Broken by the life it once sustained

2022

Råglaserte, saltbrente og vedfyrte arbeider fra opphold på Guldagergaard - Project Network.

Broken by the life it once sustained

2021

Amalgamating hand with lore

2020

Bergtatt av ferdaminnet

2018

Oversiktsbilde av "Bergtatt av ferdaminnet".

Foto: Istvan Virag

Detaljbilde av "Bergtatt av ferdaminnet"

Detaljbilde av "Bergtatt av ferdaminnet"

"Bergtatt av ferdaminnet: Tannskap"

Foto: Istvan Virag

Detalj av "Bergtatt av ferdaminnet: Tannskap"

Objekter fra "Bergtatt av ferdaminnet"

2018

Keramikk + mat

2019