Om lengsel vet jeg ingenting

2023

Kva er det vi tek utgangspunkt i når vi forsøker å finne ut korleis ting heng saman? Frå kor langt unna beveger vi oss innover i detaljar før vi byrjar å ane eit mønster, noko meiningsberande som bind ting saman? Det seiest at punktet ikkje har nokon dimensjon, at det er den minste, udelelege del. Punktet er ikkje i seg sjølv festa til tid eller rom, det er fyrst når det vert føydd saman med noko anna enn seg sjølv det trer inn i dimensjonar, forankrast og finn ein heim. Som ein klump av leire knuga i ei hand, for så å verte eit handtak, ei linje, ein boge som festar eitt punkt til eit anna.  

Om lengsel vet jeg ingenting inviterer Trude Berg publikum til eit møte med verk som blottlegg sin eigne konstruksjonar, som kan ramme inn små gløtt av verda bak, eller omslutte og verne delar av kroppen og let ein kome tett på dei berande punkta som held dei oppe. 

Utdrag av utstillingstekst skrevet av - Sara Kollstrøm Heilevang / KRAFT

Foto: KRAFT, Bergen

Som noe bærer og annet brister

2022

Arbeidene i serien "Som noe bærer og annet brister" består av skjøre keramiske fragmenter med referanser til arkitektoniske elementer, bærekonstruksjoner og armeringsjern.

Gjennom disse arbeidene undersøker hun kompleksiteten i den menneskelige væren og våre interaksjoner. Strukturene symboliserer det som ofte blir oversett, eller ansett som ubetydelig og verdiløst, men de stiller også spørsmål ved de tilsynelatende hierarkistiske forholdene mellom det emosjonelle og det logiske og mellom det solide og det sårbare.

For dette prosjektet mottok Trude Norske Kunsthåndverkeres studentpris 2022.

Erindrings-verktøy

2020

Vi kan velge å tro at ingen er født onde og at kollektive grusomme handlinger oftes kommer av undertrykkelse. Resultatet av desperate mennesker med tankeløs, automatisk tillit og lojalitet til systemet og til de som sitter med makten har vi sett mye av gjennom tidene. Hannah Arendts teorier om odskapens banalitet er derfor dessverre like aktuell. Disse strukturene finnes og i småsamfunn, i familien, på skolen og arbeidsplassen, der de tilsynelatende trygge og nære omgivelsene også har potensiale for det urovekkende og skremmende.

Memory tools

2020

"Man kan mene at det er vigtigt at lære å leve i nuet. Men faktisk er det netop vigtigt for vores overlevelse, både som individer og som menneskehed, at vores personlige tidshorisont rækker langt videre. Derfor har vi erindringer. De er der for å befri os fra nuets begrænsninger."

Fra "Erindring", Dorthe Berntsen, Professor i Psykologi (Aarhus Universitetsforlag)