Arkitektur i leire

2018

Jeg jobber med keramikk som materiale, og er opptatt av leiras historie og referanserammer. Med prosjektet undersøker jeg sykliske endringer forbundet med vekst, transformasjon og forfall. Leirmaterialet kombineres med andre naturmaterialer som kvister, bark, sand og planter som avgir farge eller strukturelle spor etter brenning . Objektene blir til ved modellering, dypping eller ved å helle flytende masser utover gipsplater sammen med overflater som har direkte referanse til det organiske. I samarbeid med objektenes form og tilstedeværelse utvikler jeg nye glasurskalaer og overflaten på formene henviser til det tematiske i arbeidene. Arbeidsprosess og tematikk er forbundet: arbeidene blir til ved gjentatte omganger modellering, brenning og glasering av samme objekt.