Tverrpolitisk enighet om krisepakke

Samtlige stortingspartier lanserte i dag en felles krisepakke med fokus på sosiale rettigheter, også for kunstnere.
Foto
Skjermdump fra NRKs direktesending.
Det er tverrpolitisk enighet blant partiene på stortinget om en økononomisk krisepakke med fokus på sosiale rettigheter, også for kunstnere. Alle partiene har samarbeidet tett i helgen og varsler flere, mer bransjespesifikke tiltak, torsdag 19. mars. - Inntekten skal være forutsigbar, selv om ikke hverdagen er det. Denne pakken får en bedre sosial profil enn hva regjeringen kom med før helgen, sa Hadja Tajik da stortingets finanskomite la fram sin tiltakspakke mandag 16. mars. Nedenfor ligger tiltakene de foreløpig har kommet fram til.
Norske Kunsthåndverkere er fornøyd med at politikerne har lyttet til kunstnerne og ser den vanskelige situasjonen de er i som følge av pandemien. NK sendte sist torsdag brev til flere departement og ba om iverksetting av en rekke økonomiske strakstiltak for våre medlemmer og de kunstnerstyrte visningsstedene. 
 
– Krisepakken som kom i dag med inntektssikring for kunstnere, frilansere og enkeltmannsforetak viser at de har lyttet til oss og alle andre som har adressert den håpløse situasjonen mange kunstnere nå befinner seg i. Vi vil følge situasjonen nøye og holde tett kontakt med medlemmene for å få oversikt over alle de ulike måtene denne situasjonen rammer våre grupper. Vi vil høyst sannsynlig følge opp med flere krav til regjeringen etterhvert, uttaler styreleder Hanne Øverland.
 
– I dagene framover må vi alle passe på hverandre og delta i den felles dugnaden for samfunnet vårt. Derfor er det så viktig at tilak for å redde folks privatøkonomi og småbedrifter kom på plass nå. Det letter en bør fra mange skuldre i en uvanlig vanskelig situasjon.

Her er er en oversikt over de viktigste tiltakene i dagens krisepakke: 

INNTEKTSSIKRING
for frilansere, kunstnere, enkeltpersonstiltak:  

Selvstendige næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G (599 148 kr), fra dag 17. Denne ordningen vil likne allerede eksisterende ordninger for sykepengene for selvstendig næringsdrivende. Dette vil gå gjennom NAV og skal tre i kraft så snart NAV får på plass en teknisk løsning for dette.

Permitteringer:
Full lønn de første 20 dagene av permittering. Bedriftene skal kun dekke de to første, deretter tar staten over. 

Lavtlønte som blir permittert:
For de som har inntekt under 3G (299 574 kr) skal kompensasjonen bare avkortes til 80 % mot 62,4 % for øvrige arbeidstakere. 

Dagpenger:
Terskelen for å kunne motta dagpenger senkes til 0,75 G  (74 894 kr) Det vil si at mange flere kan få motta dagpenger.                  
                                                                     
Bedrifter: 
Utsatt MVA innbetaling for alle bedrifter. Utsatt betaling av forskuddsskatt. Lavmoms settes ned fra 12 % til 8 % (med tilbakevirkende kraft, fra 01.01.20.) Arbeidsgiverperioden for omsorgspenger og sykelønn kuttes til 3 dager og permitteringer til 2 dager.

Arbeidstakeres rett til omsorgspenger:
Omsorgspenger/hjemme med sykt barn dager utvides fra 10 til 20 dager per forelder.

Lærlinger: 
Skal få inntektssikring på nivå med lærlingelønn.   

Politikerne takket for alle innspill fra organisasjoner og ulike bransjer og sier at de jobber videre med innspillene i arbeidet utover våren. NK fortsetter å jobbe sammen med Kunstnernettverket for at også selvstendig næringsdrivende skal få rett til 100 % sykepenger.
Pressekonferansen fra Stortinget kan du ser her: