Medlemskap

NK har vært de profesjonelle kunsthåndverkernes fagorganisasjon siden 1975. For tiden har organisasjonen omlag 880 medlemmer, og tilbyr ordinært-, honnør- og studentmedlemskap.

Hva får du som medlem av NK?

– Tilhørighet til en fagpolitisk kunstnerorganisasjon sentralt og lokalt
– Abonnement på tidsskriftet Kunsthåndverk med 4 utgivelser pr. år
– Invitasjon til medlemsmøter, årsmøter, fagseminarer
– Økonomisk og juridisk veiledning ved behov
– Gratis inngang ved en rekke kunstmuseer, som f.eks. Nasjonalmuseet, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, KODE, Stavanger kunstmuseum m. fl.
– Ukentlige elektroniske nyhetsbrev
– Informasjon om utstillinger i inn- og utland, utsmykkingsoppdrag, seminarer, workshops m.m.
– Fortløpende informasjon om søknadsfrister til stipend- og støtteordninger
– Tilbud om kollektiv forsikringsordning (Kunstnerforsikringen)
– Medlemsrabatt på materialutsalg, trening, spisesteder m.m. 
Bli medlem
Medlemskap i NK krever utøvende kunstutdanning på bachelor- og masternivå ved en av landets kunsthøgskoler*, eventuelt tilsvarende utdanning fra utlandet (Bachelor of Fine Arts / Master of Fine Arts). Har du annen relevant utdanning og kan vise til kunstnerisk aktivitet og høyt faglig nivå, kan du søke opptak basert på juryering av originalarbeider. Opptak av medlemmer i NK er derfor delt i to kategorier:

Direkte opptak: I søknaden skal man dokumentere godkjent bachelor- eller mastergrad innen kunstfag fra en av landets kunsthøgskoler*, eller tilsvarende utdanning fra utlandet. Som kunstfag regnes disipliner innen kunsthåndverk, billedkunst og design. Søknadsfrist: Rullerende opptak.

Juryert opptak: I søknaden skal man dokumentere kunstnerisk aktivitet på høyt faglig nivå og evt. annen relavant utdanning. I den digitale søknaden leveres CV, kort tekst om kunstnerskapet og dokumentasjonsbilder. Ved siden av søknaden leveres 1-3 originalarbeider til juryeringen. Originalarbeidene sendes (porto og forsikring besørges selv) eller leveres på NKs kontor i Rådhusgata 20 innen søknadsfristen. Søknadsfrist: 15. november. 

Medlemskontingent: 2.300 kroner i 2018

SØK HER

Som kunsthøgskoler godkjennes Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB), Kunstakademiet i Trondheim (KIT- NTNU) og Kunstakademiet i Tromsø.

** Som tilsvarende utdanning fra utlandet godkjennes BA/MA i visuell kunst fra statlige kunstskoler som de norske kunsthøgskolene anerkjenner som tilsvarende utdanningsinstitusjoner. For at BA/MA i visuell kunst fra øvrige skoler skal kunne godkjennes, må det være mulig å dokumentere at:

  • skolen er anerkjent som en kunstfaglig undervisningsinstitusjon av høy kvalitet
  • opptaket er basert på kunstfaglige kriterier

Dersom det ikke er mulig å bekrefte kriteriene over, skal søknaden henvises til det juryerte opptaket.

Studentmedlemskap
Studenter ved Kunsthøgskolen i Oslo og Bergen eller studenter ved tilsvarende institusjoner i Norge eller utlandet, kan søke om medlemskap til redusert pris i den tiden de er studenter.

Som studentmedlem i NK får du:
– Abonnement på tidsskriftet Kunsthåndverk med 4 utgivelser pr. år
– Informasjon om utstillinger i inn- og utland, utsmykkingsoppdrag, seminarer, workshop med mer tilsendt på e-post og på NKs nettsider
– Mulighet til å lage online kunstnerpresentasjon på NKs nettsider, med bilder og informasjon om kunstnerskapet ditt
– Deltakelse på medlemsmøter og fagseminarer Rådgivning ved behov

Medlemskontingenten for studenter er kr 210,- pr. semester. Meld deg inn her
Tidligere medlem?
Tidligere medlemmer kan melde seg inn igjen uten å bli vurdert på nytt. Ta kontakt med NKs kontor, tlf. 22 91 02 60 / post@kunsthandverk.no

Lurer du på mer om medlemskap i NK? Kontakt oss på
post@kunsthandverk.no / 22 91 02 60

Foto: Svein Ove Kirkhorn