Forundringsrom/Forundringsvegger

2015

Dette prosjektet består av en rekke installasjoner hvor jeg har innsamlete naturmaterialer, gjenstander, foto mm. Deler av samlingen er stedsrelatert og har da utviklet seg fra sted til sted, samling har blitt større og større. Jeg er fascinert av de gamle forundringskabinettene (Wunderkammer/Cabinets of Curiosites). Historisk sett består et forundringskabinett av sjeldne dyre,- og plantearter og ofte verdifulle gjenstander. Jeg er opptatt av det som finnes nært rundt meg, og ser etter det assosiative, metaforiske og estetiske potensiale i det. Objektene jeg finner bearbeides, iscenesettes og presenteres som en samling hvor fortid møter nåtid.

Forfatter Jonny Halberg har skrevet en tekst som omhandler mine forundringsprosjekter, her er et utdrag fra teksten: "Langsomheten som finnes i Ann Kristin Aas Wunderkammer har å gjøre med assosiasjonene gjenstandene i settingen gir: Wunderkammer er en klassifiseringsanstalt, men også hus og hjem. Teakbordet, hyllene, reolen, den nakne lampen og kommodeskuffene gir, i sin utforming, både en atmosfære av hjemlighet, og det som følger med (oppvekst, foreldre, besteforeldre, ekteskap, barn, og alle de forholdsvis rolige aktiviteter et hjem rommer), samt en følelse av å være plassert i en utstillingssamenheng, enten det dreier seg om museum eller innsyn i et laboratorium. Inne i det hele har naturen krøpet rundt og lagt seg til, står halvt skjult, halvt synlig, i form av beinrester og andre døde organismer (når dør egentlig en organisme?). Stille liv, om ikke stivnet liv; den lavmælte påminneren om tidens fortæring"

BARE DU KOMMER NÆR NOK 2015

Årsutstillingen 2015

Foto: Øystein Thorvaldsen

BARE DU KOMMER NÆR NOK 2015, detalj

Årsutstillingen 2015

Foto: Øystein Thorvaldsen

BARE DU KAN HØRE DET 2016

Utstilling i Galleri Kraft, Hvelvet.

Foto: Kirsti van Hoegee

BARE DU KAN HØRE DET 2016, detalj

Galleri Kraft, Hvelvet

Foto: Kirsti van Hoegee

DET ER BARE SÅNN DET ER 2015

Kunstfestivalen Agalaus, Voss

Foto: Åshild Haugsbø

DET ER BARE SÅNN DET ER 2015, detalj

Kunstfestivalen Agalaus

Foto: Åshild Haugsbø

BARE DU KAN SE DET 2017

Installasjon i nedlagte Moss Bryggeri. Utstilling i forbindelse med Møllebyen litteraturfestival 2017

Forfatter Jonny Halberg skrev en tekst med utgangspunkt i installasjonens tematikk. Han fremførte performancen; Bli natur - rapport om lite anvendelige fremgangsmåter for transmutasjon

Foto: Ingeborg Øien Thorsland

BARE DU KAN SE DET 2017, Detalj

Installasjon i nedlagte Moss Bryggeri. Utstilling i forbindelse med Møllebyen litteraturfestival 2017

Foto: Ingeborg Øien Thorsland

Bare du kommer nær nok II 2020

Foto: Øystein Thorvaldsen

Detalj, Bare du kommer nær nok II 2020

Foto: Øystein Thorvaldsen

Detalj, bare du kommer nær nok II 2020

Foto: Øystein Thorvaldsen

Detalj, Bare du kommer nær nok II 2020

Foto: Øystein Thorvaldsen

Detalj, Bare du kommer nær nok II 2020

Foto: Øystein Thorvaldsen

Detalj, bare du kommer nær nok II 2020

Foto: Øystein Thorvaldsen

Kunst i landskap

2014

Jeg har deltatt på landskapskunstprosjekter i Utne(Hardanger), Inderøy og på Vestre Kjærnes Gård. Se mer info på bildene.

DE BARE LÅ DER 2015

Prosjekt Landskapt- Kunst i uterom. Vestre Kjærnes Gård, Våler i Østfold.

Består av innsamlet kvist fra området, knekt og bundet sammen.

Foto: Ingeborg Øien Thorsland

 

DE BARE LÅ DER 2015

Prosjekt Landskapt - Kunst i uterom. Vestre Kjærnes Gård, Våler i Østfold.

Foto: Ingeborg Øien Thorsland

 

DE BARE LÅ DER II 2016

Invitert til å være festivalkunstner under Midtnordisk Kunstfestival, Inderøy.

Består av innsamlet kvist fra området, knekt, sagd og buntet sammen.

Foto: Ronny Løken

BE BARE LÅ DER II 2016, prosessbilde

Midtnordisk Kunstfestival, Inderøy

Foto: Ronny Løken

 

DET ER BARE STILLE ET ØYEBLIKK 2014

Gravd hull, nedfelt korsvindu.

Prosjekt Kunst i landskap; mellom Himmel og Fjord - Sjå! 

Hardanger Folkemuseum, Utne

Foto: Oddleiv Apneseth

 

DET ER BARE STILLE ET ØYEBLIKK 2014

Prosjekt Kunst i Landskap: Mellom Himmel og Fjord - Sjå!

Hardanger Folkemuseum, Utne

 

JERNTEPPE 2015

2015

Dette er en vegginstallasjon som består av innsamlet restmetall fra Stene Stål i Fredrikstad. Den ble montert på veggen til Østfold kunstsenter i forbindelse med NK sitt 40-årsjubileum og kulturnatt i Fredrikstad.

JERNTEPPE 2015

Foto: Eivind Lauritzen

JERNTEPPE 2015, detalj

Foto: Eivind Lauritzen

JERNTEPPE 2015

Foto: Eivind Lauritzen

MEMORIAL PORTRAITS

2012

Memorial Portraits består av treformer som har blitt tilvirket etter en studie av visne løvblader. Disse er håndsagd i bjerkefinér.
Dette er en vegginstallasjon hvor treformene er montert rett på vegg med nåler. Dette verket er innkjøpt av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.

MEMORIAL PORTRAITS 2014

Foto: Ingeborg Øien Thorsland

MEMORIAL PORTRAITS (detalj)

Foto: Ingeborg Øien Thorsland

Memorial Portraits II

Studie av visne løvblader. Håndsaget i bjørkfiner og brent i kantene med en gassflamme.

Memorial Portraits II 

Studie av visne løvblader i tittekasse med glass. Installasjonen bestod av 20 trekasser i diverse størrrelser. Håndsagd i bjørkfiner og brent med gassflamme.

LYDENE HJEMMEFRA - MARTHA OG HALFDAN

2014

Dette arbeidet er ”portretter” av mine besteforeldre. Består av diverse gjenstander som
er arvet og funnet. Jeg har bearbeidet og iscenesatt gjenstandene.

LYDENE HJEMMEFRA- MARTHA OG HALFDAN

Foto: Øysten Thorvaldsen

LYDENE HJEMMEFRA- MARTHA OG HALFDAN(Her er Halfdan)

Foto: Øystein Thorvaldsen

LYDENE HJEMMEFRA- MARTHA OG HALFDAN(Her er Martha)

Foto: Øystein Thorvaldsen

LYDENE HJEMMEFRA- MARTHA OG HALFDAN(Detalj Halfdan)

Foto: Øystein Thorvaldsen

LYDENE HJEMMEFRA- MARTHA OG HALFDAN(detalj Martha)

Foto: Øystein Thorvaldsen

Diverse Naturobjekter

2009

Leaves me, Leaves me not... 2018

Fra skogbunnens gulv/løvblader formet i mine hender/favner om røttene/tomme skuffer 

 

Detalj, Leaves me, Leaves me not..

Not Blowing in the Wind 2010

En serie med bladobjekter, studie av visne løvblader. Håndsagd metall.

Å bære sine røtter 2018

 

Å bære sine røtter 2019