Søk Årsutstillingen 2022!

Ingunn Milly Hansens verk "Door of no Return I" fra Årsutstillingen 2021, detalj.
Foto
Alf-Georg Dannevig
Norske Kunsthåndverkere gleder seg til å samarbeide med Drammens museum om Årsutstillingen 2022, som vises fra 17. september til 30. oktober. Museet vil åpne både sine temporære visningsarealer, historiske samlingsrom og uterom for visning av utstillingen, og nå er søknadsportalen åpen.

Årets jury består av Marianne Moe (juryleder), Ole Morten Rokvam, Cathrine Kullberg og Åsmund Thorkildsen (museets representant). De ser fram til arbeidet, og håper den rike bredden innen kunsthåndverk i Norge fyller søknadsbunken. Juryen er åpen for alle arbeids- og uttrykksformer – fra brukskunst og objekter til installasjon og performance.

Drammens museum har en åpen og utforskende utstillingspolitikk. De har visningsrom for skiftende utstillinger, men bruker også de faste utstillingene til å stille ut samtidskunst sammen med objekter fra samlingen. Dette ser Årsutstillingsjuryen som en styrke, og juryen ønsker å kunne bruke hele museet, inkludert samlingsrom, til å vise Årsutstillingen. Det er mulig å søke med prosjekter som forholder seg aktivt til en spesifikk del av museets utstilte samling eller til arkitekturen. Samtidig forbeholder juryen seg rett til å velge i hvilke rom, inkludert samlinger, andre verk i Årsutstillingen skal plasseres. Ettersom at utstillingen potensielt favner hele museet, vil det bli tydelig markert hvilke verk som er del av Årsutstillingen.

Du finner søknadskriterier og informasjon om museet og visningsarealene i menyen nedenfor. Bilder av visningsrommene ligger nederst på denne siden.

Merk at juryeringen gjøres i to runder som begge er digitale.

Søknadsfrist: onsdag 13. april kl. 23.59

* SØK HER *

Søknadskriterier
- Det er fri adgang til å søke deltakelse for kunstnere som i hovedsak bor og virker i Norge.
- Arvinger kan søke deltakelse på vegne av avdøde kunstnere det samme eller året etter kunstnerens bortgang.
- Hver søker kan søke med inntil fire arbeider.
- Arbeidene skal ikke være eldre enn tre år.
- Hvert arbeid skal dokumenteres iht. krav i digitalt søknadsskjema.
- Til 2. juryering skal hvert arbeid dokumenteres ytterligere iht. krav i nytt digitalt skjema.
- Arbeidene skal være i kunstners eie eller være tilgjengelige som om de var i kunstners eie.
- Man kan ikke delta i Årsutstillingen med arbeider som er i offentlig eie. Dersom man deltar med arbeider i privat eie, er kunstner ansvarlig låntaker og ansvarlig for eventuelle merkostnader.
- Det skal være fysisk og sikkerhetsmessig mulig å montere og stille ut arbeidene i visningsarealene.
- Søker forplikter seg til å levere omsøkte arbeider når de blir antatt til utstillingen. Dersom arbeidet skal trekkes, må det gjøres til NKs administrasjon innen gitt dato som framkommer i søknadsskjemaet.
- Det er mulig å søke med verk og prosjekter som forholder seg aktivt til en spesifikk del av museets utstilte samling eller til arkitekturen. Dette beskrives i søknaden. Samtidig forbeholder juryen seg rett til å velge i hvilke rom, inkludert samlinger, andre verk i Årsutstillingen skal plasseres

Juryens kriterier for utvelgelse og øvrig informasjon om å delta i Årsutstillingen finner du her.
Om museet
Drammens museum har en åpen og utforskende utstillingspolitikk. De har utstillingsrom for skiftende utstillinger, men bruker også de faste utstillingene til å lage utstillinger i.

I Nøstetangenrommet – med glass, sølv, fajanse og tinn fra 1700-tallet – har de tidligere arrangert en rekke soloutstillinger. Til det prosjektet ble én og én kunstner invitert til å stille ut i samme rom som den faste utstillingen, og det har blitt vist både keramikk, tekstil, glasskunst, metallkunst, design, video, maleri, installasjon og fotografi der, av både norske og utenlandske kunstnere. Sammenstillingen skaper en spennende og ny situasjon hver gang, hvor både den gamle kunsten og den nye oppleves forskjellig i en helt enestående kombinasjon.

Til Årsutstillingen stilles både Nøstetangenrommet og andre permanente utstillinger til disposisjon. Dette gjelder bl.a. utstillingen "Gjenstander for livet", med kirkekunst, dekorkunst fra byen og folkekunst fra bygdene i dalene innenfor Drammen, "Glimmer og gavn" og "Det faste galleri".

Drammens Museum har et aktivt forhold til kunsthåndverket og lager utstillinger innen de fleste materialgrupper. En stor del av nyinnkjøpene de gjorde i 2020 og 2021 med de ekstraordinære midlene fra Kulturdepartementet under pandemien, er nettopp kunsthåndverk.
Visningsrom
Gjenstander for livet er museets utstilling av folkekunst fra 16–1800-tallet. Rosemalingen settes i kontrast til byens dekormaling.
Kirkerommet illustrerer hvordan kirkens interiør dannet en miniatyrmodell av samfunnet, der mennesker ble tildelt plass i relasjon til Gud.
Glimmer og gavn viser borgerhjemmet omkring 1900 med praktstykker av teppekunst, møbler, serviser og tekstiler.
Nøstetangenrommet viser glasskunst fra 1700-tallet med pokalene til Heinrich Köhler som høydepunkt. Her vises også Drammensfajanse, sølv og tinn.
Gjenstander for det moderne livet – 1900-tallet viser bl.a. moderne kunsthåndverk og kunstindustri.
Lychepaviljongen inneholder store arealer for temporære utstillinger, i tillegg til Det faste galleriet og Scandinavian Design.
Det Faste Galleriet viser norsk malerkunst fra J.C. Dahl til i dag. I de ti farvesatte kabinettene er det laget små kunsthistoriske miljøer. Et rom er viet Hans Heyerdahls bilder.
Scandinavian design er en fyldig samling av det beste innen skandinavisk og moderne design.
Uterom. Museet har også hage- og parkanlegg, blant annet den japanske hagen der verk kan få helt spesielle omgivelser. Merk at uterommet ikke er forsikret og at verk derfor stilles ut her på søkers eget ansvar. Den japanske hagen er inngjerdet og følger museets åpningstid, mens museumsparken blir åpnet og lukket av securitas kl. 07-21.

Drammens museum har filmet samlingsrommene for søkere som ønsker en visuell introduksjon til disse. Du finner videoen både her og nederst på denne siden. Her kan du dessuten se eksempel på et tidligere kunstprosjekt i den japanske hagen.

Søkere som vil utforske rommene og samlingen nærmere er velkommen til å besøke museet for en befaring. Kontakt Ida M. Klingvall: ida.klingvall@drammens.museum.no / 476 06 359

Ved spørsmål om kriterier og søknadsportal, kontakt Marit Lønning Reiten / mlr@kunsthandverk.no / 400 97 377
Ved spørsmål om museet, kontakt Ida M. Klingvall / ida.klingvall@drammens.museum.no / 476 06 359

Fra samlingsutstillingen Gjenstander for livet. Foto: Drammens Museum
Fra samlingsutstillingen Gjenstander for livet. Foto: Drammens Museum
Fra samlingsutstillingen Glimmer og gavn.  Foto: Drammens Museum
Fra Nøstetangenommet, eksempel på tidligere visning av samtidskunst i samlingen med verk av Inger Johanne Rasmussen.. Foto: Drammens Museum
Fra Nøstetangenommet, eksempel på tidligere visning av samtidskunst i samlingen med verk av Torbjørn Kvasbø. Foto: Drammens Museum
Fra Nøstetangenommet, eksempel på tidligere visning av samtidskunst i samlingen med verk av Torbjørn Kvasbø. Foto: Drammens Museum
Fra Nøstetangenommet, eksempel på tidligere visning av samtidskunst i samlingen med verk av Ove Harder Finseth. Foto: Drammens Museum
Fra Nøstetangenommet, eksempel på tidligere visning av arkitektur og foto i samlingen, av Jensen og Skodvin arkitekter og fotograf Nils Vik. Foto: Drammens Museum
Areal for temporære utstillinger i Lychepaviljongen. Foto: Drammens Museum
Siderom i arealet for temporære utstillinger i Lychepaviljongen. Foto: Drammens Museum
Fra samlingsutstillingen Scandinavian Design. Foto: Drammens Museum
Japanske have, fra videoverk med visning av glasskunst. Foto: Drammens Museum
Japanske have, fra videoverk med visning av glasskunst. Foto: Drammens Museum
Japanske have, fra videoverk med visning av glasskunst. Foto: Drammens Museum
Siderom i arealet for temporære utstillinger i Lychepaviljongen. Foto: Drammens Museum