Seminarprogrammet er klart

I forbindelse med årets temautstilling "MULTIPLY – mitt hjem" inviterer NK Vest-Norge kunsthåndverkere og designere til fagseminar.

Seminaret arrangeres torsdag 4. mai kl. 10–16.30 på Tou Scene i Stavanger og har et innholdsrikt program. Blant annet vil Lise Stang Lund fortelle om NKs arbeid med moms, keramiker Elisa Helland-Hansen om sitt arbeid med unika og mangfoldiggjøring, i tillegg til den svenske kunstneren og designeren Mats Theselius som skal snakke om kunst og industri.
Påmelding innen 2. mai kl. 12. Egenandelen er kr 400, faktureres etterskuddsvis.
Påmeldingsskjema
Les mer