ENERGILINJER

2012
Arbeidene i energilinje-serien er utført i jacquardvev og er en utforskning av et analogt og et digitalt utrykk: Håndens tegninger og vevens digitale løsninger kombineres. Serien "Energilinjer" er en videreføring av de repetativt oppbygde tegningene jeg utfører parallelt med de vevde arbeidene. "Energylinjer" har blitt vist flere steder; de viktigste Trafo Kunsthall (2012) og Forårsutstillingen i København(2014). I Kbhvn ble tre arbeider fra serien nominert til den internasjonale pris.

 

Horisontal and vertical energy lines. 165 cm x 405 cm. Digital jacquard loom/stitching.  Linen/cotton

Blue energy / blå energi. 162 x 347 cm. Tilh. Asker kommune

Blue energy /Blå energi, detalj