Voksestedets natur - og verden går sin gang

2021

I Yngve Jørgensen sitt kunstnerskap møter publikum en rekke ulike arbeider; maleri, papirvev og funne objekter – alle arbeider som differerer i uttrykk, teknikk og format, men som likevel knyttes til hverandre gjennom et felles økologisk aspekt hvor våre røtter og roller står sentralt. Hvem ønsker vi å være? Og hvordan blir hver enkelt av oss oppfattet som person, medmenneske, familiemedlem?  

Voksestedets natur er en annen måte å utforske vår menneskelige økologi på. Uansett røtter, har vi alle våre roller – alle tilhører vi i prinsippet en slekt, en familie, en orden, en klasse. Og i sine arbeider utforsker Yngve Jørgensen nettopp dette. Gjennom bearbeidelse av eksisterende materialer fra nær familie, berører han tema som kultur, identitet og tilhørighet – hele tiden med et blikk rettet mot arv og miljø.

Utkastet

2021

røntgenbehandlet blyplate
 

Utkastet / the draft.

Konstellasjoner

2020

Vevd sjøkart