Vil vise det kjente og det uventede

Juryen for Årsutstillingen 2023 f.v.: Kjersti Johannessen, Ingjerd Hanevold, Moa Håkansson og Inger Helene Stemshaug.
Foto
Ina Wesenberg/Nasjonalmuseet
Da juryen møttes til første juryeringsrunde i april var det søkt med flere enn 2 000 verk. Dette utgjør et fantastisk grunnlag for å sette sammen en utstilling, men samtidig en nesten umulig oppgave ettersom det meste må velges bort.

I innledende samtaler bestemte årets jury for Årsutstillingen seg for at de ville beholde bredden i verksutvalget, heller enn å rendyrke en bestemt retning. De ville både presentere det som kan anses som "klassisk" og velkjent, samt det som kan framstå nytt og uventet.

Utfordrende utvelgingsprosess
I første juryeringsrunde får ikke juryen vite hvem kunstnerne bak verkene er. Det er utelukkende verket selv, med sine individuelle kvaliteter, som vurderes. Til denne første utvelgelsen måtte juryen, som består av Kjersti Johannessen (glass), Ingjerd Hanevold (metall/smykker), Moa Håkansson (keramikk) og Inger Helene Stemshaug (fra Nasjonalmuseet), se gjennom nesten dobbelt så mange kunstverk enn det som vanligvis søkes med til Årsutstillingen. Etter grundig gjennomgang av de 2 080 verkene det ble søkt med, ble 130 tatt med videre til andre juryeringsrunde. Nå er det klart at årets utstilling består av 63 verk fra 56 kunstnere.

Bredt spekter
– Verkene som utgjør Årsutstillingen 2023 kommer fra et bredt spekter av kunstnere, både når det gjelder alder (verkene representerer generasjoner fra samtlige tiår fra 40- til 90-tallet), etablering og fagområder. Og 14 av dem har ikke deltatt i Årsutstillingen før, forteller juryen. Videre utdyper de at når utstillingen viser både det kjente og det uventede, så utelukker det ene ikke det andre. Det nyskapende kan finne sted både i idé og tema, i tilnærmingen til materialene og i verkets form og framtoning. Bak et gjenkjennelig uttrykk kan det ligge en banebrytende prosess.

Hinter om innholdet
Uten å røpe for mye av hva vi kan forvente av Årsutstillingen 2023, gir juryen oss noen hint: Utforsking av materielle transformasjonsprosesser, uventede materialmøter og subtil forskyvning av forventninger.
– Utstillingen viser at kunsthåndverk ikke bare består av vakre og underlige objekter. Materialer, teknikker, motiver, bruk og referanser kan alle være med på å kommentere og påvirke samtiden vi lever i, uttaler de.

Åpner i oktober
Hva som ligger i disse hintene, vil du kunne finne ut når utstillingen åpner for publikum 20. oktober. Den offisielle åpningen finner sted i Nasjonalmuseet 19. oktober. For publikummere som vil få med seg åpningen 19. oktober, vil det legges ut billetter. Mer informasjon om åpningsarrangementet kommer, så følg med i våre kanaler. Se informasjon på Facebook-arrangementet her.
– Vi håper at utstillingen vil engasjere og berike. Tusen takk til alle kunstnerne som har søkt og på denne måten gjort Årsutstillingen 2023 mulig, avslutter juryen, samtidig som de ønsker velkommen til årets høydepunkt for norsk kunsthåndverk.

Besøksinfo
Visningsperiode: 20. oktober–30. desember 2023
Visningssted: Nasjonalmuseet i Oslo
Åpningstider: Tirsdag–onsdag kl. 10–20. Torsdag–søndag kl. 10–17. Mandag er museet stengt.