Kunstnerøkonomien får fullt fokus

Daglig leder i NK Lise Stang Lund, styreleder Hanne Øverland og politisk rådgiver Nora O. Krogh. Foto Kristin Klette
NK har nå skrevet et omfattende innspill til kunstnermeldingen som Kulturdepartementet skal levere i slutten av 2019. En god nasjonal kunstnerpolitikk må tette hullene i utstillingsøkonomien og gjøre betaling for kunstnerisk arbeid og vederlag for visning til den nye normen i kunstverden.

Siden 2008 har NK sammen med Norske Billedkunstnere (NBK) og Forbundet Frie Fotografer (FFF) arbeidet med en rettferdighetsreform av utstillingsøkonomien der utstillingshonorar, utstillingsvederlag og produksjonsmidler er de tre bærebjelkene. Det er utarbeidet et kompakt dokument som sammenfatter arbeidet med denne reformen og som peker på hva som bør skje videre.

Innspill på viktige områder for kunsthåndverkerne
NK har til kunstnermeldingen kommet med innspill på viktige områder for kunsthåndverkere som: kunst i offentlig rom; kulturmoms; DKS og kulturskoler; minstefradrag i egen næring og bedre sosiale rettigheter. NK vier også en del plass til å påpeke viktigheten av et sterkt og faglig kompetent kulturråd. Der påpeker vi også viktigheten av det er armlengdes avstand i alle tildelinger og at oppnevningsretten til stipendkomiteene beholdes hos fagorganisasjonene.

– Dette er den første kunstnermeldingen på over tjue år. Denne skal danne grunnlaget for framtidas kunstnerpolitikk. Det er et viktig arbeid å komme med gode innspill til dette og styrking av kunstnerøkonomien er svært viktig for oss å fokusere på, forteller styreleder Hanne Øverland i det hun haster videre til neste møte i kunstnerpolitikken.

Kunstnerøkonomi må også inn i regionreformen 
Når det nå gjennomføres en historisk endring fra 19 fylkeskommuner til 11 regioner, er det essensielt for NK at rammene for en kunstpolitikk som er til det beste for både kunstnere og øvrig befolkning blir forankret i regionreformen. Det skal være mulig å bo og virke som kunstner i hele landet. NK påpeker derfor at lokal tilrettelegging også må vies plass i en nasjonal kunstnermelding.

«Nordøstpassasjen» som foregangsprosjekt
Som et innspill inn i denne prosessen løfter vi nå fellesverksteder som et godt virkemiddel til å bedre rammene for kunsthåndverkernes virke. Her har vi valgt å omtale det spennende prosjektet «Nordøstpassasjen» som NK Midt-Norge arbeider på, som et eksempel på hvordan et fellesverksted også kan bidra til stedsutvikling.

Les NKs fullstendige innspill til arbeidet med kunstnermeldingen

Les de visuelle organisasjonenes notat om utstillingsøkonomi til kunstnermeldingen.