NKs støtteordninger høsten 2018

Prosjektet "Making a plate" er et av prosjektene som har fått støtte. Prosjektet gikk ut på å invitere publikum til å lage sin egen tallerken. I ettertid skal tallerknene brukes i et felles måltid for deltakerne. Foto: Making a plate
Høstens søknadsskjemaer er nå åpnet i NKs nettportal.

1. oktober kl 24:00 er fristen for å søke NKs reisestøtte og NKs støtte til utvikling av fag og formidling.

NKs reisestøtte har faste beløp og kan tildeles profesjonelle kunsthåndverkere som skal reise utenlands i forbindelse med egne utstillings- og formidlingsprosjekter eller deltakelse i faglig utviklingstilbud av temporær art. Reisens mål og innhold må sies å ha stor faglig betydning for søkeren og det legges overordnet vekt på kunstfaglig innhold, profesjonalitet og kvalitet. Søknadsskjemaet finner du her.

NKs støtte til utvikling av fag og formidling (tidligere NKs prosjektstøtte) har som formål å stimulere tiltak som utvikler og styrker kunsthåndverk som fagområde og kommer flere kunstnerskap til gode. Med andre ord har ordningen et kollektivt perspektiv. Den kan ikke dekke utstillingsproduksjon eller profilering av separate kunstnerskap, heller ikke produksjonsutgifter ved fellesutstillinger.

Hvilke tiltak som kan tildeles støtte er nokså åpent, så lenge de treffer målsettingen for støtteordningen. Det kan være seminarer, konferanser, workshops, kunstfaglige publikasjoner, publikumsarrangementer og annen promotering av norsk kunsthåndverk i inn- og utland. Det er opp til søker å argumentere for hvordan tiltaket er med på å styrke og utvikle kunsthåndverkfeltet, gjennom profesjonalisering av flere kunstnerskap og henvendelse til nye publikum. Du finner mer informasjon om kriteriene i retningslinjene.

Merk at denne ordningen i regelen ikke fullfinansierer prosjekter og at finansiering bør komme fra flere kilder. Det kan også søkes midler til spesifikke utadrettede tiltak som er knyttet til et større prosjekt (f eks til en festival, et marked eller en utstilling), så lenge selve tiltaket treffer ordningens formål.