Milovat Lamp

2016
Milovat er en miniserie av lamper med forminspirasjon hentet fra kystens fyrtårn og dens rå natur. Med kompromissløs bruk av materialer og søket etter et eksklusivt formspråk, skaper Milovat en matematisk enhet, hvor det munnblåste glasset er ledsaget av materialer som tre, kork og skifer. Produsent: Ajeto Glassworks.

Dock romdeler

2016
Med inspirasjon fra industrielle maritime konstruksjoner akkompagnert med begrepet: form følger funksjon, er romdeleren, kalt 'Dock', ment å skape nytt rom i allerede satte rommet.

Tid

2016
180 x 58 x 10 cm Stål, glass.