Medlemskap

NK har vært de profesjonelle kunsthåndverkernes fagorganisasjon siden 1975. Vi kjemper for kunstnernes vilkår og har siden oppstarten vunnet en rekke seiere på vegne av kunstnerne. NK promoterer kunstnere og skaper utstillingsmuligheter. For tiden har organisasjonen om lag 930 medlemmer og syv regionlag. NK tilbyr rabatterte medlemskap til studenter, nyutdannede og pensjonister. Bli medlem du også!

Hvorfor bli medlem i NK?

  • Bidra til NKs viktige kunstnerpolitiske arbeid
  • Tilhøre et profesjonelt fagmiljø nasjonal og regionalt
  • Påvirke politikk og fagfelt
  • Bli synlig gjennom NKs kanaler
  • Få hjelp og råd

 

Medlemsfordeler

Bli medlem
Medlemskap i NK krever utøvende kunstutdanning på bachelor- og masternivå ved en av landets kunsthøgskoler*, eventuelt tilsvarende utdanning fra utlandet (Bachelor of Fine Arts / Master of Fine Arts). Har du annen relevant utdanning og kan vise til kunstnerisk aktivitet og høyt faglig nivå, kan du søke opptak basert på juryering av originalarbeider. Opptak av medlemmer i NK er derfor delt i to kategorier:

Direkte opptak: I søknaden skal man dokumentere godkjent bachelor- eller mastergrad innen kunstfag fra en av landets kunsthøgskoler*, eller tilsvarende utdanning fra utlandet. Som kunstfag regnes disipliner innen kunsthåndverk, billedkunst og design (billedkunst og design ble godkjent for direkte opptak etter NKs landsmøte i 2013, men uten tilbakevirkende kraft). Billedkunstnere og designere som jobber med kunsthåndverk med bestått kunsthøgskoleutdanning etter 2013 kan dermed tas opp direkte. Søknadsfrist: Rullerende.

Juryert opptak: I søknaden skal man dokumentere kunstnerisk aktivitet på høyt faglig nivå og evt. annen relavant utdanning. I den digitale søknaden leveres CV, kort tekst om kunstnerskapet og dokumentasjonsbilder. Vi oppfordrer søkere til å oppgi lenke til nettsted eller tilsvarende presentasjon av det kunstneriske virket slik at juryen får et helhetlig inntrykk av kunstnerskapet. Ved siden av søknaden leveres 1–3 originalarbeider til juryeringen. Originalarbeidene sendes (porto og forsikring besørges selv) eller leveres på NKs kontor i Rådhusgata 20 senest kl. 15:00 på dato for søknadsfristen. Søknadsfrist: 15. november. 

Medlemskontingent: For 2020 koster medlemskap i NK 2.350 kroner for ordinære medlemmer.
Pensjonister (fra 67 år) får medlemskapet til halve prisen.
Nyutdannede kunsthåndverkere med godkjent kunstfaglig utdanning på minst tre år tilbys 50 % rabatt på ordinært medlemskap til og med de tre første hele kalenderårene etter endt fagutdanning mot fremvisning av vitnemål. Ordningen innføres for opptak f.o.m. juni 2019 og har ikke tilbakevirkende kraft. 

SØK HER

Som kunsthøgskoler godkjennes Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitet i Bergen (KMD), Kunstakademiet i Trondheim (KIT – NTNU) og Kunstakademiet i Tromsø.

** Som tilsvarende utdanning fra utlandet godkjennes BA/MA i visuell kunst fra statlige kunstskoler som de norske kunsthøgskolene anerkjenner som tilsvarende utdanningsinstitusjoner. For at BA/MA i visuell kunst fra øvrige skoler skal kunne godkjennes, må det dokumenteres at:

  • skolen er anerkjent som en kunstfaglig undervisningsinstitusjon av høy kvalitet
  • opptaket er basert på kunstfaglige kriterier

Dersom det ikke er mulig å bekrefte kriteriene over, skal søknaden henvises til det juryerte opptaket.

Studentmedlemskap
Studenter ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitet i Bergen (KMD), Kunstakademiet i Trondheim (KIT – NTNU) og Kunstakademiet i Tromsø, eller studenter ved tilsvarende kunstinstitusjoner i utlandet, kan søke om medlemskap til redusert pris i den tiden de er studenter. Etter endt studietid tilbyr NK disse 50 % rabatt på medlemskontingent for ordinært medlemskap ved fremvisning av vitnemål. Ordningen innføres for opptak f.o.m. juni 2019 og har ikke tilbakevirkende kraft. Rabatten gis til og med de tre første hele kalenderårene etter endt fagutdanning. 

Vi tar også inn studentmedlemmer fra øvrige skoler som tilbyr utøvende kunstutdanning. Disse må søke juryert medlemskap etter endt studie. Tilbudet om redusert kontingent for nyetablerte gjelder også for søkere til det juryerte opptaket som har kunstfaglig utdanning på minst tre år.

Som studentmedlem i NK får du:
– Abonnement på tidsskriftet Kunsthåndverk med 4 utgivelser pr. år
– Informasjon om utstillinger i inn- og utland, utsmykkingsoppdrag, seminarer, workshop med mer tilsendt på e-post og på NKs nettsider
– Mulighet til å lage online kunstnerpresentasjon på NKs nettsider, med bilder og informasjon om kunstnerskapet ditt
– Deltakelse på medlemsmøter og fagseminarer Rådgivning ved behov

Medlemskontingenten for studenter er kr 215,- pr. semester. Meld deg inn her
Medlemmenes rettigheter
Alle medlemmer er tilknyttet en region etter bostedsadresse eller etter ønsket tilhørighet. Medlemmer som ønsker annen regiontilknytning enn bostedsadressen tilsier, melder dette til administrasjonen. 

Alle medlemmer som har betalt kontingenten, har stemmerett på årsmøtet i sin region og kan velges som delegat til landsmøtet. Studentmedlemmer har ikke stemmerett og kan ikke ha tillitsverv i organisasjonen.

Medlemmene har rett til å benytte initialene ”M.N.K.” (Medlem av Norske Kunsthåndverkere).

Medlemmene har rett til å reservere seg mot at personalia og bilder av kunstverk blir formidlet digitalt. NK behandler personopplysninger om sine medlemmer i henhold til NKs personvernerklæring. Ved inngåelse av medlemskap i NK, gir medlemmet tilslutning til dette.

Medlemmenes plikter
Medlemmene har plikt til å følge de avtalene som organisasjonen selv eller gjennom forvaltningsorganisasjoner inngår på medlemmenes vegne, dog innenfor de grensene som følger av organisasjonens vedtekter og lovgivningen for øvrig (se også § 12).

Medlemmene skal oppgi kontaktopplysninger, som adresse, e-post og telefonnummer, til organisasjonen.

Medlemmene har plikt til å betale den fastsatte kontingenten ved forfall. Medlemmer som ikke betaler kontingenten etter påminnelse i perioden og innen seks måneder etter forfall, blir slettet fra medlemslisten. Medlemmer kan ikke tas opp på nytt før de har betalt kontingenten de skylder.

Utmelding skal skje skriftlig til administrasjonen sentralt. Hvis man skal slippe å betale kontingent i utmeldingsåret, må administrasjonen få beskjed om utmeldingen før 1. mars

Tidligere medlem?
Tidligere medlemmer kan melde seg inn igjen uten å bli vurdert på nytt. Ta kontakt med NKs kontor, tlf. 22 91 02 60 / post@kunsthandverk.no

Lurer du på mer om medlemskap i NK? Kontakt oss på
post@kunsthandverk.no / 22 91 02 60

Foto: Svein Ove Kirkhorn