Nitrofragmenter

2020

"En svale gjør ingen sommer"

2022

«Én svale gjør ingen sommer» er en av Aristoteles mange ordspråk. Filosofen sa det samme om lykke. En dag eller en kort stund med positive opplevelser er ikke nok for å bli opprømt eller virkelig lykkelig. Lykke krever tid og trolig må våre liv være av en viss lengde for å kunne oppleve lykksalighet.

Kunstneren har selv erfart at lykke krever både tid og oppmerksomhet. At positivitet og opplevelsen av det vakre, er avhengig av hvordan en velger å møte utfordringene en står ovenfor og hvordan en bestemmer seg for å «se» verden.

Hvordan lære seg å verdsette de små tingene og gode følelsene slik at det oppfattes som virkelig glede? Dette er spesielt viktig å huske på når livet er som verst, når en blir testet på det ytterste.

Kunstneren har derfor latt seg inspirere av dette, av Aristoteles ekspresjon «Én svale gjør ingen sommer», hjertet som organ og de livsviktige kransårene. Dette har kommet til uttrykk i ulike bilder, brosjer og skålformer som stilles ut v/Rælingen kunstforening september 2022.