Bli medlem

NK har vært de profesjonelle kunsthåndverkernes fagorganisasjon siden 1975. Vi kjemper for kunstnernes vilkår og har siden oppstarten vunnet en rekke seiere på vegne av kunstnerne. NK promoterer og skaper utstillingsmuligheter for materialbaserte kunstnere. For tiden har organisasjonen om lag 930 medlemmer og syv regionlag. NK tilbyr rabatterte medlemskap til studenter, nyutdannede og pensjonister. Bli medlem du også!

kh2019_apning_053.jpg


Foto
Dag Fosse/KODE

Hvorfor bli medlem i NK?

 • Bidra til NKs viktige kunstnerpolitiske arbeid
 • Tilhøre et profesjonelt fagmiljø innen materialbasert kunst – nasjonalt og regionalt
 • Påvirke politikk og fagfelt
 • Bli synlig gjennom NKs kanaler
 • Få hjelp og råd når du trenger det

Medlemsfordeler

Hvordan blir jeg medlem i NK?

 • Er du student? Sjekk ut studentmedlemskap (rullerende opptak)
 • Er du nyutdannet med en BA eller MA fra en kunsthøgskole? Sjekk ut medlemskap for nyutdannede (rullerende opptak)
 • Har du en BA eller MA fra en kunsthøgskole? Sjekk ut ordinært medlemskap (rullerende opptak)
 • Er du profesjonell kunstner, men mangler BA eller MA fra en kunsthøgskole? Sjekk ut juryert opptak (frist 15.11)
 • Har du tidligere vært medlem i NK? Sjekk ut tidligere medlem (rullerende opptak)
Studentmedlemskap

NK tilbyr studenter medlemskap til sterkt redusert pris i studietiden. Dette gjelder for studenter ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitet i Bergen (KMD), Kunstakademiet i Trondheim (KIT – NTNU), Kunstakademiet i Tromsø og studenter ved tilsvarende kunstinstitusjoner i utlandet. Vi tar også inn studentmedlemmer fra øvrige skoler som tilbyr utøvende kunstutdanning. Bekreftelse fra studiested må fremvises (f.eks. semesterkort).

Som studentmedlem i NK får du:

 • Gratis portfolio i NKs kunstnerregister
 • Ukentlige nyhetsbrev inkl. utlysninger
 • Tidsskriftet Kunsthåndverk i posten
 • Rådgivning ved behov
 • Gratis inngang ved en rekke museer og kunsthaller
 • Invitasjon til fagseminarer, workshops m.m.
 • Medlemsrabatt på kunstmateriell, trening, hotell m.m.

Studentmedlemmer kan ikke stemme på årsmøter og landsmøter og kan ikke velges til tillitsverv i NK.

Søknadsfrist: Rullerende opptak

Medlemskontingent 2020: 215 kr pr. semester.

Meld deg inn her

Medlemskap for nyutdannede

NK tilbyr nyutdannede kunstnere med godkjent kunstfaglig utdanning* direkte opptak til ordinært medlemskap, med 50 % rabatt på medlemskontingenten. Rabatten gjelder til og med de tre første hele kalenderårene etter endt utdanning. Vitnemål må fremvises.

Ordningen ble innført for opptak f.o.m. juni 2019 og har ikke tilbakevirkende kraft.

Søknadsfrist: Rullerende opptak

Medlemskontingent 2020: 1175 kr

Meld deg inn her

* Godkjent kunstfaglig utdanning er bachelor- eller mastergrad innen kunstfag fra en av landets kunsthøgskoler, eller tilsvarende utdanning fra utlandet. Som kunstfag regnes disipliner innen kunsthåndverk, billedkunst og design. I Norge godkjennes Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitet i Bergen (KMD), Kunstakademiet i Trondheim (KIT – NTNU) og Kunstakademiet i Tromsø. Fra utlandet godkjennes BA/MA i visuell kunst fra statlige kunstskoler som de norske kunsthøgskolene anerkjenner som tilsvarende utdanningsinstitusjoner. For at BA/MA i visuell kunst fra øvrige skoler skal kunne godkjennes, må det dokumenteres at:

 • Skolen er anerkjent som en kunstfaglig undervisningsinstitusjon av høy kvalitet
 • Opptaket er basert på kunstfaglige kriterier

Dersom det ikke er mulig å bekrefte kriteriene over, henvises søknaden til det juryerte opptaket.

Ordinært medlemskap

NK tilbyr kunstnere med godkjent kunstfaglig utdanning* direkte opptak til ordinært medlemskap. Vitnemål må fremvises.

Søknadsfrist: Rullerende opptak

Medlemskontingent 2020: 2350 kr (halv pris for pensjonister fra 67 år)

Meld deg inn her

* Godkjent kunstfaglig utdanning er bachelor- eller mastergrad innen kunstfag fra en av landets kunsthøgskoler, eller tilsvarende utdanning fra utlandet. Som kunstfag regnes disipliner innen kunsthåndverk, billedkunst og design. I Norge godkjennes Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitet i Bergen (KMD), Kunstakademiet i Trondheim (KIT – NTNU) og Kunstakademiet i Tromsø. Fra utlandet godkjennes BA/MA i visuell kunst fra statlige kunstskoler som de norske kunsthøgskolene anerkjenner som tilsvarende utdanningsinstitusjoner. For at BA/MA i visuell kunst fra øvrige skoler skal kunne godkjennes, må det dokumenteres at:

 • Skolen er anerkjent som en kunstfaglig undervisningsinstitusjon av høy kvalitet
 • Opptaket er basert på kunstfaglige kriterier

Dersom det ikke er mulig å bekrefte kriteriene over, henvises søknaden til det juryerte opptaket.

Juryert opptak

Medlemskap i NK krever godkjent kunstfaglig utdanning som bachelor- eller mastergrad innen kunstfag fra en av landets kunsthøgskoler, eller tilsvarende utdanning fra utlandet (se mer informasjon under ordinært medlemskap). Har du ikke slik utdanning og kan vise til kunstnerisk aktivitet og høyt faglig nivå, kan du søke opptak basert på juryering av originalarbeider. Søknaden vurderes av NKs nasjonale jury.

I søknaden skal man dokumentere kunstnerisk aktivitet på høyt faglig nivå og ev. annen relevant utdanning. I den digitale søknaden leveres:

 • CV
 • Kort tekst om kunstnerskapet
 • Dokumentasjonsbilder

Vi oppfordrer søkere til å oppgi lenke til nettsted eller tilsvarende presentasjon av det kunstneriske virket slik at juryen får et helhetlig inntrykk av kunstnerskapet. Søknad sendes post@kunsthandverk.no.

Originalarbeider
Ved siden av søknaden leveres 1–3 originalarbeider til juryeringen. Originalarbeidene sendes (porto og forsikring besørges selv) eller leveres på NKs kontor i Rådhusgata 20 i Oslo innenfor kontorets åpningstider (gjør gjerne en avtale med oss om tidspunkt) slik at de er oss i hende innen kl. 15 på dato for søknadsfristen.

Søknadsfrist: 15. november

Medlemskontingent 2020: Samme som for ordinære medlemmer. Tilbudet om redusert kontingent for nyutdannede gjelder også for søkere til det juryerte opptaket som har kunstfaglig utdanning på minst tre år (se mer informasjon ovenfor).

Tidligere medlem
Tidligere medlemmer kan melde seg inn igjen uten å bli vurdert på nytt. Kontakt oss på post@kunsthandverk.no /22 91 02 60.

Lurer du på mer om medlemskap i NK? Kontakt oss på post@kunsthandverk.no /22 91 02 60