Redning

2019

Konstruert livbøye av gjenbrukstekstil med brodert krakelering.
Objektet henger fra taket, akkurat utenfor rekkevidde.

Speilbilde

2018

Tilsynelatende et sminkespeil som består av broderringer montert på deler av en eldre sakselampe. De gjenbrukte tekstilene er brodert med et mønster som hentyder krakelering og knust speil, forvitring og ødeleggelse. Arbeidet inviterer til refleksjoner rundt selvbildet.

Lykke til

2018

Tekstil, metalltråd, avispapir. 45 x 40 x 35 cm
Arbeidet er inspirert av historier om det svarte markedet for flyteutstyr som dukket opp i forbindelse med den store flykningestrømmen i Middelhavet. Objektet minner om en redningsvest og er sydd av tyll og fylt med avispapirkuler. Verket stiller spørsmål rundt verdier og behandling av mennesker på flukt.

Trygg

2016

Tekstil, funnet objekt, tråd, paljetter. En funnet redningsvest påført paljettbroderi basert på Lofotbunaden.
Dette arbeidet utforsker tema som tilhørighet, sikkerhet, flukt, krisehåndtering og bekymring. Et møte mellom forskjellige kulturer der vi balanserer mellom medmenneskelighet og fremmedfrykt, stolthet over egen nasjonalitet og frykten for kulturell utvanning.