World of Unrealism

2022

Video projisert på pleksiglass. Keramikk. Bord og stol.

Keramikk

Keramikkskulpturer på metallbord med integrerte videofilmer.

The sound of waves in a pool of water

2021

Installasjon til gruppeutstillingen Nostalgia på Visningsrommet USF

Trust

2020

© for Change

2019

Verket «© for change» tar utgangspunkt i en porselensfigurin eller nipsfigur, og en samling bilder hentet fra internett. Jeg har jobbet med tanker rundt hvordan våre identiteter påvirkes og styres av bildene som omgir oss. Vi er i konstant endring og alt rundt oss endrer seg hele tiden. Våre virkeligheter blandes sammen med andres virkeligheter. Vi ser på skjermer som fremstår som portaler til andre verdener. Jeg ønsker med dette verket å stille spørsmål rundt hva som gjør oss til de vi er.