BARMEN & BREKKE

2015
Barmen & Brekke er eit samarbeid mellom Per Tore Barmen og Siri Brekke tufta på ei felles interesse for handverk, material og tradisjonelle teknikkar. Barmen er utdanna med sveinebrev i treskjæring og som ingeniør i 3D modellering. Han har vore utøvande i yrka i over 20 år. Brekke har bakgrunn i folkekultur- og produktdesignstudier og har eit hovudfag i keramikk frå Kunsthøgskulen i Bergen i 2005. Ho har vore verksam som kunstnar i Bergen, og stilt ut i inn- og utland i over 10 år. Barmen & Brekke byrja å jobbe saman i 2015, og sel sine arbeid blant anna på KODE, kunstmuseene i Bergen, Nasjonalmuseets butikk i Nasjonalgalleriet og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim. I 2017 er dei aktuelle med nye arbeider til utstillinga Everything is connected- Norwegian contemporary crafts and design under Milan Design Week og utstillinga Multiply som vert vist ved Hå Gamle Prestegård/Møbelgalleriet Stavanger og ved KRAFT i Bergen. Prosjektet har eigne heimesider: www.barmenbrekke.no. Foto Barmen & Brekke, Siren Lauvdal og Bjørn Johan Stenersen.

FARSARV

2013
Prosjektet Farsarv tek utgangspunkt i ei farsarv frå min bestefar og består av 13 hamrar med ulike profilar samt anna verktøy Bestefar produserte til framstilling av metallarbeid, diverse sjablongar i metall for beslag, nokre frie skisser til små skulpturar og ei mengd ferdige og uferdige skåler produsert for turistmarknaden. Ved sida av dette finns det ei bok med sirlege notater og teikningar frå ‘Fyrelesningar’, skisser, arbeidsteikningar og konstruksjonsteikningar. Eg arbeider med å samanstille mine keramiske avartar og originale metallarbeid frå Bestefar i eit fiktivt arkiv/installasjon.

MATERIAL INSIDER INFORMATION

2012
MATERIAL INFORMATION/ KUNSTMUSEENE I BERGEN/ 28.09.2012 - 27.01.2013 ‘Material Insider Information’ er prosjektittel for alt arbeid som vil finne stad under Brekke sitt gjesteopphold ved Permanenten/Kunstmuseeene i Bergen. Hennar verksemd som kunstnar og delar av verkstaden vil bli flytta til Blå sal i tidsrommet utstillinga føregår. Slik vil ho vere tett på og skal gjere seg nytte av museets ressursar og samlingar, samt knytte museet si samling opp mot eiga praksis som samtidig kunsthandverker/keramiker. Foto Siri Brekke og Dag Fosse. Arbeidet er dokumentert på sida: http://materialinsiderinformation.tumblr.com/

TABLEWARE STORIES

2008
Siri Brekke bruker keramisk readymade i form av gamalt porselen og fajanse som utgangspunkt for transformasjon og reproduksjon. Historiene ein gjenstand ber med seg kan koplast til aktuelle samfunnsproblem, og ho ynskjer å setje objekta i ein større historisk og politisk samanheng for å skape ny forståing rundt dei. Gjennom analyse av tingas kulturhistoriske, materielle og estetiske sider knytter ho dei opp til ein bodskap basert på samtida, og let dei slik inngå i ein diskusjon om aktuelle problemstillingar i verda me lev i. Ved gjenbruk av gjenstander, tekst og ytringar skapar ho verk der fortid og notid møtest, og skiljet mellom høg- og lågkultur vert oppheva. Tekstane ho bruker i arbeida Tableware Stories og The Jump har ho henta frå diskusjonsfora på internett. Plakatane i demonstrasjonstoget Conversation Piece har fått sitat frå kjente figurer i historien, blant anna frå Mahatma Ghandi, Mor Theresa og Henry David Thoreau.

EIT SLAGS PARADIS

2007
Utstillinga 'Eit slags paradis' ved Kunstnerforbundet 2007 viser fat for frukt, fontener, blomstrande greiner med meir. Arbeidet har eit element av leik i seg, mange med utgangspunkt i avstøyping av former som barn leiker med i sandkassen. Desse vert nytta i nye samanstillingar. Utgangspunkt for val av motiv er interessa for sanselege opplevingar knytt til årstider og syklusar i livet; sommar, haust, vinter og vår. Smak, lukt og taktilitet; prosessen frå bløming til frukt, og vidare assosiasjonar.