Skisse til en samtale

2016

“Skisse til en samtale” et et prosjekt som utforsker samtalen når den tar form som visuelt uttrykk, handling eller objekt. Prosjektet stiller spørsmål rundt hva som er destruktive og konstruktive handlinger, hvordan handlinger forståes eller misforståes og hvordan en fortelling vokser frem eller brytes ned avhengig av kontekst.

The noble art of self defense - renhårig nevekamp

2015

I dette prosjektet sammenstiller jeg grafiske trykketeknikker og boksing. Boksesekken minner om en trykkevalse og selve boksingen om stempler som setter trykk. Den kroppslige handlingen overtar eller mimer den maskinelle.

splintre/spjelke/spleise/splitte

2014

Verket undersøker variasjonen i ord som ligner fonetisk og i betydning.