Prosessuell utstilling #1

2022

House of Foundation har en 5-årig satsning hvor de gir kunstnere ett helt kalenderår som utstillingsperiode, en prosessuell ustilling. Unn Fahlstrøm er den første kunstneren som stiller ut innenfor dette formatet. Utstillingsåret gir kunstneren og publikum en mulighet til fordypning, og oppmuntrer til en mer grundig formidling av en kunstnerisk praksis.

 

Derfor har Fahlstrøm valgt å ikke bare å vise arbeider alene, men også i samarbeid med andre. Til dette formålet har hun invitert Kjell Bjørgeengen, Åse Ljones, Stein Rønning og Wenche Gulbrandsen. Skribentene Arve Kleiva og Inger Wold Lund er tilknyttet prosjektet som skribenter.

 

I Fahlstrøms arbeid med analog video ønsket hun å jobbe i store formater og måtte bearbeide materialet innenfor et annet medium. Hun ble interessert i forbindelsene mellom video og tekstil, og brukte tekstiltråden som en måte å jobbe med de horisontale linjene som videobildet var bygget opp av. Denne prosessen har resultert i trådbaserte arbeider på oppspent lerret.

 

Trådene strekkes horisontalt fra den ene siden av lerretet til den andre og dekker billedflaten med rette linjer i 2,5-5 millimeters avstand. Noen tråder løper uavbrutt, mens andre avbrytes av sting som gjør at duken kommer til syne. Prosjektet så langt består av arbeider i formatet 190×130 cm på oppspent linduk. Materialene er med lintråd og håndspunnet silketråd.

Sort serie 4 #4-6 (2021)

Sort serie 4 #4-5 (2021)

dyptik 2 x (190x130) cm

lin- og håndspunnet silketråd på oppspent lerret

Sort serie 4 #6 (2021)

190x130cm

Lin- og håndspunnet silketråd på oppspent linduk

detalj

detalj

Sort serie 4 #3 (2021)

130x190 cm

lin- og håndspunnet silketråd på oppspent linduk

detalj

detalj

Prosessuell utstilling #2

2022

Prosessuell utstilling #2 er et samarbeid mellom Kjell Bjørgeengen og Unn Fahlstrøm hvor de viser nye arbeider.

Kjell Bjørgeengens kunstnerskap er preget av minimalistisk analog støy og en utpreget forståelse og bearbeidelse av videosignalet ofte i samarbeid og interaksjon med musikere. Som den eneste innenfor sitt fagfelt utforsker han video på grensen til det som er teknisk mulig.

Valget av Kjell Bjørgeengen som samarbeidspartner er motivert av Fahlstrøms forbindelse med video. Hennes tekstilprosjekt tok opprinnelig utgangspunkt i forbindelsene mellom video og tekstil, og undersøkte tekstiltråden som en måte å jobbe med de horisontale linjene som videobildet er bygget opp av. Bruken av rette parallelle linjer og teksturen i håndspunnet tråd som refererer til hvit støy har blitt en viktig del av formspråket.

Kjell Bjørgeengen er mest kjent som videokunstner, men har hatt omfattende turnevirksomhet med live video og elektronisk musikk de siste 10 årene. Derfor ble det arrangert en konsert med Bjørgeengen i samspill med musiker Inga Margrete Aas, et samarbeid som oppstod i forbindelse med Bjørgeengens videoinstallasjon Stille før. Stille etter. (2020).

Installasjon House of Foundation

Installasjon House of Foundation

Installasjon House of Foundation

«Fear of the object» Austin (2021)

lakkert giclée print på bomullspapir montert på plexiglass

2 x 33.7 x 125 cm

Sort serie 8 (2021)

130x190 cm

Lin- og håndspunnet silketråd på oppspent linduk

Sort serie 8 #2, detalj (2021)

130x190 cm

Lin- og håndspunnet silketråd på oppspent linduk

video (2021)

2 x 48” LCD skjermer

varighet 2 x 10 min

Prosessuell utstilling #3

2022

Prosessuell utstilling #3 er et samarbeid med Åse Ljones. Hennes praksis som tekstilkunstner består av broderier på uspent og oppspent lerret. Ljones har en lang karriere bak seg og er representert i de større offentlige norske samlingene i tillegg til at hun har gjennomført en rekke utsmykninger. Hennes siste store utstilling var i Kunstbanken i Hamar i 2020. På House of Foundation viser hun to nye store arbeider og to arbeider fra 2019. 

Som en undersøkelse av stinget i duken jobber Ljones seg mot opplevelser av naturen og elementene, mot det hun beskriver som bevegelsen og lyset i stillheten. Ljones og Fahlstrøms arbeider er i hovedsak abstrakte komposisjoner gjennomført på bakgrunn av sort linduk, men deres praksis befinner seg i hver sin ende av teknikken broderi: med Ljones sine tette og ofte organisk buede linjer i forhold til Fahlstrøms lange hvor stinget ofte strekkes ut til en lang kontinuerlig rett linje. 

detalj

Installasjon House of Foundation

Sort serie 9 #1 (2021)

130x190 cm

detalj

detalj

Sort serie 7 #2 (2021)

190x130 cm

detalj