Prisvinnerne i Årsutstillingen 2020

Prisvinnere Linda Morell og Sofia Karyofilis.
Foto
Mari Henanger
Metallkunstner Sofia Karyofilis fra Oslo ble under åpningen av Årsutstillingen 2020 tildelt Finn Erik Alsos' minnepris for verket "Etter tørke" (2019). Linda Morell fra Bergen mottok NKs debutantpris for verket "Epidaurus" (2020).

Sofia Karyofilis mottok Finn Erik Alsos' minnepris 2020 for verket "Etter Tørke" (2019). Prisen er i år på kr 100 000 og går til kunstneren bak et verk i Årsutstillingen som markerer en særlig nyskapende og kvalitetsmessig sterk utvikling i eget kunstnerskap eller i fagfeltet for øvrig.

"Etter Tørke" er utført i korpus, en gammel og tradisjonsrik teknikk, der en metallplate langsomt blir hamret til en hul gjenstand, for eksempel en skål eller en kjele. Det er ikke mange som bruker teknikken i dag. Hammerarbeidet kan være enormt tungt og tidkrevende. Når vi har maskiner til å forme gjenstander for oss, fremstår styrken og tålmodigheten som kreves av korpusarbeid, kanskje enda tyngre. Den eksperimentelle måten å jobbe med metallet på får det harde materialet til å fremstå både skjørt, føyelig og ekspressivt. Kobberplaten må varmes opp hver gang den blir hard av de gjentatte hammerslagene, og det oppstår en patina som gir overflaten et fargespill som fremstår levende og flyktig.

Verket stiller oss ansikt til ansikt med bristepunktet. Et bristepunkt som finnes i kroppen, i materialets eksistens og i klimaendringene. Hvor når vi dette bristepunktet, når skal man stoppe? Vinnerverket er særdeles godt gjennomført som helhet og i alle detaljer. Det er særlig den nyskapende bruken av korpusteknikken som gjør møtet med verket så kraftig og intimt. Les hele juryens begrunnelse her.

"Etter tørke" (2019)


Verket "Etter Tørke" (2019) av Sofia Karyofilis. 
Foto
Ingun A. Mæhlum

Debutantprisen til Morell
NKs debutantpris gikk til Linda Morell for verket "Epidaurus". Prisen på kr 50 000 går til kunstneren bak det debutantverket i Årsutstillingen som juryen mener står sterkest med hensyn til kunstnerisk kvalitet og samtidsrelevans.

Vinneren av NKs debutantpris har skapt et verk som forteller om kampen med kroppen. Arbeidet er sterkt på et konseptuelt nivå, men den måten materialene er sammensatt, bearbeidet og formet på, gjør at konseptet treffer tilskueren rett i magen – på en umiddelbar, fysisk og følelsesmessig måte. Kroppen vår kjenner seg selv igjen i verket. Samtidig viser verket et fravær av kropp som gir oss ubehag og en følelse av fremmedhet. Ideen bak verket er gjennomført sterkt og komplekst, og den tekniske utformingen er utsøkt. Men først og fremst treffer verket på en rå og ordløs måte. Les hele juryens begrunnelse her

«Epidaurus» (2020)


Verket «Epidaurus» (2020) av Linda Morell.
Foto
Ingun A. Mæhlum

Takk til juryen!
NK ønsker å rette stor takk til juryen bak Årsutstillingen 2020. Juryen for Årsutstillingen, minneprisen og debutantprisen har i år bestått av: Toril Bonsaksen (juryleder og metallkunstner), Lillian Tørlen (keramikk), Aslaug M. Juliussen (tekstil) og Lise Dahl (museets representant). 

Om vinnerne
Sofia Karyofilis (1978) er oppvokst i Oslo. Hun gikk ut med BA fra avdeling for Metall- og smykkekunst ved KHiO i 2012 og MA fra samme avdeling i 2014. Med metall som hovedmateriale modellerer hun fritt med utgangspunkt i korpustradisjonen. Hun arbeider i spennet mellom det å strekke materialet til det brister og å holde igjen med minst mulig inngripen. Slik gjengis både ytre omstendigheter og indre tilstander. Hun søker etter spor av hendelse og erfaring og etter bredden i materialets språklige masse.

Linda Morell (1993) er født i Halmstad og bor og arbeider i Bergen. Hun gikk ut med MA i samtidskunst i 2019 ved Kunstakademiet, Institutt for samtidskunst, UiB og har tidligere studert ved Umeå Konsthögskola. Morells praksis utforsker kropp og skulptur med vekt på faggrupper som keramikk, stål og glass. Med utgangspunkt i et medisin- og kulturhistorisk perspektiv, anvender hun materialenes egenskaper for å undersøke forholdet mellom det kunstige og det kroppslige.

Tidligere prisvinnere:
Finn Erik Alsos' minnepris:
2019: Vidar Koksvik
2018: Sidsel Hanum

NKs debutantpris:
2019: Veslemøy Lilleengen
2018: Helle Høeg Voldstad, keramikk
2017: Ahmed Umar, tekstil/lær

 

Verket "Etter Tørke" (2019) av Sofia Karyofilis. 

Verket "Etter Tørke" (2019) av Sofia Karyofilis. 

Verket «Epidaurus» (2020) av Linda Morell.

Verket «Epidaurus» (2020) av Linda Morell.