankens manglende kunstnerrepresentasjon.
Midt i en travel interiør- og designmesse finner vi en 75m2 stor stand fyllt med kunsthåndverk. Publikum på denne ultrakommersielle messen er innkjøpere på jakt etter nye varer å selge fra egen butikk. Hos "Craft your Identity" får de et sanselig avbrekk.
​Hver høst lager alle partier utenfor regjering sine egne alternative budsjetter. NK har gått gjennom opposisjonspartienes alternative budsjettforslag for 2020 for å se hvordan de forskjellige partiene vektlegger saksområder som er viktige for våre medlemmer.
Utstillingsvederlag er pr. i dag eneste økonomiske kompensasjon man har krav på når man stiller ut i et statlig støttet visningssted. Ofte får kunstnerne ikke utbetalt det de skal ha ifølge avtalen fordi visningsstedene har trang økonomi og nedprioriterer sitt ansvar overfor kunstnerne.
The Annual Craft Exhibition, in Norwegian called “Årsutstillingen”, is a juried exhibition based on an open call for entries. The exhibition aims to take the pulse of current material-based art in Norway.
2019-utgaven av Årsutstillingen viser 42 verk av til sammen 57 kunstnere. Og det er KODE i Bergen som er vertskap.
Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling er den største årlige mønstringen av norsk samtidskunsthåndverk. Årsutstillingen har åpen innsendingsrett og juryeres av NKs nasjonale jury, med mål om å ta pulsen på dagens materialbaserte kunst.