Progress

2019

Duoutstilling på KRAFT, Bergen
Syklus. Som form er ringen spennende å utforske, og for meg et stadig tilbakevendende tema. Ringen som symbol omfatter begreper som evighet, styrke, omslutning. Den har forbindelser til naturens kretsløp og kosmiske baner.
Skulpturen har åpninger i ulik utforming. De fungerer som forbindelse mellom godslagene, og gir styrke til konstruksjonen. De åpner flaten, leder inn til et indre, og gir en gjennombrutt karakter til uttrykket.

Modellert steingods glasur h65 b165 d162. Foto KRAFT

Modellert steingods glasur h65 b165 d162. Foto KRAFT

Modellert steingods glasur h65 b165 d162. 

Ovalur

2018

Ovalur 2018, Jens Bjørneboes plass, Kristiansand.
Tittelen leker med begrepene kvadratur og oval - søker å kommunisere kroppslige kvaliteter med konstruerte arkitektoniske strukturer. Lekeskulpturer i modellert steingods. Oval (turkis) 145x130x55, Ur (blå) 152x60x55 og Valør (rosa) 160x90x45.