Mjøstegl 2017

2017

Rundt Mjøsa lå det rundt 25 teglverk. Disse produserte tegl til oppbyggingen av Gjøvik, Hamar og Lillehammer. I dag finnes det ingen teglverk i Norge og det er heller ikke noe utsalg av blåleire hos leireforhandlerne.

Med dette som bakgrunn, opprettet Sigrid Espelien Norges eneste teglproduksjon over sommeren 2017. Med hjelp fra venner og familie gravde hun opp blåleire, bearbeidet leira, laget murstein, bygde vedfyrt keramikkovn og brente fra hagen til broren sin i Vardal i Gjøvik.

Blåleiretegl fra Vardal i Gjøvik, brent i vedfyrt ovn. 

Murt sirkel av selvproduserte Mjøstegl med leire fra vardal, brent i vedfyrt keramikkovn. 

Til bordet: pølseproduksjon, beholder, væskeoverføring, varmeregulering og lysproduksjon

2018

Med utgangspunkt i digitalarkivet til Mjøsmuseet har Sigrid sett på verktøy og beholdere som var å finne på de gamle gårdene i Mjøsområdet. Med denne inspirasjonen har hun laget fem gjenstander av brent, selvgravet blåleire.

Bjørvikabyggeklosser for voksne.

2016

"Bjørvikabyggeklosser for voksne" er en del av prosjektet "Bjørvikaleire: Research fra en kunsthåndverkers perspektiv"
60x30x10 cm
Pressformet 100% leire fra byggeplasser i Bjørvika, Oslo, printet tegning, Carrarramarmor, rå leire

Middelaldermat - Bjørvikaleire: Research fra en kunsthåndverkers perspektiv

2016

Studio M20 arrangerte åpent verksted og som en del av Bjørvikaleireprosjektet ble det servert middelaldermat fra middelalderboller laget av leire fra Bjørvika. Inspirasjonen til denne eventen kommer fra arkeologiske funn gjort av Norsk maritimt museum og NIKU i Bjørvika. NMM fant skår etter tyskimportert keramikk i ulike skipsvrak som stammer fra høymiddelalderen, rundt 1400-1500 tallet.
NIKU fant spor etter mat i forbindelse med utgravingene i Follobaneprosjektet og ut i fra disse funnene ble det laget en middelaldermatmeny.

Les mere på www.bjoervikaclay.tumblr.com