"Mitt landskap"

2020

Arbeidet "Mitt landskap" ble vist under kunsthåndverkernes tema utstilling i 2020. House of Foundation i Moss.

"Mitt landskap" ble vist under kunsthåndverkernes tema utstilling i Moss i 2020

"Mitt landskap", detalj

"Mitt landskap", detalj.

"Mitt landskap" detalj

"Transformasjon i svart, hvitt og rødt"

2017

Prosjektet «Metamorfose i svart, hvitt og rødt» dreier seg om frihet og energi som ligger i alt levende. Energi til forandring. Det dreier seg om lojalitet til en identitet og fødsel av en ny identitet. Det dreier seg også om smerten som følger bruddet med de gamle mønstrene. Frø, blomster og kvinnekroppen bruker jeg som metafor for indre prosesser i menneske under forvandlingen fra en tilstand til en annen. Jeg reflekterer over slike hendelser som er verken forventet eller planlagt. Noen hendelser som bare av og til skjer. En samtale, et blikk, en tilsynelatende ufarlig avgjørelse. Et glimt i mørket som forårsaker en Big Bang i oss.

Skulptur i serien "Transformasjon i svart, hvitt og rødt"

Skulptur i serien "Transformasjon i svart, hvitt og rødt"

Skulptur i serien "Transformasjon i svart, hvitt og rødt"

"Spor etter oss"

2006

I mer enn ti årsperiode har forbruk, miljø og død vært viktige temaer i mitt kunstnerskap.  Søppelet jeg fant i mine omgivelser var hovedelementet i arbeidene mine. Jeg lette etter spor som kunne fortelle om verdiene i vårt forbrukersamfunn. Med mine arbeider ville jeg redusere den romantikken som den vestlige forbrukersamfunnet omgis av. Når jeg laget mine objekter brukte nesten ikke konkrete tegninger eller modeller. Skulpturene tok form i løpet av arbeidsprosessen. Jeg brukte konsekvent improvisasjon som arbeidsmetode.

Jeg laget små, kompliserte støpeformer i gips av funn i mitt nærmiljø. Disse funnene var gamle bildeler, sigarettpakker, plast- og metallemballasje m.m. Jeg laget også støpeformer av grener, stein og menneskekropper. Små deler i porselen ble til «byggeklosser» i større enheter. Mine porselens objekter utga seg for å være rester etter metamorfe prosesser.  Jeg prøvde å skape en slags omstrukturert virkelighet- et landskap hvor natur og mennesker, det organiske og det uorganiske vokste inn i hverandre, byttet plass, muterte. I denne kunstige og overdrevne virkeligheten kunne natur, gjenstander og mennesker smelte sammen. Keramikkobjektene mine utga seg for å være søppel, men var resultat av flere ukers eller måneders arbeid. På denne måten stilte jeg også spørsmålet hva er verdifullt og hva ikke. Hva er kunst og hva er søppel.

Skulptur "Jeg husker ikke dette"

Skulptur "Dette er ikke så farlig"

Skulptur "Green peace"

Skulptur "Brun søppel"

Skulptur "Et ønsket barn"

Skulptur "På vei mot intet"

Skulptur "Stillhet i grønt"