CONTINUUM

2016

Continuum er samletittelen på en serie med håndvevde miniatyrer jeg startet på i 2016. Tekstilene bygges ved hjelp av tråd-og fargesammensetninger, overlag og underlag og til slutt bearbeiding med sting. Fra avstand ser vevnadene ukompliserte ut, men på nært hold framstår de som svært sammensatte. Gjenragelse og forflytning leder til en rytme som repeteres og som samtidig endres, nesten umerkelig eller mye. Hver miniatyr kan leses som et kart over dagene vi lever

"CONTINUUM #002"  2016. 20x 4 x 23,8 cm. Lin, bomull, polyester, stivelse  

"CONTINUUM #005"  2016. 19,8 x 4 x 24 cm. Lin, bomull  

"CONTINUUM #006"  2016. 19,5 x 4 x 23,5 cm. Vev, knuter og sting. Lin, bomull og stivelse  

"CONTINUUM #011"  2016. 18,3 x 4 x 22,5 cm. Vev, tvinn, knuter og sting. Lin, bomull og stivelse

"CONTINUUM #015"  2017. 19,3 x 4 x 23,8 cm. Vev, og sting. Lin og bomull

"CONTINUUM #017"  2017. 19,5 x 4 x 23,2 cm. Vev og sting. Lin, bomull og stivelse

"CONTINUUM #018"  2018. 19,3 x 4 x 23 cm. Vev . Lin og bomull

"CONTINUUM #020"  2018. 19,5 x 4 x 23,5 cm. Vev og sting. Lin og bomull 

"CONTINUUM #023"  2018. 20,5 x 4 x 23,5 cm. Vev og sting. Lin og bomull 

"CONTINUUM #024"  2018. 19,5 x 4 x 23,5 cm. Vev og sting. Lin og bomull 

"CONTINUUM #025"  2018. 19,5 x 4 x 23,8 cm. Vev. Lin, bomull og polyester

"CONTINUUM #026"  2018. 19,5 x 4 x 23,5 cm. Vev og sting. Lin og bomull

"CONTINUUM #027"  2018. 19,5 x 4 x 23,6 cm. Vev og sting. Lin og bomull 

"CONTINUUM #028"  2016. 19,7 x 4 x 23,5 cm. Vev, tvinn, knuter og sting. Lin, bomull og stivelse

"CONTINUUM #029"  2018. 19,5 x 4 x 23,6 cm. Vev og sting. Lin, bomull og polyester.

Innkjøpt til Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum fra Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling 2019. 

"CONTINUUM #031" 2018. 19,3 x 4 x 23 cm. Vev og sting. Lin og bomull 

Fra utstilling på "Det gule huset".

ENERGILINJER / ENERGY LINES

2010

Arbeidene i energilinje-serien er utført i jacquardvev og er en utforskning av kombinasjonen av analoge og digitale utrykk: Håndens tegninger og vevens digitale løsninger kombineres. Serien "Energilinjer" er en videreføring av repetativt oppbygde tegningene jeg utfører parallelt med de vevde arbeidene. "Energilinjer" har blitt vist flere steder; de viktigste Trafo Kunsthall (2012) og Forårsutstillingen i København(2014). I Kbhvn ble tre arbeider fra serien nominert til Den internasjonale pris. Arbeidene fra serien som jeg viser her er alle laget i Tilburg i Nederland. Formatene varierer i bredde, fra 205cm til 420 cm. Alle høyder er 160 cm. Alle fotos Jostein Fjalestad.

Blue energy /Blå energi, detalj

SJIKT / LAYER

2012

Utdrag fra tekst om Layer skrevet av Gudrun Eidsvik:
"Layer" ble vist for publikum første gang under Solveig Aalbergs utstilling "Passing Through" i Trafo Kunsthall i 2012. Verket er stort, men luftig (420 x 290 x 120 cm). En rekke smale, håndvevde vertikale bildefelter i bomull og lin, henger fritt i avstand fra veggen og skaper et rom vi kan gå inn i. På veggen Layer er plassert mot, er speilfolie i tilsvarende format montert slik at verket gjentas i en ruglete og mer flytende, utsuddet versjon.

På mange måter er Layer et samlet bilde på Aalbergs metode. Alt begynner med tegningen. Hun jobber med bevegelse og forflytning i de minste detaljene og de store linjene, helt bokstavelig. Når tegningen blir oversatt til tekstil, blir strekene tråder, og i samme prosess utsøkt fargesatt. Det finnes en perfeksjonert palett gjennom hele Aalbergs kunstnerskap som vi ser igjen i Layer. Vi finner lag av farge, av trådene bak og foran, fra sidene og i tverrsnitt.

Horisontalen i veven står som arket i en abstrakt fortelling skrevet på begge sider. For- og baksiden er utgangspunktet for et formmessig språk. Idet for- og baksiden av tekstilet påvirker hverandre, forteller det betrakteren at det skapende også ligger i det skjulte. Hierarkiet er ikke gitt - det som er nærmest veggen har en likeverdig plass når verket blir til."
(Alle fotoene som vises av Layer her er fra Arsenals, Riga i 2014. De viser helhet og detaljer. Fotos: Ojars Grikis, Kristin Lindberg, Solveig Aalberg)

PÅ VEG GJENNOM / PASSING THROUGH

2012

202 x 398 cm. Håndvevet i fem deler som er montert sammen med sting. Materialer er lin og bomull.

Kunst til offentlige rom, et utvalg av oppdrag jeg har hatt fra 1990 og fram til i dag

2000

Her kan dere se noen bilder av kunst jeg har laget til offentlige rom. Ytterlige beskrivelse om hvert enkelt prosjekt er å lese på www.solveigaalberg.no under fanen "public art"

Drammen Everk. Vev og laminering

Drammen Everk. Detalj

Kapellet, Bærum sykehus

Kapellet bærum sykehus, detalj

Kommunegården, Bærum. Innkjøpt fra Høstutstillingen

Holmlia kirke

Holmlia kirke.

Statsarkivet Kongsberg

Statsarkivet, Kongsberg

Ålesund sykehus. Laminering, broderi

Skien fritidspark. Mosaikk på 8 m høy søyle.

Skien fritidspark, detalj

Kirketekstiler

2014

I de senere årene har jeg hatt flere oppdrag for kirker. Jeg har utført messehakler og antependier til Vardåsen kirke, antependier og prekestolskleder til Helgerud kirke og messehakler og stolaer til Røyken kirke. Når jeg arbeider med kirkeoppdragene tar jeg utgangspunkt i kirkerommets lys, farger, arkitektur og historie. Her er litt om prosessen for Røyken kirke: Kirken er en langkirke fra 1229. I dette kirkerommet valgte jeg å bruke formløsninger fra elementer i rommet som et utgangspunkt for tekstilene og å beholde middelalderens fortellende billedspråk. –Som duen over prekestolen, borden på døpefonten, akantusrankene på altertavlen og vigselskorsene på de kalkede veggene. Messehaklenes stripeopdeling er inspirert av altertavlens ruteoppdeling. Ved å håndfarge; finne riktig fargedybde, valør og intensitet og prøve ut fargene i ulike lysinnfall har jeg søkt å finne de ultimate røde og fiolette fargene for akkurat denne kirken. Jeg har brukt ull og silke fordi dette gir en kvalitet som har et eget lys-skinn, får et fint fall, har en tyngde i uttrykket og samtidig en letthet. Jeg har eksperimentert med ulike teknikker for å komme fram til en kvalitet som gir stoffet et godt fall og en tyngde samtidig som det er lett og godt å bære. Samtidig har jeg kommet fram til et bindemønster i veven som gjør det mulig å brodere på stoffet slik at stoff og symbolenes utførelse i broderi -og sting -teknikk blir en helhet. Alle tekstilene er montert av Anni Hagen. Spesiallagde kleshengere i sedertre er utført av Kjell Hommerstad.

Røyken kirke

Fra innvielsen av fiolett messehakel og stola i Røyken kirke

Fiolett stola, med vigselskors-ornament

Fiolett messehakel, med tornekrone - motiv.

Detalj, messehakel

Rød messehakel og stole til Røyken

Detalj, messehakel Røyken

Detalj, stola Røyken

VARDÅSEN KIRKE

Vardåsen, kirkerommet

Fiolett antependium.

Fiolett messehakel, foran.

Vardåsen. Detalj, tornekrone

Vardåsen, detalj.

Vardåsen, rødt antependium. Vev og sting, bomull og lin.