Skudd

2017

"Skudd" er på turne med Den 72. Nordnorske Kunstutstilling "Nordnorsken 2018". "Skudd" består av 33 små skulpturer laget av tomhylser og reinhorn funnet på turer over Finnmarksvidda over flere år. Elementene er nitet sammen med en sølvstift. Verket fikk juryens pris. Juryens begrunnelse:
"Dette arbeidet treffer betrakteren med en slående materialitet og en lavmælt styrke. Man må bevege seg nært innpå for å oppleve verket; 33 små objekter satt sammen av tomme patronhylser og reingevir.
Gjennom en rekke vandringer på Finnmarksvidda har Spillmann samlet etterlatte hylser og gevir. Messingen og hornets patina er skapt av vær og vind. Objektene har ulik opprinnelse, men har et krysningspunkt i møtet mellom jeger og bytte. I Skudd møtes metall og horn, mennesker og natur på en ny og transenderende måte. Materialene ser ut til å ha vokst sammen, eller rettere sagt hornene spirer eller skytes ut fra hylsene.
Horn som materiale har en lang håndverks- og kulturtradisjon i Nord. Skudd lykkes i den vanskelige oppgaven det er å skulle pode nye skudd på gamle røtter. Denne nye og uventede koblingen åpner opp for et bredt spekter av assosiasjoner." Foto: Philipp Spillmann/ Dan Mariner/ Julie Karoline Ulvnes

?

2017

"?" er et verk som består av 7 brosjer. Jeg hørte engang en nokså kjent kunstkritiker si: "Samtidskunsten er ikke en plass for å finne svaret, heller for å finne flere spørsmål." Gjennom store litterære helter, som Obelix eller Kaptein Haddock, ble jeg tidlig i livet konfrontert med de store spørsmålene. Disse kan man ta på seg mens man går rundt og lurer. Brosjene er skåret ut av hi-macs plater (komposittmateriale) som er avskjær/søppel fra en fabrikk. "?" ble utstilt på den tematiske utstillingen "Mangfold" om nasjonal identitet på Galleri Blaker Skanse. Foto: Philipp Spillmann/ Inge Jensen

Materiale

2016

"Materiale" er en trilogi bestående av et eldre og to nye arbeider. Hvert arbeid består av tre individer. Til sammen er de 3 ringer i sølv, 3 ringer i horn og tre brosjer i horn og bein. Arbeidet handler mest om materiale som blir brukt til smykker og andre pynt- og bruksgjenstander. Nå og da. Her og der. Det handler om materiale i seg selv. De er lokale men også universelle. Overganger fra det ene materiale til det andre. Materialets former og formene det kan ha..."Materiale" er med på Temautstillingen "I Craft, I Travel Light" som turnerer mellom Kunstmuseer/ Kunstnersenter i Arkhangelsk, Murmansk, Tromsø and Karasjok. Foto: Bjørn Jørgensen/ Aliona Pazdniakova

Round'n'round

2016

Jeg brukte en gullring for å reparere en gammel trekrakk som jeg ødelagte for å lage en trering. Det dreier seg om en slags sirkulering. Om det er resirkulering, omsirkulering, oppsirkulering, nedsirkulering eller verdisirkulering er litt uklart..."Round'n'round" var utstilt på Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling 2016 og eies av Kunstmuseene i Bergen (KODE). Foto: Kjell S. Stenmarch/ Philipp Spillmann/ Marit Lønning Reiten

Idun

2016

En dynge med plastflasker fylt med sauser finnes det inn i hver eneste bensinstasjon i Nord-Norge. I det minste overalt hvor det kan spises pølser. Sausene skal foredle våres vegmat…og om vi ikke er forsiktig også våres munnvik og skjorte. Ketchup, sennep, majones. Verket "Idun" består av 7 brosjer/ småskulpturer. Brosjene er skåret ut av HI-MACS®-plater (komposittmateriale) som er avskjær/søppel fra en fabrikk. Det er en veldig tidskrevende prosess. Kontrasten mellom "slow craft" og "fast food". Man kan "skitne seg til" eller "pynte seg" med hurtigsamfunnets symboler i form av en håndlaget brosje. Noen kan også minne om et tegneserieaktig skuttsår…"Idun" var utstilt på Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling 2016. Foto: Kjell S.Stenmarch/ Philipp Spillmann/ Marit Lønning Reiten

Retur

2014

Arbeidet "Retur" består av en rekke ringer utskåret av gamle ski. Ordet "ski" er det mest internasjonale ordet i norsk og "skitur" er dypt forankret i den norske folkesjelen. Arbeidets tittel "Retur" gjenspeiler det norske "på tur" og "resirkulering" av gamle "retro" ski. De blir sendt "Retur" til utstilling og samfunn som et nytt objekt. Ordet "tur" har sitt opprinnelse i det latinske ordet "tornare" og det greske ordet "tornos", som betyr "sirkel", som igjen beskriver formen av en ring. "Retur" var utstilt på Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling 2014 og eies av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Foto: Dag Fosse