Skjæringspunkter

2018

"Skjæringspunkter" ("Intersections") er den største og mest omfattende presentasjonen av Aslaug M. Juliussens kunstneriske virke til nå. Ikke fullt en retrospektiv utstilling, men en variert representasjon av kunstnerlivet hennes fra tidlig 90-tall til nå. Juliussen lager også en helt ny installasjon til denne utstillingen. Utstillingen vises tre steder: Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø (NO) 20. okt. 2018 – 31. mars 2019; Blaafarveværket, Modum (NO) 11. mai – 22. sept. 2019; Anchorage art Museum, Anchorage (US) 01. nov. 2019 – 15. mars 2010.

Aslaug M Juliussen: Vy II, 2018

Asalug M juliussen: Vy II, 2018

Aslaug M Juliussen: Vy II (side to), 2018

Aslaug M Juliussen: Vy II, 2018

Aslaug M Juliussen: Vy II (side en), 2018

Aslaug M Juliussen: Vy II (side to), 2018

Aslaug M Juliussen: Vy II, 2018

Aslaug M Juliussen: Vy II, 2018

Give it Time

2018

Tendenser 2018 ,"Give it Time", Galleri F15, Moss

Aslaug M Juliussen: Tendenser 2018, "Give it Time"

Aslaug M juliussen: Merkede & Umerkede Posisjoner, 2013 / OvdagiehtaKuvlla, 2005

Aslaug M Juliussen: OvdagiehtaKuvlla/ForehandSphere, 2005

Aslaug M Juliussen: Multiple Stitches - sight in sewing, 2016 / OvdagiehtaKuvlla, 2005

Aslaug M Juliussen: Multiple Stitches - sight in sewing, 2016

Aslaug M Juliussen: Multiple Stitches - sight in sewing / Mangfoldige Sting - syn i sying, 2016

Portable Åpninger

2017

"Portable Åpninger", Ä´vv Saa´mi Mu´zei / Ä´vv Skoltesamisk Museum, Neiden

Aslaug M Juliussen: Portable Åpninger / Portable Openings, 2017

Aslaug M Juliussen: Portable Åpninger, 2017

Aslaug M Juliussen: Portable Åpninger, 2017

Portable Åpninger, 2017

Aslaug M Juliussen: Portable Åpninger, 2017

Aslaug M Juliussen: Portable Åpninger, 2017

Aslaug M Juliussen: Portable Åpninger, 2017

Aslaug M Juliussen: Portable Åpninger, 2017

Aslaug M Juliussen: Portable Åpninger, 2017

Aslaug M Juliussen: Portable Åpninger, 2017

Mangfoldige Sting - syn i fravær

2016

"Mangfoldige Sting - syn i fravær" / "Multiple Stitches - sight in absence",
Nordnorsk Kunstnersenter, Svolvær

Mangfoldige Sting - syn i fravær, 2016

Mangfoldige Sting - syn i fravær, 2016

Mangfoldige Sting - syn i fravær, 2016

Mangfoldige Sting - syn i fravær, 2016

Mangfoldige Sting - syn i fravær, 2016

Mangfoldige Sting - syn i Fravær, 2016

Mangfoldige Sting - syn i fravær, 2016

Mangfoldige Sting - syn i sying, 2014 / Mangfoldige Sting - syn i fravær, 2016

Mangfoldige Sting - syn i fravær, 2016

Mangfoldige Sting - syn i fravær, 2016

Mangfoldige Sting - syn i sying III, 2014

Mangfoldige Sting - syn i sying IV, 2015

Mangfoldige Sting - syn i sying II, 2014

Mangfoldige Sting - syn i sying IV, 2015

Mangfoldige Sting - syn i sying II, 2014

Mangfoldige Sting - syn i sying III, 2014

Mangfoldige Sting - sy i sying III, 2014

Beauty and Truth

2014

"Beauty and Truth / Čáppatvuohta ja Duohtavuohta", Tromsø Kunstforening, Tromsø (gruppeutstilling)

Mangfoldige Sting - syn i sying I, II, III, 2014

Mangfoldige Sting - syn i sying I, II, III, 2014

Mangfoldige Sting - syn i sying II, 2014

Mangfoldige Sting - syn i sying, 2014

Mangfoldige Sting - syn i sying I, 2014

Mangfoldige Sting - syn i sying III, 2014

Mangfoldige Sting - syn i sying II, 2014

Mangfoldige Sting - syn i sying I, 2014

Mangfoldige Sting - syn i sying III, 2014

Mangfoldige Sting - syn i sying I, II, III, 2014