Gjenfortellinger

2021

Med prosjektet «Gjenfortellinger i leire» undersøker jeg sykliske endringsprosesser forbundet med vekst, transformasjon og forfall. 

Arbeidsprosessen er bærekraftig da jeg benytter meg av naturens avfallsressurser. I arbeidene kombinerer jeg naturmaterialer som feks kvister, mose, bark, sand og skjell sammen med ulike leirtyper. De keramiske objektene modelleres sammen med de organiske materialene, som avgir farge eller setter strukturelle spor i brenninger. I denne prosessen vil jeg undersøke kvalitetene som oppstår; skjørhet, tetthet, farge og styrke. Jeg stiller spørsmål som "hvor langt kan jeg «strekke» materialet før det oppløses av seg selv? 
 
De keramiske arbeidene blir aldri ferdige, da jeg hele tiden resirkulerer objektene ved å brenne, modellere og brenne om igjen det samme objektet. På denne måten er både arbeidsprosess og tematikk forbundet. Jeg skaper nye arbeider ved å omdanne tidligere erfaringer til nye objekter.