Til topps med NKs teoristipend

Morten Spjøtvold. Foto: Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
Morten Spjutvold ble premiert med toppkarakter på sin masteroppgave i Kunsthistorie om Nordenfjeldske Kunstindustrimuseums innkjøp på l'Exposition Universelle de 1900.

Vi gratulerer Morten Spjøtvold, masterstudent ved NTNU i Trondheim, med toppkarakekter på sin masteroppgave i Kunsthistorie, "Et nogenlundig fyldig utvalg av fremmed kunst og industri". Oppgaven omhandler Nordenfjeldske kunstindustrimuseums innkjøp av kunsthåndverk på Verdensutstillingen i Paris i 1900 og undersøker hvorfor et norsk kunstindustrimuseum kjøpte inn en betydelig samling av internasjonalt kunsthåndverk fra samtiden.

Spjøtvold mottok Norske Kunsthåndverkeres teoristipend på kr 50 000 til oppgaven. Formålet med NKs teoristipend er å stimulere til forskning i kunsthåndverkets historie, teori og kritikk. Stipendet er på kr 50 000 og kan søkes av studenter eller forskere som skal skrive masteroppgaver, avhandlinger eller andre forskningsprosjekter relatert til faget kunsthåndverk. Stipendet er åpent for søkere fra alle nordiske land.

Neste søknadsfrist er 1. februar!

Gjennom oppgaven ønsker Spjøtvold å bidra til å nyansere den faglige forståelsen av kunsthåndverket rundt 1900, ved å vise at den er langt mer kompleks enn tidligere faglitteratur gir inntrykk av. Den eksisterende forskningen har fokusert på institusjonenes praktisk-økonomiske målsetninger. Kunstindustrimuseenes samlinger skulle inspirere den hjemlige industri, samt oppdra publikum i den gode smak for å bli bevisste konsumenter. Denne forklaringsmodellen kan vanskelig overføres til Pariserinnkjøpene, da det dreier seg om eksklusive objet d’art, tilvirket av de fremste kunsthåndverkene i Europa.

Spjøtvold argumenterer for at innkjøpene reflekterer en ny forståelse av det å samle kunsthåndverk. Verkene oppfattes ikke lengre bare som potensielle forelegg for industrien, man vektlegger snarere deres estetiske egenskaper som kunstverk per se.

Margrethe C. Stang var Spjøtvolds veileder på oppgaven.