Støtte til kunstnerdrevne salgs- og visningssteder av kunsthåndverk

Støtten skal sikre mangfoldet i kunstnerdrevne salgs- og visningssteder (formidlingskanaler). Det er ingen øvre eller nedre grense for søknadsbeløp.

Det skal ved tildeling tas hensyn til hvor mange kunsthåndverkere som er med i sammenslutningen, hvor virksomheten er lokalisert, profesjonalitet og hvor publikumsrettet virksomheten er.

SØK HER  (f.o.m. 1. februar) Frist 1. april

Hvem kan søke?
Kunstnerdrevne salgs- og visningssteder (verkstedutsalg). Kunstnersentrene kan ikke tildeles støtte fra disse midlene. Det kan søkes om støtte til daglig drift, nyanskaffelser, markedsføring, annonsering, større markeringer og enkeltstående prosjekter.
Hvordan søke?
Søknad sendes inn elektronisk innen 1. april kl. 24:00. Søknadsskjema finner du her. Før skjemaet åpner seg blir du som ansvarlig søker bedt om å logge inn / registrere deg. 
Når kan man forvente svar?
Svar på søknaden finner du ved å logge inn og gå til "Mine søknader". Svar publiseres innen 15. mai samme år, og du vil bli varslet på epost når svaret er klart. 
Hvor kommer pengene fra?
Norske Kunsthåndverkeres vederlagsfond (bibliotekvederlaget)
Hvem innstiller?
Administrasjonen i NK
Hvem tildeler?
NKs fondsstyre
Rapporteringskriterier
Rapport leveres i form av regnskap/årsrapport. Frist er innen utgangen av mars året etter at tildelingen fant sted.
 
 
Lurer du på mer om støtteordningen? Kontakt:
Anne Karin Brandt / akbrandt@kunsthandverk.no / 959 74 942/ 22 91 02 60
Marit Lønning Reiten /  marit.lonning.reiten@kunsthandverk.no / 22 91 02 60