I´ll Cut You Down to Size

2017
Prosjektet tar for seg maktforhold, skjult agenda og hvordan vi bevisst og ubevisst bruker hersketeknikker for å hevde oss selv og devaluere den eller de vi henvender oss til. Jeg posisjonerer meg på bekostning av deg. Dette er en destruktiv del av vår mellommenneskelige kommunikasjon. Hvorfor gjør vi det? Hvem er middelet og hva er målet? Hvilke følelser dukker opp i situasjoner der den ene ønsker å styre den andre? Hvilke emosjoner styrer den som vil herske og hvordan oppleves det å bli plassert i en skuff man ikke selv velger? Denne formen for kommunikasjon er noe de fleste av oss ikke ønsker, vi mener det er å utnytte andre og det er i beste fall moralsk tvilsomt. Likevel utsetter vi både oss selv og omgivelsene våre for det. Det er noe ekkelt med det, noe vi ikke vil vedkjenne oss. Samtidig er det en helt naturlig del av menneskers sameksistens. I´ll Cut You Down to Size består av ulike arbeider som alle har utgangspunkt i håndverket og sammensettingen av ulike materialer. I utviklingen av nye prosjekter, er det kombinasjonen av ulike materialer og konnotasjonene disse bærer med seg, som opptar meg. På samme måte som det er kontrasten mellom oss mennesker som gjør samspillet mer eller mindre fruktbart, er jeg opptatt av hva kontrasterende materialer kan tilføre hverandre og hvilket uttrykk de sammen skaper. Enten de forsterker eller motarbeider hverandre.