Fargesprak - glimt av sommer

2022

I serien Fargesprak tar arbeidene utgangspunkt i personlige minner, inspirert av både 1950-tallets modernisme og abstrakte stilperiode. Uttrykket i arbeidene er en blanding av intuitive og konstruktivistiske prosesser, der samspillet mellom farge og form spiller en sentral rolle. Arbeidene har et utforskende og abstrakt formspråk der jeg søker mot en dynamikk og et spenn i uttrykkene. Arbeidene i denne serien ble første gang vist på utstillingen «Glimt av sommer» på tekstilindustri museet i Salhus høsten 2022.