Min hemmelige hage / My secret garden / Format Oslo / 05.05-26.06.2022

2022

Utdrag fra tekst skrevet av Ingunn Svanes Almedal, Kunsthistoriker:

"Nordmarks skulpturer er montert sammen av opptil 2000 ekstruderte leireløkker (coils) i en arkitektonisk kropp. Hun dyrker et språk i materialet der hver minste komponent følger en rytme med betydning for den samlende bevegelsen i byggeprosessen. Unikt for utstillingen er hennes menneskehøye konstruksjoner modellert i ett helt stykke i en intens flow (sitat kunstner). Residencyperioden i Senter for Keramisk Kunst i Ringebu har avstedkommet monumentalitet av et sjeldent format. Nordmarks keramiske frembringelser er omformulerte inntrykk fra en klosterliknende tilværelse, lokalisert i høydedragene av en paradisisk fjellhage."

Exerpt from text written by Ingunn Svanes Almedal, Art historian:

"Nordmark’s sculptures are put together from up to 2,000 extruded clay coils to form an architectural body. She cultivates a language in the material where even the smallest component follows a rhythm that has a bearing on the overall movement achieved in the building process. Unique to this exhibition are her vertical constructions of human height modelled in one piece in an intense flow (to quote the artist). Her residency period at Center for Ceramic Art in Ringebu has resulted in monumentality of an exceptional format. Nordmark’s ceramic works are reformulated impressions from an almost monastic existence spent in the elevated realm of a heavenly mountain garden."

Foto: Thomas Tveter ©

Foto:Thomas Tveter ©

 Foto: Thomas Tveter ©

Rotvekst / Root Crop / Descendunt radices  Foto: Hilde Jordbruen ©

Foto: Hilde Jordbruen ©

Foto: Hilde Jordbruen ©

Blodsbånd / Blood Ties / Sanguine coniunctae, Foto: Hilde jordbruen ©

Foto: Hilde jordbruen ©

Foto: Hilde jordbruen ©

Foto: Hilde jordbruen ©

Ugress / Wild Growth / Herbae inutiles, Foto: Thomas Tveter ©

Foto: Hilde Jordbruen ©

Foto: Hilde Jordbruen ©

Foto: Hilde Jordbruen ©

Ugress / Wild Growth / Herbae inutiles, detalj. Foto: Hilde Jordbruen ©

Stop.Rewind.Play-Underverk

2018

Med en felles tittel «Stop. Rewind. Play» viste Akershus Kunstsenter fra 11.01.2020-09.02.2020 seks separatutstillinger der alle kunstnerne forholdt seg til miljø og oppfatninger om natur i sine arbeider. de andre kunstnerne var: Helge Hansen, Jorunn Irene Hanstvedt, Nina Malterud, Lina Norell og Arild Våge Berge. I «UNDERVERK» leder jeg publikum inn i en fiktiv verden iscenesatt av meg. Jeg arbeider med uttrykk som tilstreber vakre og groteske former som henvender seg til betrakterkroppen. Foto: Istvan Virag og Anders Bergersen.

Detalj Snyltere: ca 350 moduler, fra 2x2cm til 10x10cm, Sandstøpte i porselen og steingodsleire. Glasert med diverse glasurer.

Vokteren: H80xB50xL50, Sort steingodsleire og utstoppet ravn.

Detalj Snyltere

SUKK: H32xB35xL35, steingodsleire og diverse glasurer.

Detalj SUKK

Gyllen: H40xB38xL38, steingodsleire og glasur.

Det er ikke gull alt som glitrer: H37xB40xL40, Steingodsleire og diverse skulpturer.

Detalj Det er ikke gull alt som glitrer

Ta Den Bort: H45xB50xL50, steingodsleire med diverse glasurer.

Lidenskap: H40xB38X38, Steingodsleire og diverse glasurer.

Detalj Lidenskap

SILDRE

2019

Trøndelag Senter for samtidskunst TSSK. Separatutstilling sammen med Gunhild Vatn. Foto Susann Jamtøy og Anders Bergersen.

SnyltereFoto: Susann Jamtøy

Detalj; Snyltere.

Kjernehus, 2019, steingods , div. glasurer, H 1m B 0,5m.

Kraft, 2018, steingods, glasur, H 70 x B 40 x D 70.

Rundsnylter,2018, porselen, div.glasurer, D 15cm, Foto: Anders Bergersen.

Organ I, 2018, steingods, glasur, H 30 x B 25
Foto: Anders Bergersen

Organ II, 2018, steingods, glasur H 23 x B 20 Foto: Anders Bergersen

Organ III, 2018, steingods, glasur H 23 x B 20 Foto: Anders Bergersen

Detalj, Organ III, 2018, steingods, glasur H 23 x B 20 Foto: Anders Bergersen

Melting

2018

"Melting" Mål: ca H 60cm L 40cm. Materialer: Porselen, steingods, leirgods og diverse glasurer.
Arbeidene bygger på rytmiske gjentagelser og sammenstillinger av unike tredimensjonale, nonfigurative objekter. Inspirasjonen til skulpturene finner jeg i strukturer og systemer fra naturen og dyreverdenen. De ulike systemene er utviklet av et mangfold unike komponenter. Dette fascinerer meg.
Foto: Lykt AS og Anders Bergersen©

Balanse, leirgods og div. glasurer, 44X15X24cm

Uten tittel, porselen og div. glasurer, 45X35cm.

Melting, porselen og div. glasurer, 50X45cm.

Melting II, porselen og div.glasurer. 40X30cm.

MeltingIII - Steingods og div. glasurer, 45X40cm.

Detalj Melting.

Detalj Melting II

Detalj Melting II.

Druen, Farsund barneskole

2022

Druen, 2022, L 6m x H 0.6 m, pulverlakkert stål og støren granitt. Foto: Kai Wilhelm Nessler ©

Druen, 2022, L 6m x H 0.6 m, pulverlakkert stål og støren granitt. Foto: Kai Wilhelm Nessler ©

Druen, 2022, L 6m x H 0.6 m, pulverlakkert stål og støren granitt. Foto: Kai Wilhelm Nessler ©

Purpurrot, Stord Sjukeheim, Stord.

2019

Jeg ønsket å skape et verk som gir assosiasjoner og tilhørighet til alle som bor, besøker og jobber ved sjukeheimen. Verket skal være behagelig å hvile øynene på og forhåpentligvis inspirere til refleksjoner rundt livet.

Den vakre egenskapen til løkblomsten er at selv om blomsten visner så er den full av liv og kan blomstre på ny. Den spirer, blomstrer, visner og spirer igjen. Livets berg og dalbaner!

Jeg lot meg også fasinere av de flotte formene som finnes hos de ulike løkene. De er volumiøse og elegante på samme tid. Ornamentikken i blomsterkronen er inspirert av folkekunsten,som gir assosiasjoner utover landegrensene. Kronen har også elementer fra vår eldste katedrals rosevindu, som er bygget opp av sirlig ornamentikk.

Plassen skulpturen skal stå på har en intim atmosfære som det er viktig å ta vare på. Ved å gjøre formen litt større enn et menneske er den tilgjengelig, men 
likevel så stor at den vekker opmerksomhet. Jeg håper formen oppleves som åpen og inkluderende. Det har også vært viktig å skape en form som er 
abstrakt, men gjenkjennelig, med tanke på brukergruppen.

Purpurrot, 2019, H 2.90mx B1.38m. Foto: Magne Langåker ©

Detalj,Purpurrot, 2019, H 2.90mx B1.38m. Foto: Magne Langåker ©

Detalj, Purpurrot, 2019, H 2.90mx B1.38m. Foto: Magne Langåker ©

Detalj, lys, Purpurrot, 2019, H 2.90mx B1.38m. Foto: Trude Westby Nordmark ©

Drømmebrønn, Haugmotunet omsorgsbolig, Notodden.

2017

"Drømmebrønn" Mål: L 5m H 1,20m. Materialer: Stål, betong og stein(sort larvikitt).

Sjødyr, eventyr, taktile opplevelser og minner har vært utgangspunktet for mitt valg av skulpturer til sansehagen ved Haugmotunet omsorgssenter.

Vår og sommer er vakre årstider for hagen, mens høst og vinter oppleves som mindre fargerike. Mine skulpturer er utformet for å gi sansehagen «sansbare planter» også i denne tiden.For å vekke minner hos de eldre brukes den skulpturelle helheten i objektene sammen med de taktile materialene. Utgangspunktet i planter og sjødyr er valgt for å gi grobunn for gode minner og assosiasjoner.Ved å forstørre og abstrahere objekter fra naturen, som i virkelighetens verden er små, håper jeg å skape noen «Alice in Wonderland» øyeblikk i en eventyrverden hvor alt er mulig.
Foto: Anders Bergersen.

Kvisten, Brøttum skole, Ringsaker kommune

2014

“Kvisten” Mål: L 6.0m H 0.60m Materialer: Pulverlakkert stål, bær- støren granitt, varmekabler i hovedkvisten.“Kvisten” ser jeg på som en detalj av noe større – Catrine Kullberg sitt landskap (Se glassfasade). En historie jeg ønsker kvisten skal være en del av, men samtidig lede oss videre til nye assosiasjonsrekker. Har “Kvisten” falt ut av bildet? Vokser den ut fra bildet? Kan den se ut som et pinnedyr? Rører den på seg? Foto: fotokirsti.no©

Mitt skip er lastet med - Livets steiner, Aust Agder kulturhistoriske senter, Arendal.

2014

“Mitt skip er lastet med - Livets steiner”
Mål: B 8,70m x L 8,70m x H 1,90m.
Materialer: Mørk labrador, Støren granitt, eik, ledlys, pulverlakkert stål m/laserskjærte bokstaver, freste koordinater i eikekuler,
vindinnstallasjon i aluminium.

Mitt skip er lastet med - er i utgangspunktet en ordlek som alle generasjoner har kjennskap til. Assosiasjonene vil imidlertid være forskjellig ut ifra bakgrunn og alder. Aust Agder Kulturhistoriske Senter er skipet som er lastet med dokumentasjon av levd liv. Tekstene på steinene gir imidlertid assosiasjoner utover dette.