Bjørvikabyggeklosser for voksne.

2016
"Bjørvikabyggeklosser for voksne" er en del av prosjektet "Bjørvikaleire: Research fra en kunsthåndverkers perspektiv" 60x30x10 cm Pressformet 100% leire fra byggeplasser i Bjørvika, Oslo, printet tegning, Carrarramarmor, rå leire

Middelaldermat - Bjørvikaleire: Research fra en kunsthåndverkers perspektiv

2016
26. november arrangerte vi i M20_studio åpent verksted og som en del av Bjørvikaleireprosjektet ble det servert middelaldermat fra middelalderboller laget av leire fra Bjørvika. Inspirasjonen til denne eventen kommer fra arkeologiske funn gjort av Norsk maritimt museum og NIKU i Bjørvika. NMM fant skår etter tyskimportert keramikk i ulike skipsvrak. Disse stammer fra høymiddelalderen, rundt 1400-1500 tallet. NIKU har funnet spor etter mat i forbindelse med utgravingene i Follobaneprosjektet og vi arbeidet oss sammen fram til en middelaldermeny. Les mere på www.bjoervikaclay.tumblr.com

Bjørvikaleire: Research fra en kunsthåndverkers perspektiv

2016
www.bjoervikaclay.tumblr.com