Alt kan meldes! Kunstnernettverket på plass under Arendalsuka

Bildet viser invitasjonen fra Kunstnernettverket til årets debatt på Arendalsuka.

I november 2018 la kulturminister Trine Skei Grande fram kulturmeldingen Kulturens kraft og denne høsten legges kunstnermeldingen fram. Hvordan brukes disse meldingene? Har de noen hensikt? Virker de? Og hvordan påvirker de kulturpolitikken? Hvordan påvirker dessuten regionreformen, som springer ut fra nok en melding, kulturens kraft? Kunstnernettverket inviterer til debatt i Bakgården 15.8 kl. 14.30–15.00. Møt opp de som kan!

Les mer om arrangementet her: https://arendalsuka.no/event/user-view/10866

Senere samme dag inviterer Kunstnernettverket sammen med en rekke andre arrangører til diskusjon – denne gangen om ytringsfrihet og begrepet dannelse, som sittende kulturminister legger stor vekt på. Kunstnere samtaler med politikere, forskere og filosofer, samt direktøren for Kulturrådet.

Er dannelse og ytringsfrihet to sider av samme sak? Er dannelse en forutsetning for den offentlige samtalen og god kritikk – eller er bruken av dannelsesbegrepet nok en form for instrumentalisering av kunsten og kulturen? Hva gjør et menneske og et folk dannet, og på hvilke arenaer foregår dannelsesutviklingen? Er kulturopplevelse og -deltagelse avgjørende for dannelse, og er det nødvendigvis slik at uten kulturen dør ytringsfriheten? Kan verdien av ytringsfrihet og prinsippet om armlengdes avstand tvert imot stå i motsetning til dannelse? Hvilke grep kan politikerne gjøre for å bedre forutsetningene for å sikre et stort ytringsmangfold? Hvordan skal det faktisk leveres på dette politiske prosjektet? Hvilke verktøy finnes i verktøykassa, og hvem har ansvaret?  Kunstnernettverket inviterer til debatt i Bakgården 15.8 kl. 19.30–21.00. Håper mange møter her også!

Les mer om arrangementet her: https://arendalsuka.no/event/user-view/10497

NK har siden oppstarten i 2011 vært en sentral aktør i Kunstnernettverket. Kunstnernettverket samler 19 landsomfattende organisasjoner som representerer skapende og utøvende kunstnere i Norge. Samlet har disse forbundene om lag 29 000 medlemmer. Kunstnernettverket arbeider med kunstnerpolitikk, med spesiell vekt på kunstneres inntektsforhold, sosiale rettigheter, stipend, vederlag og opphavsrett. 

Deltakelsen under Arendalsuka er et viktig eksempel på hvordan vi sammen med de andre kunstnerorganisasjonene får gjennomført ting NK alene ikke ville ha kunnet løfte. Sammen sørger vi for at flere viktige kunstpolitiske temaer blir løftet fram og debattert. 

Les mer om Kunstnernettverket her: https://www.kunstnernettverket.no