Trygg

2016
Tekstil, funnet objekt, tråd, paljetter. En funnet redningsvest påført paljettbroderi basert på Lofotbunaden. Dette arbeidet utforsker tema som tilhørighet, sikkerhet, flukt, krisehåndtering og bekymring. Et møte mellom forskjellige kulturer der vi balanserer mellom medmenneskelighet og fremmedfrykt, stolthet over egen nasjonalitet og frykten for kulturell utvanning. Hvordan beholde sin identitet?

Næringskjede

2016
Installasjon. Marint søppel, metall, kinderegg. Arbeidet tar for seg spørsmål rundt marint søppel og mikroplast. Det flyter millioner av tonn med plast rundt i verdenshavene. De økologiske konsekvensene er alvorlige. Plast bruker hundrevis av år på å bli borte. I prosessen brytes den ned til mikropartikler som tas opp i ulike marine næringskjeder, og giftene flytter seg oppover i kjeden. Alle arter er truet.

Rede

2015
Installasjon. Marint søppel, gress, måsegg. Arbeidet tar for seg spørsmål rundt marint søppel og mikroplast. Det flyter millioner av tonn med plast rundt i verdenshavene. De økologiske konsekvensene er alvorlige. Plast bruker hundrevis av år på å bli borte. I prosessen brytes den ned til mikropartikler som tas opp i ulike marine næringskjeder, og giftene flytter seg oppover i kjeden. Alle arter er truet.