Årsutstillingen i uterom

Ravnkloa i Trondheim (foto: Agraff)
Trondheim kommune inviterer årsutstillingen til samarbeid om kunstnerisk utforskning av byens vakreste allmenning, Ravnkloa. Bakgrunnen er kommunens byromsstrategi, med visjonen "Bra byrom for bruk".

Juryen gleder seg over muligheten til å utvide årsutstillingens visningsform. Byrommet blir et tilskudd til årsutstillingen Kunsthåndverk 2017, som vises i Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum fra 14. oktober til 3. desember. Samtidig blir byrommet en visningsarena for kunstens rolle i byutviklingen. Som til årsutstillingen for øvrig er det åpen søknadsrett, med søknadsfrist 16. april. 

Ravnkloa forbinder Munkegata med fjorden og ligger i aksen mellom Nidarosdomen og Munkholmen. Området har en størrelse på ca. 4000m2 med 130m kaikant. Forbindelsen mellom byen og fjorden har en viktig historisk betydning. Opprinnelig var den en strand der fiskerne trakk opp båtene sine. Etter konstruksjonen av Olsenmoloen i 1860 ble anløpet forbygd og steinsatt, og Ravnkloa ble en svært brukbar havn. Fisketorget ble anlagt i 1896 av Trondhjem Fiskeriselskab og det ble oppført bygg for innendørs fiskehandel. På torget står i dag en skulptur av Nils Aas. I tillegg til den sterke historiske identiteten knyttet til fiskeri og handel, preges stedet dessuten av nærheten til vannet, sikten mot Nidarosdomen og flotte solforhold. Den lave beliggenheten gir også en viss skjerming fra trafikkstøy.

Kommunens mål med prosjektet er å få kunstfaglige refleksjoner rundt hva ”Bra byrom for bruk” kan være. Det kan være stedsspesifikt for Ravnkloa, eller fungere som et mer generelt innspill til bruk av kunst på urbane torg og plasser, også med tanke på barn. Prosjektet vil foregå i løpet av årsutstillingens visningsperiode, som er fra 14. oktober til 3. desember. Med dette samarbeidet ønsker vi å fremme kunsthåndverkets potensiale for å utforske byen. 

Velkommen til å søke! Frist 16. april

Utlysning, vilkår og ressurser finner du her. 

Christian Arne Eggen - Fra Ravnkloa (oljemaleri, 1893)