Liten Fugl og Stor Ulv

2017
Billedvevprosjekt Liten Fugl og Stor Ulv har jeg arbeidet med fra jeg fikk støtte fra Kunstløftet til prosjektet i 2014. Arbeidene er rettet mot barn og unge, og handler om det å være liten kontra stor. Prosjektet ble vist ved Tøyen Deichmanske i april 2017. En del av prosjektet ble til arbeidet Brittle Little & the Brutal Truth, som var med ved William Morris Gallery i utstillingen Weaving New Worlds, 2018.

Immersed in Another World

2014
De siste årene har jeg arbeidet med prosjektet Immersed in Another World. I det kombineres tekstil og tekstur med tegning og tekst. Prosjektet har mottatt støtte fra Kunstløftet og Eckboes Legater. Tema er traumereaksjoner hos barn og unge, som dissosiasjon og endring i selvbilde. Formidlingsprosjekt for å spre informasjon om liv og helse etter traumatiske hendelser.

Glimt fra ei tid

2017
For tiden jobber jeg også med tekstiltegninger til prosjektet Glimt fra ei tid. Prosjektet består av tegninger gjort på dunlerret ved bruk av monotypi. Jeg er interessert i hvordan hjernen vår lagrer minner, og hvordan vennskap former oss i oppveksten, og undersøker dette i Glimt fra ei tid. Prosjektet trykkes ikke før i 2020, som tre pamfletter.

Random Writings

2001
Siden jeg var ganske ung har jeg elsket å skrive. Jeg har likt å kalle meg en tekstninja, siden jeg har brukt alias. Og jeg tror dette valget med å være hemmelig skribent også skyldes skyhet, dessuten ville jeg gi meg selv og venner et sted å gi uttrykk for erfaringer uten å trenge være redd for å bli latterliggjort. I tillegg opplevde jeg det som flaut å skrive så følsomt som jeg gjorde den gangen trenden var teori fremfor følelser. For tiden er det å skrive en interesse, ikke en jobb. Jeg publiserer korte tekster og pamfletter, sammen med kunsthåndverk og tegning på tekstil, på nettsiden min under lyrics: www.tonjesorli.com

Bloom! & Jolly Future

2016
Ved utstillingen Here & Now som vandret i England, viste jeg to arbeid. I det ene, Bloom! & Jolly Future, arbeidet jeg med det å være mor og kunstner som tema. Denne veven er innkjøpt av Akershus Fylkeskommune. I det arbeidet som vandret, We Don`t Know What The Little Bird Sings, har jeg arbeidet med redselen for det uforutsette, og ujevnbyrdige relasjoner som tema. Arbeidet referer til sangen We No Who U R av Nick Cave & the Bad Seeds,

When Grief Comes

2015
Ved Landart 2015 i Ask, Gjerdrum, viste jeg installasjonen When Grief Comes i en gapahuk. Den bestod av vev, hengekøye og musikk. Tittelen referer til en bok som handler om hvordan vi mennesker støtter oss til dyr, natur og fugler i sorgprosesser. I tillegg var jeg interessert i fuglen som symbol i musikk, og fant fram til låter hvor fugler, trær, og bluebirds spesielt, var referanse. Listen ligger fortsatt på Spotify under Birds and Trees, playlist LANDART 2015.

Billedvevserie

2001
I en serie billevevarbeid i ramme forsøkte jeg å arbeide med det feminine subjekt, som krenket eller utsatt, ved bruk av approprierte elementer og rollefigurer fra tegneserier, blant annet Dolly Duck, for å allmenngjøre eller formidle hva som skjer i henne som er uten stemme eller ord etter hendelser. Hver ramme er tenkt som en rute eller del av en større fortelling, med referanse til tegneseriens oppbygning. Rammene er en del av arbeidene for å kunne vise frem vev som teknikk og tradisjon.To av vevene ble innkjøpt av KODE 1 Bergen.

Fra separatutstilling ved Hå Gamle Prestegard i 2008. Veven heter Try to Relax!

Love Lies Behind a Green Door!

He Disappears in a Cloud of Black Ink! Her utstilt ved Kaunas Biennial Textile i 2011.