Som noe bærer og annet brister

2022

Arbeidene i serien som noe bærer og annet brister består av skjøre keramiske fragmenter med referanser til arkitektoniske elementer, bærekonstruksjoner og armeringsjern.

 

Gjennom disse arbeidene undersøker jeg kompleksiteten i den menneskelige væren og våre interaksjoner. Strukturene symboliserer det som ofte blir oversett, eller ansett som ubetydelig og verdiløst, men stiller også spørsmål ved de tilsynelatende hierarkistiske forholdene mellom det emosjonelle og det logiske og mellom det solide og det sårbare.

detalj