Bli medlem

NK er Norges største medlemsorganisasjon for materialbaserte kunstnere, og har vært de profesjonelle kunsthåndverkernes fagorganisasjon siden 1975. Vi kjemper for kunstnernes vilkår og har siden oppstarten vunnet en rekke seiere på vegne av kunstnerne. NK promoterer og skaper utstillingsmuligheter for sine medlemmer. For tiden har vi om lag 1 000 medlemmer og syv regionlag. Bli medlem du også!

Hvorfor bli medlem i NK?

 • Bidra solidarisk til NKs viktige fagpolitiske arbeid for bedre kunstnerøkonomi og vær med å påvirke politikk og fagfelt
 • Få tilhørighet til et profesjonelt fagmiljø innen materialbasert kunst – nasjonalt og regionalt
 • Bli synlig gjennom NKs kanaler og lag deg gratis portfolio i NKs kunstnerregister, som brukes aktivt av konsulenter og kuratorer
 • Følg med på det som skjer i feltet gjennom NKs ukentlige nyhetsbrev
 • Få tidsskriftet Kunsthåndverk, det eneste magasinet i Norden som dekker fagområdet
 • Hjelp og råd når du trenger det, med profesjonell juridisk og økonomisk veiledning
 • Tilgang til gunstige forsikringer gjennom Kunstnerforsikringen
 • Gratis inngang og rabatter (se full liste over medlemsfordeler lenger ned på siden)

Hvordan blir jeg medlem i NK?

 • Er du student? Sjekk ut studentmedlemskap (rullerende opptak)
 • Er du nyutdannet med en BA eller MA fra en kunsthøgskole? Sjekk ut medlemskap for nyutdannede (rullerende opptak)
 • Har du en BA eller MA fra en kunsthøgskole? Sjekk ut ordinært medlemskap (rullerende opptak)
 • Er du profesjonell kunstner, men mangler BA eller MA fra en kunsthøgskole? Sjekk ut juryert opptak (frist 15.11)
 • Har du tidligere vært medlem i NK? Sjekk ut tidligere medlem (rullerende opptak)
Medlemsfordeler

FORSIKRING

NK tilbyr medlemmene en kollektiv forsikringsordning gjennom Kunstnerforsikringen.

Se mer informasjon under Forsikring på Tips og råd.

 

REGNSKAPS- OG ADVOKATHJELP

Sjekk ut informasjonen som ligger under Tips og råd:

Juridisk bistand

Juridisk bistand innen opphavsrett

Skatt og regnskapsføring

 

MATERIALER OG REDSKAPER

K.A. Rasmussen (nettbutikk med utstyr til metall og smykker)

10 % rabatt på lagerførte varer (gjelder ikke metaller) ved legitimering av NK-medlemskap (medlemskort).

Ravstedshus (nettbutikk for metall o.l.)

10–35 % rabatt.

Lag deg en bruker basert på medlemsnummeret ditt. Dette gir et passord som igjen gir rabatt.

Vevbutikken (tekstil)

10 % rabatt ved legitimering av NK-medlemskap (medlemskort).

 

MUSEER OG GALLERIER

Astrup Fearnleymuseet, Oslo

Gratis inngang ved fremvisning av medlemskort.

Bergen Kunsthall

Gratis inngang ved fremvisning av medlemskort.

Drammens Museum

Gratis inngang ved fremvisning av medlemskort.

Galleri F15, Moss

Gratis inngang ved fremvisning av medlemskort.

Galleri Format, Oslo

10 % rabatt på bøker og magasiner

10 % rabatt på drikkekopper og -glass

ved fremvisning av medlemskort.

Haugar Vestfold kunstmuseum, Tønsberg

Gratis inngang ved fremvisning av medlemskort.

Henie Onstad

Gratis inngang ved fremvisning av medlemskort.
Kistefos

Gratis inngang ved fremvisning av medlemskort.
KODE kunstmuseer og komponisthjem, Bergen

Gratis inngang ved fremvisning av medlemskort.

KRAFT – rom for kunsthåndverk, Bergen

10 % rabatt på bøker og tidsskrifter

10 % rabatt på alt som er moms-belagt i Formidlingsrommet og Krypten ved fremvisning av medlemskort.

Kunsthall Trondheim 

Gratis inngang ved fremvisning av medlemskort.

Kunsthall Stavanger

Gratis inngang ved fremvisning av medlemskort.

Kunstnernes Hus

Gratis inngang på utstillingene og rabatterte kinoforestillinger (80,- pr. januar 2020)

Lillehammer Kunstmuseum

Gratis inngang ved fremvisning av medlemskort.

25 % rabatt på egenproduserte kataloger.

Lousiana Museum of Modern Art, Humlebæk i Danmark

Gratis inngang ved fremvisning av medlemskort.

MUNCH

Gratis inngang onsdager fra kl. 18–21.

Nasjonalmuseet, Oslo

Gratis inngang ved fremvisning av medlemskort.
Nitja senter for samtidskunst, Lillestrøm
Redusert inngangspris (kr. 20,-) ved fremvisning av medlemskort.
Nordnorsk Kunstmuseum

Gratis inngang ved fremvisning av medlemskort.

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim

Gratis inngang ved fremvisning av medlemskort.

Sogn og fjordane Kunstmuseum

Gratis inngang ved fremvisning av medlemskort.

Stavanger Kunstmuseum, Stavanger

Gratis inngang ved fremvisning av medlemskort.

Vestfossen Kunstlaboratorium

Rabattert inngang ved fremvisning av medlemskort (40,- pr. desember 2019).

 

HOTELL OG OVERNATTING

Thon Hotels

8–18 % rabatt ved bestilling på www.thonhotels.no.

 

BESPISNING

Det grønne kjøkken, Oslo

10 % på mat og drikke (gjelder filial i Kongens gate ved Galleri Format) ved fremvisning av medlemskort.

 

KONTORREKVISITA OG VERKSTEDSINNREDNING

Cowab (nettbutikk)

12 % rabatt (gjelder ikke nedsatte varer eller fraktfrie ordre) ved fremvisning av medlemskort.

Cowab har alt til ditt verksted og kontor. Her finner du et stort sortiment av bl.a. robuste arbeidsbenker, løfteutstyr, verktøyskap og aergonomiske arbeidsstoler.

 

TRENING

SatsElixia

10 % rabatt på trening ved fremvisning av medlemskort. Dette innebærer at du kan få trening fra kr. 359,- i måneden. 

 

ANNET

Copycat, Trondheim og Østlandet

20 % rabatt ved fremvisning av medlemskort. 

Norske Kunsthåndverkere

50 % rabatt på NKs publikasjoner ved henvendelse til NKs administrasjon.

BIversen

10 % rabatt på frakt av kunstverk til og fra utstillinger.

Studentmedlemskap

Fra januar 2021 tilbyr NK gratis medlemskap for studenter! Dette gjelder for studenter ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitet i Bergen (KMD), Kunstakademiet i Trondheim (KIT – NTNU), Kunstakademiet i Tromsø og studenter ved tilsvarende kunstinstitusjoner i utlandet. Vi tar også inn studentmedlemmer fra øvrige skoler som tilbyr utøvende kunstutdanning. Bekreftelse fra studiested må fremvises (f.eks. semesterkort).

Som studentmedlem i NK får du:

 • Mulighet til å lage en portfolio i NKs kunstnerregister på nett

 • Ukentlige nyhetsbrev med utlysninger og annen praktisk info

 • Tilgang til den digitale utgaven av tidsskriftet Kunsthåndverk

 • Rabattert abonnement på papirutgaven av tidsskriftet (298 kr pr. år mot fullpris 389 kr)

 • Tilknytning til et regionlag

 • Invitasjon til fagseminarer, workshops m.m.

 • Gratis inngang ved en rekke museer og kunsthaller 

 • Medlemsrabatt på kunstmateriell, trening, hotell m.m 

 • Rådgivning av NKs administrasjon pr. e-post og telefon ved behov

 

Studentmedlemmer kan ikke stemme på årsmøter og landsmøter og kan ikke velges til tillitsverv i NK.

Når studietiden er over, må man søke på nytt for å bli tatt opp som ordinærmedlem. Som nyutdannet får man 50 % rabatt på medlemskontingenten. Les mer om medlemskap for nyutdannede lenger ned. 

Søknadsfrist: Rullerende opptak

Medlemskontingent: Gratis

Meld deg inn her

Medlemskap for nyutdannede

NK tilbyr nyutdannede kunstnere med godkjent kunstfaglig utdanning* direkte opptak til ordinært medlemskap, med 50 % rabatt på medlemskontingenten. Rabatten gjelder til og med de tre første hele kalenderårene etter endt utdanning. Vitnemål må fremvises.

Ordningen ble innført for opptak f.o.m. juni 2019 og har ikke tilbakevirkende kraft.

Søknadsfrist: Rullerende opptak

Medlemskontingent 2022: 1200 kr

Meld deg inn her

* Godkjent kunstfaglig utdanning er bachelor- eller mastergrad innen kunstfag fra en av landets kunsthøgskoler, eller tilsvarende utdanning fra utlandet. Som kunstfag regnes disipliner innen kunsthåndverk, billedkunst og design. I Norge godkjennes Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitet i Bergen (KMD), Kunstakademiet i Trondheim (KIT – NTNU) og Kunstakademiet i Tromsø. Fra utlandet godkjennes BA/MA i visuell kunst fra statlige kunstskoler som de norske kunsthøgskolene anerkjenner som tilsvarende utdanningsinstitusjoner. For at BA/MA i visuell kunst fra øvrige skoler skal kunne godkjennes, må det dokumenteres at:

 • Skolen er anerkjent som en kunstfaglig undervisningsinstitusjon av høy kvalitet
 • Opptaket er basert på kunstfaglige kriterier

Dersom det ikke er mulig å bekrefte kriteriene over, henvises søknaden til det juryerte opptaket.

Ordinært medlemskap

NK tilbyr kunstnere med godkjent kunstfaglig utdanning* direkte opptak til ordinært medlemskap. Vitnemål må fremvises.

Søknadsfrist: Rullerende opptak

Medlemskontingent 2022: 2400 kr (halv pris for pensjonister fra 67 år/uføre)

Meld deg inn her

* Godkjent kunstfaglig utdanning er bachelor- eller mastergrad innen kunstfag fra en av landets kunsthøgskoler, eller tilsvarende utdanning fra utlandet. Som kunstfag regnes disipliner innen kunsthåndverk, billedkunst og design. I Norge godkjennes Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitet i Bergen (KMD), Kunstakademiet i Trondheim (KIT – NTNU) og Kunstakademiet i Tromsø. Fra utlandet godkjennes BA/MA i visuell kunst fra statlige kunstskoler som de norske kunsthøgskolene anerkjenner som tilsvarende utdanningsinstitusjoner. For at BA/MA i visuell kunst fra øvrige skoler skal kunne godkjennes, må det dokumenteres at:

 • Skolen er anerkjent som en kunstfaglig undervisningsinstitusjon av høy kvalitet
 • Opptaket er basert på kunstfaglige kriterier

Dersom det ikke er mulig å bekrefte kriteriene over, henvises søknaden til det juryerte opptaket.

Juryert opptak

Medlemskap i NK krever godkjent kunstfaglig utdanning som bachelor- eller mastergrad innen kunstfag fra en av landets kunsthøgskoler, eller tilsvarende utdanning fra utlandet (se mer informasjon under ordinært medlemskap).

Dersom du ikke har slik kunstutdanning, kan du søke medlemskap gjennom det juryerte medlemsopptaket. Din søknad vil bli vurdert av NKs nasjonale jury.

Det stilles høye kunstneriske og håndverksmessige krav til å komme inn. Juryen vil gjøre en helhetsvurdering om din utdanning, kunstneriske aktivitet og kvalitet er på et faglig nivå tilsvarende en profesjonell, yrkesaktiv kunsthåndverker/materialbasert kunstner med godkjent kunstutdanning.

Søknaden skal bestå av originalarbeider, fotodokumentasjon, CV og tekst om kunstnerskap (se under). Det er viktig at du klarer å dokumentere ditt kunstnerskap på en kortfattet og presis måte. 

I den digitale søknaden leveres:

 • CV: Det er viktig å få frem relevant utdanning og arbeidserfaring/praksis.
   
 • Kort tekst om kunstnerskapet: Fortell kortfattet om din kunstneriske praksis. Hva slags prosjekter har du arbeidet med? Hva er dine refleksjoner rundt din praksis?
   
 • Dokumentasjonsbilder: Du kan levere opptil 10 bilder. Gode bilder er viktig. Klikk her for å få tips til hvordan man kan ta gode dokumentasjonsbilder.

Vi oppfordrer søkere til å oppgi lenke til nettsted eller tilsvarende presentasjon av det kunstneriske virket slik at juryen får et helhetlig inntrykk av kunstnerskapet. Søk her!

Originalarbeider
Ved siden av søknaden leveres 1–3 originalarbeider til juryeringen. Originalarbeidene sendes (porto og forsikring besørges selv) eller leveres på NKs kontor i Rådhusgata 20 i Oslo. Arbeider må leveres på kontoret innen fristen, og man har selv ansvar for at de kommer frem i tide. Kontakt oss gjerne på forhånd på post@kunsthandverk.no slik at vi vet at du kommer. 

Søknadsfrist: Blir annonsert i høst

Søk her!

Medlemskontingent 2022: Samme som for ordinære medlemmer. Tilbudet om redusert kontingent for nyutdannede gjelder også for søkere til det juryerte opptaket som har kunstfaglig utdanning på minst tre år (se mer informasjon ovenfor).

 

 

Tidligere medlem
Tidligere medlemmer kan melde seg inn igjen uten å bli vurdert på nytt. Kontakt oss på post@kunsthandverk.no /22 91 02 60.

Lurer du på mer om medlemskap i NK? Kontakt oss på post@kunsthandverk.no /22 91 02 60