Hungrer etter kunsthåndverk

Finske Riitta Ikonen er en av deltakende kunstnere i temautstillingen. Bildet er fra Trøndelag senter for samtidskunst sin nettside samtidskunst.no
Våre omgivelser er i kontinuerlig forandring. Slik vil også inngående hånd- og materialkunnskap, og menneskets evne til å ta stedlige ressurser i bruk være en konstant prosess. Hva skjer når kunnskap fra ulik tid og ulikt hold møtes og foredles til noe annet? Dette søker NKs temautstilling å nærme seg et svar på.

Hunger er Norske Kunsthåndverkeres Temautstilling i 2018 og viser materialprøver, feltdokumentasjon og ferdige verk fra prosjektet med samme tittel. Utstillingen er kuratert av kunsthåndverker Toril Redalen, og er et samarbeidsprosjekt mellom Norske Kunsthåndverkere, Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge og Trøndelag senter for samtidskunst. Utstillingen vises i Trøndelag senter for samtidskunst i Trondheim 1. desember – 20. januar 2019.

Arbeid i felleskap
Hunger følger vi ni nordiske kunsthåndverkere og billedkunstnere som siden 2017 har arbeidet i felleskap. Gjennom tre workshops med fokus på et tradisjonshåndverk og et stedstypisk råmateriale har disse kunstnerne utforsket mathåndverk i Östersund (S), sivsløyd i Vasa (F) og blåleire her i Trondheim. Prosjektet har et sterkt prosessfokus der en fersk håndverks- og materialerfaring blir opplevd og fordøyd av samtidas kunstnere og resulterer i en unik utstillingsproduksjon.

I løpet av utstillingsperioden på kunstsenteret får publikum mulighet til å møte kunstnerne i arbeid og gjennom kunstnersamtaler med fokus på den enkeltes praksis og metodiske tilnærming.

Ni inviterte kunstnerne
Mia Damberg (tekstil/foto): Finland
Pauliina Pöllänen (keramikk/glass): Finland
Riitta Ikonen (tekstil/fiber/kostyme): Finland
Åsa Maria Hedberg (keramikk/glass/installasjon): Sverige
Anna Nordström (tekstil/brodering): Sverige
Edith Lundebrekke (tre/tekstil/installasjon i offentlig rom): Norge
Ingrid Becker (fletting av organiske materialer/tekstil): Norge
Tovelise Røkke-Olsen (keramikk/blåleire): Norge
Pia Antonsen Rognes (tekstil/installasjon): Norge

Hunger er initiert av Toril Redalen i samarbeid med Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge (NKM), og er del av Nordisk Kulturfonds Handmade-satsning. Prosjektleder er Siri Skjerve (NKM).

Prosjektet og utstillingen er støttet av: Nordisk Kulturfond, Norsk Kulturråd, Trondheim kommune, Sør Trøndelag Fylkeskommune og Svenska Kulturfonden, Norske Kunsthåndverkere, Kulturfonden för Finland och Norge.