Topographies of Colour i Rom 8, Bergen

2014

En farge- og lys-installasjon med tre serie-projeksjoner i ulik loop. Silkelengder.

Topgrafisk Landskap i KRAFT galleri, Bergen

2017

Romintallasjon. To-sidige digitalt trykkede tekstiler og et videoverk.

The Red Sea (130 x 130)
The Pink Sky (130 x 130)
The Bright Gap (130 x 300)
The Dark Gate (130 x 300). Innkjøpt av Fondet for Kunsthåndverk til KODE 1.

Aereal: Tre videoprojeksjoner i ulik loop.