Erfaringsdeling fra prosjekt HUNGER

Forside av kompendiet.
Prosjektleder Siri Skjerve og kurator Toril Redalen deler sine erfaringer om "Søknadsskriving og prosjektgjennomføring" fra HUNGER – et prosjekt som handlet om prosessbasert kunnskapsutveksling innen kunsthåndverksfaget.

Fra 2017 til 2019 gjennomførte Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge et omfattende prosjekt med tittelen HUNGER. Dette var et midtnordisk samarbeidsprosjekt som foregikk i Finland, Sverige og Norge, med støtte fra blant andre Nordisk Kulturfond og Kulturrådet. Prosjektet bestod av tre workshoper, en publikasjon og en temautstilling, som ble gjennomført i samarbeid med Trøndelag senter for samtidskunst og Norske Kunsthåndverkere.

"Dette er en erfaringsdeling vi håper kan være til nytte for framtidige prosjekter i regionen vår," sier Siri Skjerve (prosjektleder for HUNGER) og Toril Redalen (initiativtaker og kurator for HUNGER).

Erfaringene fra HUNGER er samlet i tre tekster:

  • Å skrive: "Uansett hvordan du skriver og hva du skal skrive, kan det være nyttig å bli bevisst din egen skriveprosess. Her kommer noen punkter til hjelp for å komme i gang, og til selve skrivinga."
  • Økonomi og administrasjon: "I denne listen finner du et utvalg punkter vi skulle ønske vi hadde oversikt over før prosjekt HUNGER fosset i vei, og vi hadde fullt opp med å holde hodet over vannet. Listen er en blanding av tips og selvfølgeligheter, og er ment som et oppslagsverk vi håper kan være til hjelp for prosjektene dine."
  • Rapportering: "Når rapporteringen skal gjøres, er man ofte på vei videre til noe annet og føler seg helt ferdig med prosjektet. En strategi for å holde motivasjonen oppe kan være å tenke på denne delen av arbeidet som definerende for hva som skal stå igjen etter prosjektet." En rapport kan brukes til mye, skriver Siri Skjerve og Toril Redalen. 
Tekstene omfatter søknadsprosess, budsjettering, gjennomføring av prosjekter, administrative og praktiske utfordringer, markedsføring, rapportering, regnskap og revisjon.
 
I forbindelse med NKs webinar om "Søknadsskriving", har vi glede å publisere to deler av kompendiet, om "Økonomi og administrasjon" og "Rapportering". 

Norske Kunsthåndverkere takker for generøs deling av et nyttig kompendie, som opprinnelig var utviklet for Møre & Romsdal Kunstsenter.