"Sound of Nature"

2019

Utsmykkingsprosjekt til Notodden ungdomsskole, nisje i vegg.

Med budskapet om nytenking for å finne nye veier for Notodden, har jeg lage et arbeid som i overført betydning symboliserer en ny kreativ, miljøvennlig og grønn kraft.

Jeg ”konserver” organiske elementer fra planteverden gjennom en galvanisk reaksjon. Ved å benytte meg av denne galvaniske reaksjonen, kapsler jeg inn organisk materiale i kobber. Disse elementene er montert hengende i en slags spiral som symboliserer en dynamisk kraft. I nisjen inlemmer jeg også musikkens verden, en kreativ kraft som er sterk i Notodden. Ved å blande musikk, natur og små underfundige vesener, ønsker jeg at arbeidet skal vekke assosiasjoner, refleksjoner og undring. I tillegg ønsker at det skal symbolisere den energien som de unge har til å skape forandringer.

"Sound of Nature", utsmykking i nisje i vegg. Elektroformede naturelementer, trompet

Detalj "Sound of Nature"

Detalj "Sound of Nature"

Detalj "Sound of Nature"

Detalj "Sound of Nature"

Detalj "Sound of Nature"

Historier jeg har funnet

2019

”Historier jeg har funnet”
Jeg har benyttet meg av teknikker som man vanligvis bruker innenfor smykkekunst til å fatte
diamanter og andre edelstener.
Mine edelstener er; gamle-, rustne-, patinerte- og slitte gjenstander som jeg har funnet på
Tåvær et gammelt handelsvær som ligger på en øy utenfor Vega. På øya har jeg sammen
med familien min jobbet med bevaring og bygningsvern i 6 år.
Alle objektene bærer i seg en historie. Ved bruk av det edle metallet sølv og gamle manuelle
smykketeknikker vil jeg løfte frem bruddstykker av disse historiene.

"Jeg samler på gamle-, rustne-, patinerte- og slitte gjenstander. Disse er mine edelstener; fulle av historier om drømmer, hverdagen, og levde liv."

Askepott

Bacchus

Daglige brød

Den lille prinsen

Edle dråper

Fiskeskjær

Glød

Ukjent funksjon

Forvillet

Aqua

2018

Samarbeidsprosjekt med Kjetil Aschim, utsmykking av vanntanken på Kilemoen vannverk, Hønefoss.

Aqua
Prosjektet vårt handler om rent vann. I Norge tar vi rent vann, og mye vann som en selvfølge. I store deler av verden er vann derimot en mangelvare og ikke minst rent vann. I et globalt perspektiv er vi i en særstilling med vår ”vannrikdom”. Oljerikdommen vår genererer penger, mens vannrikdomen genererer liv.

Med utgangspunkt i vår viktigste ressurs; rent vann, vil vi fokusere på vannets livgivende kraft, -bevegelse og symbolverdi.
Vi tar utgangspunkt i vannets bevegelse, bobler og farger. Inspirert av bilder av vann på en overflate ønsker vi å overføre vår tolkning av rent vann til tredimensjonale veggrelieffer i lakkert aluminiumsplater.
Vi har valgt å overføre det symbolsk bilde av rent vann på utsiden av tanken til Ringerike vannverk.

For å få et dynamisk og levende bilde av vannet vil veggrelieffet bestå av 5 forskjellige lag i forskjellige nivåer ut i fra veggen. De forskjellige lagene har fargenyanser mellom hvit og blå for å få frem vannets farge.

Aqua, 5 lag pulverleakkert aluminium.

Montering "Aqua"

"Aqua" fra siden

Planter jeg har møtt

2019

”Planter jeg har møtt”
Jeg samler ikke bare på objekter som bærer en historie i seg, men også små organiske
skatter som jeg finner i naturen rundt meg og ute på reiser. Ved hjelp av en galvanisk
reaksjon kapsler jeg disse inn i et lag av kobber. Når de organiske skattene får et lag av
metall opphøyes de til noe edlere og får et element av noe varig.

Alle de organiske kobberelementene er montert på 90 mm tykke Mdf plater (27cm*33cm)

Azalea og Zinnia

Begoña

Birk

Cactaceo

Isolde

Jazinta

Klementina

Magnolia

Linnea

Rosa

Argentum

2014

Utsmykking av Maren Handelskvartal, Kongsberg. . Prosjektet Argentum tar utgangspunkt i selve grunnlaget for Kongsbergs eksistens; Sølvet. Arbeidet er en tegning i stål og aluminium av stiliserte krystallformasjoner som er montert ut i fra veggen. Når solen treffer installasjonen oppstår en tredimensjonal effekt. Arbeidet illustrere en sølvåre i berget og slynger seg bortover en 60 meter lang betongfasade.

Datalj, Argentum

Besatt

2015

Bestillingsverk til Hønefoss Videregående Skole. Den kunstneriske komiteen som hadde sett verket Mett på Årsutstillingen i 2013 ønsket seg en lignende skulptur til Hønefoss Videregående skole. Skolen er en yrkesskole hvor håndverk står i fokus og komiteen ytret et ønske om at skulpturen skulle ha samme ”tyngde” som Chaise Loungen. Skulpturen Besatt består av 1700 bestikkdeler, veier rundt 100 kg og har tatt 300 timer å sveise sammen. Verket er en hylles til det nitidige arbeid som ofte ligger bak et kunstverk og til inspirasjon til elver som skal lære seg et håndverk.
Foto: Laila Meyrick

Arbeider fra Leveld kunstnartun

2016

I november og oktober har jeg holdt til på Leveld Kunstnartun i Ål. Her har jeg fortsatt å lage flere bestikkfugler. Min bekymring for hvordan vi forvalter naturen og framtiden vår gjenspeiler seg i skrikende, kjempende, grådige og døde fugler.

Thelma

2016

Landart workshop hvor jeg laget en stor død kvistfugl som også var en hytte hvor man kunne gå inn i magen på fuglen. Fugelen Thelma er en av mine bestikkfugler som jeg har laget i stort format og ved hjelp av greiner, småkvist og mose. Jeg fikk hjelp av femteklassingene i Alstahaug til å flette kvister inn i skjelettet som jeg på forhånd hadde laget av greiner

Å vende tilbake

2016

Gjennom et fugleperspektiv fortelles historier om livet, reiser og om “Å vende tilbake”.
Serie fugler laget av rustfritt stålbestikk.
Titlene i serien “Å vende tilbake” er hentet fra filmens-, musikkens- og litteraturens verden.

Fallout

2015

Serie med bestikkfugler Tematikken er gjennomgående i mine arbeider. Jeg bruker fenomener fra trekkfuglterminologi for å illustrere historier som handler om migrasjoner, identitet, fremmedgjøring og indre uro. Med serien "Fallout" ville jeg fortelle en historie om de som faller utenfor i dagens samfunn. Vi kaller dem ofte dropouts. I trekkfuglterminologi brukes begrepet ”Fallout”. Det er trekkfugler som havner på feil sted til feil tid, ofte fordi de er unge og uerfarne, trekker for tidlig eller for sent, flyr for høyt eller for lavt.

Fallout III

Mett

2013

Skulpturen Mett er en kommentar på Norges priviligerte situasjon i et kriserammet Europa.

Mer enn nok

2017

Jeg jobber nå mot en separatutstilling ved Kunsthåndverkerne i Kongens gt som åpner 4.mai.
Der viser jeg nye bestikkfugler og stresslessen "Sliten" som nå er under arbeid.

Wake up

2017

Size: 50cm x 40cm x 50cm
Air drill, stainless steel cutlery, wood, gear, purcased by Tolga kommune.

Size: 50cm x 40cm x 50cm
Air drill, stainless steel cutlery, wood, gear

Sliten

2017

Size: 110cm x 95cm x 95cm
Stainless steel cutlery, concrete

Thinking about the flyway

2012

Many birds migrate long distances along a FLYWAY. The most commond pattern involves flying north in the spring and returning in the autumn to warmer regions in the south.
In the period before migration, many birds display higher activity or ZUGUNRUHE (German: migratory restlessness) as well as physiological changes such as increased fat deposition.
VAGRANCY: Migrating birds can lose their way and appear outside their normal ranges. Reverse migration where the genetic programming of young birds fails to work properly, can lead to rarities turning up as vagrants a long way from home.

"Veien blir til"

2017

Samarbeidsprosjekt med Kjetil Aschim. Utsmykking av Lillehammer Vgs Avd. Sør.

Vi har sammenlignet det å studere og å bli voksen, med det å være på en reise, på en vei som blir til mens man går.
En vei som er full av muligheter og hvor mange valg skal tas.
For å nå nye mål, få seg en utdannelse og bli voksen, kan veien oppleves som både svingete og lang, men også lystbetont, morsom og lærerik.
For å illustrere denne veien har vi lagd Skapninger som gjenspeiler gjenkjennelige- og menneskelige følelser og utrykk.
Vi håper at vi har klart å fange forskjellige følelser og stemninger og at skapningene skal vekke assosiasjoner hos elever og ansatte. En ting er hva vi har tenkt, en annen er hva hver enkelt person opplever når de ser på skapningene.

Vespaen som vi har kalt På vei, er starten på reisen

I trappeløpet har vi illustrere denne sammensatte veien, gjennom skuffer som åpner og lukker seg. Skuffene symbolisere de ulike valgmulighetene som elevene står ovenfor.

Vi har også valgt å ha noen tomme skuffer. Det er ikke alle valg som kan eller bør tas enda. Noen ting må modnes. Noen skuffer kan stå tomme og kan kanskje fylles senere i livet.

"På vei", skapning laget av en gammel Vespa, pulverlakkert.

Skuffeskulptur laget av bestikk

Skuffeskulpturer, bestikk og kjøttkvern

Skuffeskulpturet av deksel til tøyruller, gammelt horn, gammel klokke, vaier.

"Lyden av tiden"