NKs støtteordninger og koronakrisen

Foto
Christina Peel
Søknadsfristene opprettholdes, men med utvidede retningslinjer tilpasset situasjonen vi befinner oss i.

Tiltakene som iverksettes i forbindelse med koronakrisen vil trolig ha konsekvenser for flere av tiltakene som det søkes støtte til gjennom NKs støtteordninger. Siden situasjonens utvikling og varighet er usikker, beholdes søknadsfristen 1. april både for NKs reisestøtte utland, NKs støtte til utvikling av fag og formidling og NKs støtte til kunstnerdrevne salgs- og visningssteder. NKs fondsstyre har imidlertid vedtatt følgende retningslinjer for håndtering av tilfeller der koronatiltak påvirker gjennomføring av formålet det søkes støtte til:

  • Søknadsfrister til NKs støtteordninger opprettholdes som normalt.
  • Dersom tidsrom for gjennomføring er usikkert, ber vi om at du fører opp tentative datoer i søknaden.
  • Dersom det ikke er sannsynlig at gjennomføring finner sted før 1. oktober 2020, anbefaler vi at du venter med å søke til neste søknadsfrist. Dersom gjennomføring likevel finner sted før neste frist, er det anledning til å søke selv om formålet allerede har funnet sted. Beskriv i så fall dette i søknaden.
  • Dersom du får innvilget støtte og gjennomføring utsettes, kan du benytte støtten når gjennomføring finner sted. Meld i så fall fra til NKs administrasjon om utsettelsen.
  • Dersom du får innvilget støtte og formålet for støtten bortfaller, har du bare tilbakebetalingsplikt på støtten dersom du enda ikke har brukt pengene til formålet de ble tildelt til, eller dersom du får utgiftene refundert (f.eks. på grunnlag av avlysningsreglement, forsikring eller andre refusjonsordninger).
  • Spesielt for støtte til reise som finner sted før søknadsfrist, der avtale kom på plass etter forrige søknadsfrist: Dersom du allerede har kjøpt reise til et formål som har blitt avlyst og ikke får utgifter refundert (f.eks. på grunnlag av avlysningsreglement, forsikring eller andre refusjonsordninger), har fondsstyret anledning til å innvilge søknaden selv om reisen ikke foretas.

Vedtatt av NKs fondsstyre
Mars 2020