Kraftfull kunsthåndverk-"take over" i Bergen

Det var stinn brakke da viktige utstillinger innen kunsthåndverksfeltet åpnet i Bergen fredag 10. mai. T.v.: To av Kvasbøs objekter like før åpningen på KODE. T.h.: Mange hadde tatt turen til åpningen på KODE. Foto: Lars Sture
Fredag 10. mai ble en merkedag for kunsthåndverket i Bergen. Årsaken var utstillingsåpningene på de sentrale kunsthåndverksarenaene KRAFT og på KODE.

Mange hadde tatt turen for å overvære utstillingsåpningene på KRAFT og KODE i Bergen.

Tre KRAFTige utstillingsåpninger 
På KRAFT åpnet tre nye utstillinger: Kari Dyrdals "Walls still standing"Ahmed Umars "Lysende fingerledd: En bønn for hvert ledd i min høyre hånd" og Ann Beate Tempelhaug og Eirik Gjedrems "Progress"Dyrdal, som stiller ut både på KRAFT og KODE, viser helt nye tekstiler i billedvev i hovedgalleriet på KRAFT. Verkene er laget spesielt til utstillingen, og tar utgangspunkt i mønstre i galleriets veggtekstur.

I Hvelvet finnes multidisiplinære Ahmed Umars objekter i tre, bein og skinn – objekter med utgangspunkt i Umars egen personlige og religiøse bakgrunn, med fokus på bønnens rolle i et samfunn. På avstøpninger av kunstnerens hånd henger objektene som bønnelenker rundt hvert sitt ledd.

I galleriets Prosjektrom viser keramikerparet Tempelhaug og Gjedrem monumentale keramiske verk. Gjedrems mer enn 300 kg tunge organiske skulptur "Syklus" ruver midt i rommet, omkranset av Tempelhaugs veggmonterte fat. Fatene er et resultat av sistnevntes løfte til seg selv: For å knytte meg sterkere til livet og kunsten skulle jeg lage fat som var større enn meg selv. Å lage så store keramiske verk som paret her viser krever sin kunstner.


Eirik Gjedrem: "Syklus". Foto: Svein Ove Kirkhorn


Ann Beate Tempelhaug: "Tilbake". Foto: Svein Ove Kirkhorn

Utstillingene på KRAFT står til 4. august. 

Fra Paris til Bergen
På KODE åpnet Kari Dyrdal, Torbjørn Kvasbø og Marit Tingleffs utstilling "Krefter". Utstillingen ble først vist i Musée National de céramique i Sèvres like utenfor Paris, og dette er første gangen de tre kunstnerne, som alle tok sin utdannelse på Bergen kunsthåndverksskole på 70-tallet, er samlet.

40 år etter endt utdanning er Dyrdal, Kvasbø og Tingleff fremdeles dypt forankret i materialene de valgte seg den gangen, og alle tre har markert seg sterkt i inn- og utland. Kunstnerne arbeider i store format på grensen til det fysisk umulige, men de faglige strategiene for å komme dit er ulike: Dyrdal har erstattet vevstolen med datamaskin, og bruker de praktiske erfaringene sine for å utforske digital vev. Kvasbø brenner sine store rørskulpturer i selvbygde, vedfyrte ovner etter asiatiske forbilder. Tingleff visker ut grensen mellom fat og maleri i det uforedlede materialet leirgods, med kjente former i uvanlig størrelse.


Verk av Torbjørn Kvasbø og Kari Dyrdal fra utstillingen på KODE. Foto: Lars Sture

Gjennom nysgjerrighet, mot og kraft til å teste ut materiale, teknologi og arbeidsmetoder, har Dyrdal, Kvasbø og Tingleff løftet sine respektive fagfelt til å bli noe nytt og annerledes. Denne sommeren blir de presentert i stor skala i hele fire saler på KODE2 og KODE4. Utstillingen er et samarbeid med Musée National de céramique, Sèvres, Norwegian Crafts og Sørlandets Kunstmuseum. Utstillingen står til 15. september og vandrer videre til Sørlandets Kunstmuseum hvor den åpner 12. oktober.

KODE har truffet kunstnerne i deres egne verksteder. Se videomøtene med dem her: Marit Tingleff // Torbjørn Kvasbø // Kari Dyrdal

Bildene under er fra utstillingene på KRAFT, KODE og i Sèvres.

Verk av Ann Beate Tempelhaug fra utstillingen på KRAFT. I bakgrunnen ser vi kunstneren selv. Foto: Elisa Helland Hansen

Eirik Gjedrems verk "Syklus" fra utstillingen på KRAFT. Foto: Elisa Helland Hansen

Verk av Marit Tingleff og Kari Dyrdal fra utstillingen på KODE. Foto: Lars Sture

Verk av Marit Tingleff og Kari Dyrdal fra utstillingen "Forces de la Nature" på Musée National de céramique i Sèvres. Foto: Andreas Dyrdal

Verk av Kari Dyrdal fra utstillingen "Forces de la Nature" på Musée National de céramique i Sèvres. Foto: Andreas Dyrdal

Verk av Torbjørn Kvasbø fra utstillingen "Forces de la Nature" på Musée National de céramique i Sèvres. Foto: Andreas Dyrdal

Verk av Marit Tingleff og Kari Dyrdal fra utstillingen "Forces de la Nature" på Musée National de céramique i Sèvres. Foto: Andreas Dyrdal

Verk av Kari Dyrdal og Torbjørn Kvasbø fra utstillingen "Forces de la Nature" på Musée National de céramique i Sèvres. Foto: Andreas Dyrdal

Verk av Torbjørn Kvasbø fra utstillingen "Forces de la Nature" på Musée National de céramique i Sèvres. Foto: Andreas Dyrdal