Mottakere av fondsstipender 2021

Kirsten Vikingstad Storesund mottok 3-årig arbeidsstipend.
Foto
NKs Kunstnerregister / Kirsten Vikingstad Storesund
Listen over kunsthåndverkere som har fått innvilget stipender fra Kunsthåndverkernes fond i 2021 er nå offentlig.

For første gang i NKs historie ble stipendbehandlingen for kunsthåndverkerne gjennomført uten fysiske vedlegg, som følge av Covid-19 pandemien. Etter en lang og krevende prosess innstilte NKs innstillingskomité til en rekke ulike stipend fra Statens kunstnerstipend (se tildelingslister hos Kulturrådet), Kunsthåndverkernes fond og Bildende Kunstneres Hjelpefond (tildelingsliste). Det kom inn totalt 662 søknader til de statlige stipendene, og i år var det også ekstraordinære koronastipend til utdeling. Vi gratulerer alle mottakerne av stipender for 2021!


Tildelingsliste arbeids- og fordypningsstipender 2021 fra Kunsthåndverkernes fond:

3-årig arbeidsstipend:
 
Kirsten Vikingstad Storesund

Fordypningstipend (75 000–150 000 kr): 
Ann Beate Tempelhaug
Barbro Hernes
Eirik Gjedrem
Esther H. Slagsvold
Cathrine Rasmussen
Gabriella Göransson
Heidi Bjørgan
Karen Klim
Karin Forslund
Nina Malterud
Sara Skotte
Sidsel Hanum
Torbjørn Kvasbø
Trine Mauritz

Innstillingskomiteen for 2021 har bestått av Tove Lise Røkke Olsen (keramikk), Kari Mølstad (glass), Karoline Emmerhoff (tekstil), Inger Blix Kvammen (metall), Paulina Pöllänen (fritt grunnlag) og Sverre Uhnger (fritt grunnlag).