Lines Made by Walking

2023

Richard Long går fram og tilbake over en eng. Fram og tilbake, fram og tilbake i timer. Linjen er avtrykket av fotsålen som trykkes ned mot underlaget. Rytme, landskap, inntrykk gjentar seg, men samtidig oppdager han nye ting. Tur-retur langs en sti er en sirkulær bevegelse. Avtrykket i gresset forsvinner, men tråkket er erfaringene man får i handling og bevegelse gjennom å gå, snu, gå tilbake og så snu igjen. Det å forflytte seg setter seg i kroppen som en slags stofflig hukommelse. Dette henger fast samtidig som noe av det lekker inn i neste berøring.

Vi begynner å gå av lengsel eller nødvendighet. Krysser grenser, forflytter oss i tid og geografi, og i erfaring. Vi forlater. Vi kommer tilbake. En bevegelse kan være en ensom handling men også et felleskap som søker endring.

Prosjektet Lines Made by Walking viser arbeider i leire og hud. På en måte representerer de to materialene føtter og grunn, beina og stien. Skinn, hud og jord. Mennesket i landskapet. Materialene erfares som noe eget og er samtidig en usynlig del av omgivelser og kropp. En del av oss.

Lines Made by Walking er et pågående samarbeidsprosjekt med Toril Redalen. Vi har begge BA i keramikk og MA i kunst fra det som i 2007 het Kunsthøgskolen i Bergen. Fra dette utgangspunktet har kunstnerskapene våre beveget seg i to ulike retninger, samtidig som prosjektene tematisk er tett forbundet. Tilfeldighetene har gjort at vi nå deler utgangspunkt i et sted: Todalen, der Toril vokste opp og jeg bor i dag. Vi har samarbeidet tett i flere år, om prosjekter og egne kunstnerskap. En viktig del av samarbeidet handler om tekst, egne og andres. VI har begge en forkjærlighet for bøker, som noe du blar i og leser, bytter og samler på. 

Offerdaase

2022

BEIST

2021

"Igjen står det små mennesker der oppe ved broa og ler. Lukten av gris og blod og melk fra kuer. Den lyse huden deres er tynnere enn svinehud. De runde, ubeskytta magene. Det er bare å sette tennene i dem og slurpe, så kommer innmaten ut med det samme." (Jerv, Ida Fjeldbraaten, Cappelen Damm, 2020, s.49)

For jerven er vi dyr. Menneskedyret. Sett med jervens øyne er vi et bytte. Jerven har så kraftig kjeve at den kan knuse tenner med sine egne tenner. Vår mage ville vært som en ferdig servert blodpølse.

Det bestialske betegner det vi ser som umenneskelig, og brukes ofte synonymt med dyrisk. Det bestialske betegner holdninger og handlinger vi vil plassere utenfor grensen for det menneskelige. Handlinger vi definerer ut av vår kontekst, noe vi ikke vil være en del av. Og likevel ikke kan komme utenom.

Will Wolverine (2023)

Clare Clamare (2021)

Lepus Rex (2021)

Hamingja (2021)

Jakob Hunter

2021

Innerst inne i kroppen er lungene. Ytterst er huden, som pakker deg inn. Som brytes hver gang du puster. Hver gang du svetter. Hver gang du kommer så tett inntil en annen kropp at mellomrommet forsvinner. Skinn som puster, er som en åpen grense. Hud lagrer erfaringer. Den forteller historier om levd liv, aldring, sykdom, glede, ytre påvirkninger, geografi. Materialet hud forteller om livet og døden. Vissheten om at en dag er kroppen vår ikke en del av oss lenger. Et skinn uten kropp har en annen pust.

Jakob Hunter er laget av råhud av hjort fra Todalen. Skinnet er avhåret, skrapet og tørket. Huden er bløtt opp og formet mens den var våt. Skulpturen er sydd med vokset lintråd. Øynene er linser fra en kikkert. Jakob Hunter sitter på en meierikasse fra L. Hals Eftf. Det er butikken i Todalen.

I 1589 skulle Anne av Danmark-Norge gifte seg med kong Jakob 1 av Skottland. Bryllupet ble holdt i Danmark, uten at Jakob var til stede. Da Anne skulle reise til Skottland etter bryllupet, kom hun ut for et forferdelig uvær, og skipet ble liggende værfast i Oslo. Jakob dro ut for å hente Anne, og kom til Oslo i november 1589. De holdt et nytt bryllup, og som en del av de påfølgende festlighetene ble det arrangert harejakt på Hovedøya.

Peter Munk, kapteinen på Annes skip, var fast bestemt på at uværet som hadde hindret reisen til Skottland var et resultat av hekseri. Han hadde nylig vært i en opprivende krangel, og mente det måtte være kona til kranglefanten som hevnet seg med å lage uvær. Andre pekte på at dette kunne være en sammensvergelse, at det ikke bare var én men mange hekser som sto bak. Slik ble kong Jakob sin årelange interesse for hekseprosesser vekket, som igjen førte til at han skrev Daemonologie i 1597.

Hekseharen kan ingen drepe. Den står i ledtog med heksa. Heksa rår ingen over, men alle vet at hun er farlig. Haren også. Det er bare sølvkuler som biter på den, men hvem vet hva som skjer med heksa hvis haren får en kule i seg?

Jakob Hunter (2021)

Jakob Hunter (2021)

Jakob Hunter (2021), detalj

As We Evolve

2019

Jeg står ved soveromsvinduet og ser ut. Det er kaldt, men jeg fryser ikke. Jeg ser at snøen har lagt seg som en beskyttelse mellom jordet og nattemørket. Den lager blått lys av måneskinnet. Som en fortetning av mørket fra skogen, ser jeg tretten skygger stå med bøyd nakke. Jeg hører stillheten og lyden av muler som graver etter tørt gress, trekker løs og tygger.

Vi blir fjorten til sammen. Vet de hvem jeg er?

Vi puster inn den samme luften. Vi er dette stedet.

Med tre skarpe kanter skjærer nålen gjennom huden når jeg syr. Jeg tar på fingerbølet for å kunne presse hardt mot enden av nålen uten at det går hull i huden på fingertuppen. Det lukter svakt av skinn og dyr, fett og proteiner. Jeg er hud mot hud. Dødt mot levende. Grenseløs.

Trekk (2021)

Irrevocable (2021)

Encircling (2021)

There Is Nothing You Can Do About It (2020)

There Is Nothing You Can Do About It (2020)

As We Evolve I (2019)

As We Evolve II (2020)

As We Evolve III (2020)

As We Evolve IV (2020)

As We Evolve IV (2020)

This Is For Your Own Protection

2018

Todalen

Dyreskinn renset

garvet og bearbeidet

til munnbind, hjelm og øreklokker:

alt du trenger for å sykle gjennom

helvete, skjærsilden, himmelen

komme helskinnet ut.

(Endre Ruset)

This Is For Your Own Protection (2020)

This Is For Your Own Protection, detalj (2020)

This Is For Your Own Protection - Never Sign Up (2019)

This Is For Your Own Protection - Unsaid Mask I (2019) Innkjøpt av innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk, til KODE

This Is For Your Own Protection - Unsaid Mask II (2019) Innkjøpt av innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk, til KODE

This Is For Your Own Protection - Unsaid Mask III (2019) Innkjøpt av innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk, til KODE

This Is For Your Own Protection - Unsaid Mask IV (2019) Innkjøpt av innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk, til KODE

This Is For Your Own Protection - Confirmation Bias (2019)

This Is For Your Own Protection - Confirmation Bias (2019)

This Is For Your Own Protection - Blissful Ignorance (2019)

This Is For Your Own Protection - Traditional Helmet (2018)

I´ll Cut You Down to Size

2017

Prosjektet tar for seg maktforhold, skjult agenda og hvordan vi bevisst og ubevisst bruker hersketeknikker for å hevde oss selv og devaluere den eller de vi henvender oss til. Jeg posisjonerer meg på bekostning av deg. Dette er en destruktiv del av vår mellommenneskelige kommunikasjon. Hvorfor gjør vi det? Hvem er middelet og hva er målet? Hvilke følelser dukker opp i situasjoner der den ene ønsker å styre den andre? Hvilke emosjoner styrer den som vil herske og hvordan oppleves det å bli plassert i en skuff man ikke selv velger? Denne formen for kommunikasjon er noe de fleste av oss ikke ønsker, vi mener det er å utnytte andre og det er i beste fall moralsk tvilsomt. Likevel utsetter vi både oss selv og omgivelsene våre for det. Det er noe ekkelt med det, noe vi ikke vil vedkjenne oss. Samtidig er det en helt naturlig del av menneskers sameksistens. I´ll Cut You Down to Size består av ulike arbeider som alle har utgangspunkt i håndverket og sammensettingen av ulike materialer. I utviklingen av nye prosjekter, er det kombinasjonen av ulike materialer og konnotasjonene disse bærer med seg, som opptar meg. På samme måte som det er kontrasten mellom oss mennesker som gjør samspillet mer eller mindre fruktbart, er jeg opptatt av hva kontrasterende materialer kan tilføre hverandre og hvilket uttrykk de sammen skaper. Enten de forsterker eller motarbeider hverandre.

I´ll Cut You Down to Size - Nose Piece (2018)