En lineær vandring med grønn koffert

2020

Hå gamle prestegård 2020. Alle foto: Eivind Egeland