I find shelter in our remains

2017
Serie arbeider bestående av tekstile flak sydd sammen av brukte klær og tekstiler. Noen av bildene er fra utstillingen på Galleri BOA i august 2017.

Foto: Adrian Bugge

The act of mending

2018
I prosjektet The act of mending samler jeg inn klær og tekstiler som jeg reparerer og omformer. Tittelen på prosjektet er hentet fra de engelske begrepet mending. Oversatt til norsk er betydningen bøting, altså reparasjoner som lapping og stopping. For meg er dette en handling som går ut på å anerkjenne skaden og ha respekt for det som har ført til slitasje og skade. Målet er ikke å skjule, det er å forsterke og styrke det slitte området, som et arr man bærer med stolthet. Slik sett er ”mending” for meg en holdning som handler om mer enn klær og tekstiler. Det handler om hvordan vi forholder oss til verden. At vi har respekt for materialer, mennesker, naturen og de ressursene som er brukt på å skape det vi har rundt oss.

The act of mending