Nå er utlysningen her - Kunsthåndverk 2017

Foto: Interiør 52, utformet av Finn Juhl
Det er et mangefasettert visningsareal som stilles til disposisjon når årsutstillingen Kunsthåndverk 2017 gjester Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim 14. oktober - 3. desember. I tillegg til de faste lokalene for temporære visninger, inviteres søkere blant annet til å gripe an museets historiske kontorinteriører utformet av Finn Juhl og Henry van de Velde. Velkommen til å søke deltakelse i den 40. årsutstillingen!

Kunsthåndverk 2017 vises i Nordenfjeldske kunstindustrimuseum i Trondheim i perioden 14.oktober - 3.desember 2017. Utstillingen har åpen innsendingsrett, og juryeres av NKs nasjonale jury med mål om å vise det beste innen samtidens kunsthåndverk. 

Som alltid er du velkommen til å søke med enkeltverk, samarbeidsprosjekter og verk som er under produksjon.

Juryen oppfordrer også til å søke med prosjekter som går i dialog med konteksten og de fysiske omgivelsene i museet. I tillegg til de faste lokalene for temporære utstillinger stiller museet derfor ulike rom til disposisjon for stedstilpassede verk: Samlingsinteriørene laget av Henry van de Velde og Finn Juhl samt et visningsrom i 2. etasje. Lenger ned på siden finner du praktisk informasjon og foto av rommene.  

En ekstra mulighet av året er at Trondheim kommune inviterer årsutstillingen til samarbeid om kunstnerisk utforskning av byens vakreste allmenning, Ravnkloa. Bakgrunnen er kommunens byromsstrategi, med visjonen "Bra byrom for bruk". Juryen gleder seg over muligheten til å utvide årsutstillingens visningsform. Les mer om dette nedenfor!

Jury 2017
Edith Lundebrekke, juryleder, tekstil/tre
Anne Thomassen, keramikk
Reinhold Ziegler, metall/smykkekunst
Steffen Wesselvold Holden, museets representant

SØK HER. Frist 18. april kl. 12:00
Søknadsfristen er utsatt til tirsdag 18. april kl. 12:00 slik at vi har tilgang til ekstern teknisk støtte ved behov. Vi anbefaler likevel at du leverer søknaden innen opprinnelig frist 16. april.

Generelle vilkår
Du kan søke med inntil 4 arbeider, og arbeidene skal ikke være eldre enn 3 år gamle. Juryeringen foregår i to omganger. Ved 1. gangs juryering i slutten av april anonymiseres søkerne for juryen, og grunnlaget for utvelgelsen er bilder og tekster som har blitt levert i den elektroniske søknaden. De arbeidene som antas etter 1. gangs juryering, sendes til en siste juryeringsrunde ved visningsstedet i midten av september. Informasjon om når og hvordan sendes ut til søkerne i god tid. Søkere som får arbeider med videre til 2. gangs juryering forplikter seg til å holde disse arbeidene tilgjengelige for utstillingen. 
Årsutstillingen i uterom

Kommunens mål med prosjektet er å få kunstfaglige refleksjoner rundt hva ”Bra byrom for bruk” kan være. Det kan være stedsspesifikt for Ravnkloa, eller fungere som et mer generelt innspill til bruk av kunst på urbane torg og plasser, også med tanke på barn. Kunstprosjektet skal være med på å utforske og synliggjøre hvordan kunsthåndverk er relevant i byutviklingen, og gjennomføres i samarbeid med kommunens byromsstrategi og satsing på kunst i offentlig rom.

Tidsramme: Prosjektet legges til årsutstillingens visningsperiode, som er fra 14. oktober til 3. desember. Man kan også søke med temporære verk av kortere varighet.

Økonomisk ramme: Trondheim kommune bidrar med et produksjonsbudsjett på kr 150 000, og det søkes ytterligere produksjonsmidler gjennom støtteordninger for offentlige kunstprosjekter. Juryen står fritt i valg av antall prosjekter innenfor den endelige budsjettrammen.

Juryering: NKs nasjonale jury sammen med Berit Kirksæther (rådgiver Trondheim kommune, Kunst i offentlig rom) og Margrethe Aas (arkitekt, byplankontoret Trondheim kommune). Med hensyn til planlegging er det bare én juryering for arbeider i uterom. Antatte kunstnere får beskjed i slutten av april.

Faglig oppfølging: En konsulent engasjeres til å koordinere planlegging og gjennomføring i samarbeid med kunstner.

Hvordan søke: Det er fri søknadsrett, og man bruker samme søknadsskjema som for årsutstillingen for øvrig. Det holder å levere en skisse over idé og stedstilpasset utforming (beskrivende tekst og illustrasjon) med et enkelt budsjett for produksjon og montering.  Søknadsfrist er 18. april kl.12:00. SØK HER.

Ressurser: På denne nettsiden finner du et kulturhistorisk kart over Trondheim og Ravkloa. Kommunens strategidokument (Ravnkloa s. 36-37) og handlingsplan for byrom (Ravnkloa s. 17) kan lastes ned fra denne siden. En annen informasjonsside om Ravnkloa finner du her.

Vilkår for visning i de historiske interiørene
- Mindre objekter kan flyttes på /fjernes, men møblene skal stå utstilt slik de gjør i dag.
- Da dette er vernede interiører, vil det ikke være anledning til å gjøre fysiske inngrep i de to samlingsrommene. F. eks. kan man ikke sikre verk ved å bore dem fast i tak/vegg/gulv.
Interiør 1908. Design: Henry van de Velde
Et spesialtegnet kontor designet av den belgiske arkitekten Henry van de Velde (1863-1957) for museet i 1908. Van de Velde var nyskapende i sin fusjon av kunstartene under et rammeverk, Gesamtkunst, med arkitekturen som et naturlig foreningspunkt. Ideen var at det måtte være en estetisk relasjon mellom hver kunstart, hvor ingen fikk hierarkisk forrang. Ornamentet hadde en nøkkelfunksjon hvor det skulle vise det strukturelle forholdet mellom helheten og delene, istedenfor å være et overflatisk, dekorativt element. Ornamentet, som var synonymt med linjen, som skulle binde det hele sammen. Kontorinteriøret besitter alle disse kvalitetene, og huser flere av hans designikoner.

Museet, i regi av den legendariske museumsmannen Jens Thiis, begynte allerede på slutten av 1890-tallet å samle kontemporært kunsthåndverk og design. Museet ervervet seg objekter av de mest sentrale utøverne, og da Thiis kontaktet Henry van de Velde var han allerede kjøpt inn i samlingen. Thiis ønsket seg et utstillingsrom for museets Art Noveau–samling og bestemte selv fargene i rommet. I løpet av 100 år hadde interiøret endret seg så mye at i 2008 ble det restaurert. Utgangspunktet for restaureringen var Henry van de Velde sine egne tegninger med hans egen fargesetting og hans forestillinger om Gesamtkunst som veiledende for restaureringen.
Du finner bilder og kart over rommet i bildevisningen nederst på denne siden.    

Interiør 52. Design: Finn Juhl
I 1952 tegnet den danske arkitekten Finn Juhl (1912-1989) et nytt interiør til museet. Interiøret skulle representere det siste innenfor skandinavisk formgiving. Rommet ble komponert rundt ideen om at det skulle være et vekselspill av retninger og flater, som for eksempel i samspillet mellom lengdevirkningene, artikulert i gulv- og takplankene, og veggflatene, artikulert i ulike fager og materialer og i lyset fra sidevinduet. Sidelyset skulle virke forstørrende på rommet. Motsetningene som begrenset og åpnet opp rommet skulle også gjenspeiles i plasseringen av møblementet.

Til tross for disse formale egenskapene ved rommet, var interiøret for Juhl et rom for mennesket å bevege seg i, en slags ramme for menneskets ulike bevegelser, både kroppslige og hverdagslige bevegelser. Rommet skulle tilfredsstille funksjonen som kontor, men det var også mulig å trekke seg tilbake til en mer privat atmosfære, representert i interiørets sofakrok. Hvert møbel var for Juhl en “form og et rom i seg selv,” og en del av menneskets romlige utfoldelse. Møblene var derfor medbestemmende komponenter i interiørets arkitektoniske helhet. I en slik helhet er gjenstandenes betydning et resultat av et meningsskapende og dialogsbasert relasjon mellom objekt, subjekt og rom.
Du finner bilder og kart over rommet i bildevisningen nederst på denne siden. 

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum ble grunnlagt i 1893, og startet umiddelbart å samle på sin egen samtids kunsthåndverk og design. I 1890-årene var art nouveau og "alt" fra Japan ypperste mote, og disse to fokusområdene er blitt forsket på, supplert og stilt ut i museet siden. Museets tre etasjer huser enestående bruksgjenstander og kunsthåndverk fra fortid og samtid og viser aktuelle utstillingsprosjekter på gateplan. Årsutstillingen har gjestet Nordenfjeldske med jevne mellomrom siden 1978, og ble sist vist her i 2008. Det er en glede å gjenta besøket med årsutstillingens 40.-ende utgave.

I tillegg til arealene for temporære utstillinger på gateplan og interiørene nevnt over, stilles et mer "nøytralt" rom i 2. etg. til disposisjon for stedsspesifikk kunst i årsutstillingen. Samlingen som står her til vanlig flyttes ut i forbindelse med utstillingen. Du finner et bilde fra dette rommet i bildevisningen nederst på siden, samt kart over 2. etg. der dette rommet har påskriften "direktør". Det siste bildet i bildevisningen nedenfor er fra salen for temporære utstillinger, der hoveddelen av årsutstillingen kommer til å stå.

Prosjektet er et samarbeid mellom Norske Kunsthåndverkere og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum

Innsending av søknad: Benytt digitalt skjema på NKs nettsider. Merk at du må være logget inn for å søke.
Spørsmål knyttet til visningsrommene: Steffen Wesselvold Holden 73 80 89 55 / steffen.holden@nkim.no
Spørsmål knyttet til søknaden og årsutstillingen generelt: Marit Lønning Reiten tlf. 400 97 377 / mlr@kunsthandverk.no