Ny/ne

2016

Ny/ne består av 8 blåste glasskuler som er bearbeidet kaldt gjennom saging, gravering og sliping. Glasskulene fremstår både med et indre og ytre rom som fremstår forskjellig i det betrakteren beveger seg i forhold til verket. Ved å gi formene et horisontalt forløp, opptrer et landskap som ser- lik våre øyne ser- utover og innover.

Vessel (you promised me poems)

2015

I confide to anything/ So I have to hide from everything/ Everybody wants a piece of me/ Rinse the origin and cease to be

Kveil

2014

Føyk

2014

Belly

2013

Karaffel.

Foto: Aliona Pazdniakova