En lineær vandring med grønn koffert

2020
Hå gamle prestegård 2020. Alle foto: Eivind Egeland