Liten Fugl og Stor Ulv

2017

Billedvevprosjekt Liten Fugl og Stor Ulv har jeg arbeidet med fra jeg fikk støtte fra Kunstløftet til prosjektet i 2014. Arbeidene er rettet mot barn og unge, og handler om det å være liten kontra stor. Prosjektet ble vist ved Tøyen Deichmanske i april 2017. En del av prosjektet ble til arbeidet Brittle Little & the Brutal Truth, som var med ved William Morris Gallery i utstillingen Weaving New Worlds, 2018.

Immersed in Another World

2014

De siste årene har jeg arbeidet med prosjektet Immersed in Another World. I det kombineres tekstil og tekstur med tegning og tekst. Prosjektet har mottatt støtte fra Kunstløftet og Eckboes Legater. Tema er traumereaksjoner hos barn og unge, som dissosiasjon og endring i selvbilde. Formidlingsprosjekt for å spre informasjon om liv og helse etter traumatiske hendelser.

Glimt fra ei tid

2017

For tiden jobber jeg også med tekstiltegninger til Glimt fra ei tid. Prosjektet har fått støtte av BKV.

Bloom! & Jolly Future

2016

Ved utstillingen Here & Now som vandret i England, viste jeg to arbeid. I det ene, Bloom! & Jolly Future, arbeidet jeg med det å være mor og kunstner som tema. Denne veven er innkjøpt av Akershus Fylkeskommune. I det arbeidet som vandret, We Don`t Know What The Little Bird Sings, har jeg arbeidet med redselen for det uforutsette, og ujevnbyrdige relasjoner som tema. Arbeidet referer til sangen We No Who U R av Nick Cave & the Bad Seeds.

When Grief Comes

2015

Ved Landart 2015 i Ask, Gjerdrum, viste jeg installasjonen When Grief Comes i en gapahuk. Den bestod av vev, hengekøye og musikk. Musikken finnes i noen strømmetjenester, som Birds and Trees, playlist LANDART 2015.

You Never Laugh Laughter

2021

Jeg liker bøker om kvinner skrevet av menn. I dette arbeidet, som er en del av et større prosjekt for vev, har jeg tatt utgangspunkt i boken Sons and Lovers. Sitatet You Never Laugh Laughter, finnes i et av kapitlene.

Nyperose/Poses

2020

Noen nyperoser som ble vist i utstillingen Solbrända Erfarenheter ved Soft galleri juli-august 2020.