Verdiløs

2016
Jeg valgte utdaterte og ubrukelige maskiner. Maskiner som hadde mistet sitt opprinnelige bruksområde og sin opprinnelige verdi. Noen av dem brukes i dag, men da i moderne og sterkt oppgraderte versjoner. Arbeidene i «Verdiløs» tar i hovedsak utgangspunkt i maskindeler fra eldre symaskiner og filmfremvisere.

Wet Dreams

2012
Wet Dreams er en serie med smykker inspirert av maneter vist på House of Foundation i separatutstillingen "Over og under".

Spenningskurver

2010
Med utgangspunkt i gjenstander og ting jeg finner som settes sammen for å gi ny mening. I Spenningskurver var det både relasjonelle koblinger og nervøse spenninger som kom til uttrykk i smykkene.

Par

2011
En gruppe smykker med utgangspunkt i to håndtak satt sammen til hvert smykke.

Cities as jewels

2011
Bearbeidede digitalekart trykket på stoff. Et utvalg vist her. Mange av byene er på Unesco sin verdensarvliste.