Støtte til kunstnerdrevne salgs- og visningssteder av kunsthåndverk

Støtten skal sikre mangfoldet i kunstnerdrevne salgs- og visningssteder (formidlingskanaler). Salgs- og visningssteder med flere kunsthåndverkere skal prioriteres i ordningen. Det tas også hensyn til profesjonalitet og hvor publikumsrettet virksomheten er. Man kan søke støtte til daglig drift, nyanskaffelser/vedlikehold og markedsføring. Markeder, festivaler og tilsvarende arrangementer kan ikke støttes i denne ordningen.

Søknadsfrist 2023: 4. august

SØK HER

Hvem kan søke?
Kunstnerdrevne salgs- og visningssteder (verkstedutsalg). Kunstnersentrene kan ikke tildeles støtte fra disse midlene. 
Hvordan søke?

Søknaden fylles ut digitalt med begrunnelse for søknaden, oversikt over antall kunsthåndverkere i virksomheten og annen informasjon som fremgår av søknadsskjemaet. Det skal legges ved driftsbudsjett og ev. anbud, samt regnskap for foregående år. Søknadsskjemaet finner du her.

Når kan man forvente svar?
Svar sendes til søkere på e-post 4-6 uker etter søknadsfrist.
Hvor kommer pengene fra?
Norske Kunsthåndverkeres vederlagsfond (bibliotekvederlaget)
Hvem innstiller?
Administrasjonen i NK
Hvem tildeler?
NKs fondsstyre
Rapportering
Rapport leveres i form av regnskap/årsrapport. Frist er innen utgangen av mars året etter at tildelingen fant sted.
 
 
Lurer du på mer om støtteordningen? Kontakt:
Marit Lønning Reiten / mlr@kunsthandverk.no / 400 97 377