Jingdezhen Cluster of Vases, Taoxichuan Art Gallery, Jingdezhen, Kina.

2023

The Cluster of Jingdezhen Vases is made as a tribute to the history of Jingdezhen porcelain vase manufacturing. The installation is based on vase forms chosen from the long and distinguished history of the porcelain production in Jingdezhen. The project’s dialogue with the  history addresses the origins of the individual vase shapes in China`s  cultural heritage, with clear references to Jingdezhens unique history and to the potters/producers who have left their distinctive mark on them.

The 4000 vases are mounted together with thin steel wire through a small hole in the bottom of every vase, and then secured to a strong vertical, central chain hanging from the ceiling. Each vase is carefully placed on top of each other, creating a play with gravity, form and movement.

Height 500 cm x Diameter 500 cm

Dinner Plate Installation 2023
The dinner plate installation is an idea conceived during my first encounter with Jingdezhen in 2007. Since then, I have wanted to build something that resembles the large stacks of surplus porcelain plates that are scattered around the city as monuments to an era. With an element as completely unplastic as a high-fired porcelain dinner plate, it's amazing to see how organic and full of ornamental energy these, almost perpetual if left alone, stacks become after being left out and joined together by the movement of terrain, weather and wind for many decades. 
I chose the simplest and strongest of all forms, a spiral, and hoped that the sheer number of plates, 13,000 in all, would convey something of the powerful experience that has characterized me since I first saw this in 2007. 

Only possible in Jingdezhen!

Diameter 700 cm x Height 25 cm

 

Jingdezhen superwhite porcelain, copper red glaze. Jingdezhen Int. Studio, Taoxichuan, China. 2023

W 80 cm x H 80 cm x D 60 cm

Jingdezhen superwhite porcelain, celadon glaze. Jingdezhen Int. Studio, Taoxichuan, China 2023.

H 80 x W 80 x D 60 cm

Tube Installation Wall, celadon/ oxblood/ unglazed. Jingdezhen Int. Studio, Taoxichuan, China 2023. 

Wall: W 700 cm x H 300 cm x D 250 cm.

Rørskulptur golv 2023. Peder Balkesenteret, Kapp på Østre Toten.

Lendge 250 cm x bredde 250 cm x H 60 cm

Rørform hvit 2021. 

L 120 x H 90 x B 80 cm.

Cluster of Vases, Korea International Ceramic Biennial 2019 (KICB2019)

2019

Torbjørn Kvasbø, the Grand Prize winner of the International Competition of the Korean International Ceramic Biennale 2017, presents here an installation as a tribute to the 150 year old history of Norwegian ceramic vase manufacturing and utilitarian industrial product design.

 

The exhibition project is based on old vase moulds chosen from the long and distinguished history of the porcelain factory Porsgrunds Porselænsfabrik (PP). The project’s dialogue with the design history addresses the origins of the individual vase shapes in our industrial cultural heritage, with clear references to the factory’s unique history and to the designers who have left their distinctive mark on them. 

 

The vessel is one of the oldest utility objects we have. It is known from mankind’s earliest history and from all cultures up through the ages. The cluster of vases here includes 3000 pieces put together to form a large, complex installation.   

3000 vases, height 550 cm x diameter 450 cm. Weight 2000kg. 

WORKSHOP MAI 2019: Installasjon i rå leire, Ringebu Prestegard

2019

Til det første artist-in-residence oppholdet i Ringebu Prestegard inviteres leirekunstneren Hyangjong Oh, og Nari Kwon som også er kunstner og assistent for Oh. Sammen skal de bygge en installasjon i rå leire i Fjøset, som vil være utgangspunkt for sommerens utstilling i Fjøset 2019. En gruppe på fire studenter fra keramikkavdelingen på Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) assisterer under ledelse av høgskolelektor Sigrid Espelien. Bygging av installasjonen skjer 20.–31. mai, med utstillingsåpning 1. juni. Prosjektet er åpent for publikum under byggingen, og for kolleger som vil observere og/eller delta.

Fjøset i den tidligere driftsbygningen i Ringebu Prestegard har allerede vært arena for to utstillinger av Torbjørn Kvasbø. Nå ønsker Ringebu kommune å utvikle Fjøset til en fast arena for nyskapende prosjekter, kunstnerisk utveksling og workshops innen keramisk kunst.
Torbjørn Kvasbø har sagt seg villig til å fungere som mentor for ny residensordning, verkstedsfasiliteter for workshops og nye utstillinger med gjestekunstnere. I kjelleren under fjøset legges det i disse dager til rette for etablering av et 120m2 stort monumentalverksted for keramisk kunstproduksjon. Verkstedet vil gi muligheter for brenning av store skulpturer, med gjesteatelier og verksted i tilknytning til dette.

https://norskekunsthandverkere.no/aktuelt/stort-leireprosjekt-pa-ringebu

KREFTER - Dyrdal Kvasbø Tingleff, KODE, Bergen

2019

De norske kunstnerne Kari Dyrdal, Torbjørn Kvasbø og Marit Tingleff har alle markert seg sterkt i både inn og utland gjennom flere tiår. Utstillingen Krefter presenterer de tre kunstnerne for første gang samlet – med verk i stor skala.

http://kodebergen.no/utstillinger/krefter
https://youtu.be/zJjOJIR4PpE

https://www.norwegiancrafts.no/projects/forces-de-la-nature-three-norweg...

Kode 2

Foto: Torbjørn Kvasbø

Foto: Torbjørn Kvasbø

Torbjørn Kvasbø og Kari Dyrdal 

Foto: Torbjørn Kvasbø

Foto: Torbjørn Kvasbø

Foto: Torbjørn Kvasbø

Forces de la Nature, Sévres-manufacture et Musèe nationaux, France

2018

The “Forces of Nature” exhibition at the National Ceramics Museum of Sèvres pays tribute to Norwegian creativity in contemporary ceramics and tapestry design. The exhibition is organized in partnership with Norwegian Crafts, the KODE Art Museums and Composer Homes, the Sørlandet Kunstmuseum in Kristiansand (SKMU), with the support of the Norwegian Embassy in France. It will be inaugurated in the presence of Her Majesty Queen Sonja of Norway. Exceptional in scale, “Forces of Nature” presents no less than 65 works dating from the 2000s to the present day, created by three internationally renowned Norwegian artists: Kari Dyrdal, Torbjørn Kvasbø and Marit Tingleff. Certain works have been imagined specially for the exhibition, with installations and large-scale creations filling the museum’s temporary exhibition spaces (over 1,500 m2). Exhibition curators: Christine Germain (Director of the Heritage and Collections Department of the National Ceramics Museum) and Frédéric Bodet (Head of the Modern and Contemporary Collections), in collaboration with KODE and SKMU. :
These three artists, who know and admire each other’s oeuvre, all share the same powerful abstract expression evoking Nature’s forces of growth and metamorphosis. All three graduated from the Bergen Applied Arts School in 1977/1978. During a decade marked by massive educational evolutions and a desire to internationalize the artistic influences at work in Norway, Dyrdal, Kvasbø and Tingleff were closely linked to this dynamic period’s student activism and their school’s evolution. While all three artists have maintained friendly respectful relations throughout their successful careers, they have never before been exhibited together outside Norway. The “Forces of Nature” exhibition at Sèvres focuses on the wide-ranging vision of the three artists’ at once distinct and complementary worlds, within a scenography that compares and contrasts their works. Their respective artistic styles present a metamorphic vision of the spectacular Norwegian landscapes that surround them. Each artist searches out and explores in his or her own way the very foundations of their Norwegian spirit and culture. They have garnered international renown thanks to a shared desire to reappropriate and transform their vernacular and artisanal traditions, as well as other international – notably American and Anglo-Saxon – artistic practices. In a clearly sculptural and architectural manner, they have managed to render these diverse influences into their own personal languages. Their works seek to provoke an emotional response, to “physically” impact their beholders.

More information about the exhibition: https://www.norwegiancrafts.no/projects/forces-de-la-nature-three-norweg...

Foto: Andreas Dyrdal

Foto: Andreas Dyrdal

Foto: Andreas Dyrdal

Foto: Andreas Dyrdal

Foto: Andreas Dyrdal

Foto: Andreas Dyrdal

Foto: Andreas Dyrdal

Vaseklase 2018. Fjøset Ringebu Prestegard

2018

Versjonen som henger i Fjøset 2018 er en del av en større vaseklase jeg produserte i samarbeid med PP, Grenland Kunsthall og Porselensbiennalen i Porsgrunn i løpet av 2017. Vasene er støpt av Stine Hartvigsen, som i tett samarbeid med PP støpte 3000 vaser i Prosjektrom 1400 grader, vegg i vegg med PPs gamle lokaler i Porsgrunn. Vasene er brent i en ovn i et lite produksjonsverksted som PP har gjenopprettet bl.a. for å kunne produserer noen av sine praktobjekter i god nok kvalitet.

845 vaser. Høyde 200 cm x diameter 450 cm. Pga. den lave takhøyden i prosjektrom Fjøset måte det bli en helt annen installasjon enn i Kunsthall Grenland, som har 6 m opp til bærebjelker i taket.

Knust eller kunst, bare rør

2018

Fjøset Ringebu Prestegard 2018: Ekstruderte rørdeler brent i filler i vedovn, montert sammen på armeringsjern. Lengde 200 cm. Foto Torbjørn Kvasbø

Vaseklase 2017, Kunsthall Grenland

2017

Vaseklase 2018

Utstillingsprosjektet baserer seg på gamle vaseformer som jeg har hentet fra Porsgrunds Porselænsfabriks lange og rikholdige historie.
Prosjektets dialog med porselensfabrikkens designhistorie omhandler de enkelte vaseformenes opphav i industriell kulturarv, med klare referanser knyttet til porselensfabrikkens unike historie og formgivere og designere som i tur og orden har satt sine egne spor.
Vaseformen/ beholderen er en av våre eldste bruksformer og er kjent fra menneskehetens tidligste historie, i alle kulturer opp gjennom tidene.
Vaseklasen her i Fjøset inkluderer over 1200 enheter som er montert sammen til en større og komplisert installasjon.

Jeg var invitert av kollega Irene Nordli til å delta på en workshop på PP i 2009. Det var første gang jeg arbeidet i porselen. Jeg fikk fri tilgang og kunne velge og vrake i fabrikkens store gipsmagasin, hvor brukte støpeformer fra fabrikkens 140 års virksomhet var lagret.
Jeg satte i gang et to ukers støpeprosjekt, med mange av de klassiske vaseformene jeg kjente fra PPs historie. Vaser laget av kjente designere og kunstnere som Nora Gulbrandsen, Unni Johnsen, Tias Eckhoff, Eystein Sandnes, Grete Rønning, Leif Helge Enger og Rose Martin, for å nevne noen få. Vasene ble brent i PPs ovner, til 1400 grader. 250 av disse vasene samlet jeg til en vaseklase, en hengende skulptur. Like etter at jeg var på PP ble fabrikken nedlagt og produksjonen stoppet. Vaseklasen ble i 2010 innkjøpt av Nasjonalmuseet.
Versjonen som henger her er en del av en større vaseklase jeg produserte i samarbeid med PP, Grenland Kunsthall og Porselensbiennalen i Porsgrunn i løpet av 2017-18. Vasene er støpt av Stine Hartvigsen, som i tett samarbeid med PP støpte 3000 vaser i Prosjektrom 1400 grader, vegg i vegg med PPs gamle lokaler i Porsgrunn. Vasene er brent i en ovn i et lite produksjonsverksted som PP har gjenopprettet bl.a. for å kunne produserer noen av sine praktobjekter i god nok kvalitet.

Installasjonen henger fra taket. Består av ca. 2000 vaser. Høyde 450 cm xm diameter 250 cm

Rørformer, terracotta. Fjøset Ringebu Prestegard

2017

Ekastruderte rørelementer modellert sammen. Lengde 280 x bredde 200 x høyde 120 cm. Foto Torbjørn Kvasbø

Terracotta clay, extruded tube elements. W 280 x D 200 x H 120 cm. Photo Torbjørn Kvasbø

Norsk Teknisk Porselen 2013. Fjøset Ringebu Prestegard 2017

2017

NTP Fredrikstad produserer isolatorer for høyspenningssystemer. Ekstruderte rør diameter 170 mm x 30 mm tykke, skåret opp i kileformede rørdeler med skjæretråd, brent i NTPs gassovn til 1300 grader, og deretter stablet løst sammen. L 400 cm x bredde 180 cm x høyde 140 cm. Foto Tor Ivan Boyne